Mikro i nano zanieczyszczenia w szczepionkach – dr Antonietta Gatti i dr Stefano Montanari w polskim Sejmie

Kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się dnia 19 lutego 2019 roku. Dr Antonietta Gatti przedstawiła prezentację pt. ‚Metody analityczne badań szczepionek i wyniki tych badań (mikroskopia i chromatografia cieczowa)”, a dr Stefano Montanari „Zanieczyszczenia w szczepionkach”. Włoscy naukowcy są autorami znanego badania pt. „New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination” dostępnego tutaj. http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf
Video ze strony Sejmu RP (bez tłumaczenia na język polski) jest dostępne tutaj.
Video z tłumaczeniem na język polski oraz angielski będzie dostępne wkrótce .
Więcej o badaniach włoskich naukowców można przeczytać po polsku na tym blogu https://szczepienia.wybudzeni.com/pierwiastki-w-szczepionkach/
Zdjęcia  autorstwa Daniela Truszkowskiego.