Ulotki i skład szczepionek

Szczepionka przeciwgruźlicza Bcg 1- przeciwgruźlicza – ulotka Bcg 10 przeciwgruzlicza – charakterystyka BCG do immunoterapii BCG Szczepionka SSI – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań BCG szczepionka SSI…

Continue reading

Mleko mamy chroni przed chorobami

Mleko mamy chroni przed chorobami i powikłaniami chorób dzięki odporności biernej przekazywanej dziecku. 1) „Zarówno w siarze, jak i w pokarmie dojrzałym znajdują się przeciwciała wszystkich klas, w tym także…

Continue reading