Akt Współpracy

Dnia 7 stycznia w Warszawie, przy okazji spotkania przedstawicieli trzech europejskich organizacji działających na rzecz zniesienia obowiązku szczepień, przestrzegania praw pacjenta oraz praw człowieka, podpisany został dokument jeszcze bardziej zacieśniający nasze relacje budowane od kilku lat.
Zakres współpracy:
– wymiana informacji;
– wsparcie w niezależnych badaniach nad składem preparatów podawanych dzieciom pod groźbą kary i wykluczenia społecznego;
– organizacja wspólnych wydarzeń;
– budowanie świadomości wśród obywateli naszych krajów;
– rozwój oraz działalność poza granicami naszych krajów;
– wzajemna pomoc w kwestiach zawartych w statutach naszych organizacji

Przedstawiciele Włoskich organizacji Corvelva oraz CLi.Va Toscana Comitato per la libertà di scelta vaccinale Toscana przylecieli do Polski wraz z dr Lorettą Bolgan która została zaproszona przez Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych do wzięcia udziału w debacie wraz z prof. Christoferem Exleyem oraz Polskimi ekspertami ds. szczepień. Przedstawiła ona najnowsze niezależne analizy składu niektórych preparatów podawanych dzieciom i dorosłym również w Polsce. Badania zostały zlecone oraz sfinansowane z wkładu rodziców zrzeszonych wokół Stowarzyszenia Corvelva z włoskiego regionu Veneto oraz innych podobnych organizacji.
W imieniu Stowarzyszenia Corvelva podpis złożył sekretarz – Mattia Marchi, w imieniu Cliva – Chiara Remedia, z ramienia Stowarzyszenia STOP NOP dokument podpisali – Justyna Socha oraz Piotr Jawornik.

Wkrótce przedstawimy pierwsze owoce naszej współpracy.

Wesprzyj nasze działania dobrowolną kwotą – https://ssl.dotpay.pl/t2/?id=361533

Treść dokumentu widoczna jest na poniższych zdjęciach.

ACCORDO DI COOPERAZIONE
Il 7 gennaio, a Varsavia, in una riunione dei rappresentanti delle tre organizzazioni europee che lavorano per l’abolizione del obbligo vaccinazione per diritti dei pazienti e dei diritti umani, è stato firmato il documento che costringe di piu i nostri raporti costruite da anni.
I obietttivi della cooperazione:
– scambio di informazioni;
– sostegno alla analisi indipendenti sulla composizione dei preparati somministrati ai bambini sotto la minaccia della punizione e l’esclusione sociale;
– organizzazione di eventi congiunti;
– costruire consapevolezza tra i cittadini dei nostri paesi;
– sviluppo e attività oltre i confini dei nostri paesi;
– assistenza reciproca nelle materie contenute negli statuti delle nostre organizzazioni

Rappresentanti dell’organizzazione italiana Corvelva CLi.Va Toscana e del Comitato per la Libertà di Scelta Toscana vaccinale, sono arrivati ​​in Polonia con dr Loretta Bolgan che è stata invitata dal „Gruppo Parlamentare per la Sicurezza di Programma di Immunizzazione” di partecipare a un dibattito con il professore Christofer Exley e esperti in tema di vaccinazione Polacchi. Ha presentato le ultime analisi indipendenti sulla composizione di alcuni preparati somministrati a bambini e adulti anche in Polonia. Lo studio è stato commissionato e finanziato dal contributo dei genitori uniti attorno Associazione Corvelva della regione Veneto e di altre organizzazioni simili.
In nome dell’Associazione Corvelva ha firmato il segretario – Mattia Marchi, a nome di Cliva – Chiara Remedia, per STOP NOP firmato – Justyna Socha e Piotr Jawornik