Rezygnacja z usług przychodni POZ – druk do pobrania

Rezygnacja z usług POZ (koordynowanej opieki zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Druk do pobrania >>> rezygnacja-z-wyboru
Sejm przegłosował Ustawę o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, która w przeciągu 7 lat ma wprowadzić tzw. opiekę koordynowaną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną. Osoby, które nie zgadzają się na takie rozwiązania prawne w ramach protestu rezygnują z usług POZ. W roku 2018 takie usługi będą sprawowane przez 40 placówek POZ i liczba ta będzie systematycznie rosnąć z roku na rok – aż do 2025 roku.
Pacjent nie będzie traktowany podmiotowo. Ustawa mówi głównie o przejmowaniu i sprawowaniu opieki nad świadczeniobiorcą, ustalaniu zakresu działań, przekazywaniu informacji o świadczeniobiorcy (również w związku z działaniami profilaktycznymi oraz zbieraniem i przekazywaniem danych wrażliwych). Wszystkie te działania pacjent/świadczeniobiorca ma biernie i posłusznie akceptować a zalecenia wykonywać. Pacjenci mają być traktowani jako osoby ubezwłasnowolnione, bez prawa do podejmowania decyzji, informacji i podmiotowości na każdym etapie korzystania z usług lekarza. Usługi powinny być realizowane dla pacjenta/ świadczeniobiorcy i nie powinny mieć charakteru przejmowania nad nim kontroli. Wrażliwe dane osobowe, dane o zdrowiu i chorobach, mają być przekazywane innym lekarzom, podmiotom leczniczym, instytucjom i organizacjom związanym z opieką zdrowotną czy edukacyjnym i oświatowym, firmom, fundacjom, stowarzyszeniom. Ma to być ustalone w regulaminie podmiotu leczniczego.
Żeby uniknąć tej niekorzystnej sytuacji każdy pacjent ma prawo zrezygnować z usług POZ i korzystać z opieki lekarza prywatnie, nie dopuszczając do naruszenia jego praw. Zwolnienie lekarskie oraz skierowanie do szpitala, może również wystawiać lekarz prywatny.

Opinia GIODO na temat sposobu przekazywania danych wrażliwych  http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/30514110772E8C72C12581B1002FB370/%24File/1813-003.pdf

Druk rezygnacji z usług POZ można pobrać tutaj. Należy go do wysłać listem poleconym do do swojej przychodni oraz do lokalnego oddziału NFZ Wypisanie przychodni POZ
poz