STOP NOP wraz z poszkodowanymi rodzinami wszczyna działania prawne przeciw Ministrowi Zdrowia

Pod koniec grudnia wezwaliśmy Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła do  do natychmiastowego usunięcia drogą uprawnień nadzorczych, niżej wymienionych, skandalicznych a powszechnych dziś naruszeń prawa. Podmioty medyczne i pracownicy medyczni stosują je wobec nieletnich pacjentów oraz ich przedstawicieli ustawowych. Jest to skutkiem świadomych działań i zaniechań urzędników oraz funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Zdrowia, organów podległych Ministrowi Zdrowia (NIZP-PZH, GIS). Naruszenia prawa dotyczą również niektórych funkcjonariuszy publicznych będących jednocześnie ekspertami pełniącymi obowiązki w ramach ciał doradczych przy MZ i GIS, oraz władz samorządu lekarskiego. Publiczne groźby wobec lekarzy realizujących prawa człowieka i pacjenta w zakresie szczepień stanowią podżeganie do łamania prawa. Zostają oni napiętnowani i represjonowani przez władze samorządu lekarskiego oraz przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej w tym GIS, za realizowanie prawa pacjenta do pełnej informacji o ryzyku procedury medycznej i dopełnianie obowiązku rejestrowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Tutaj można zapoznać się z treścią wezwania do Ministra Zdrowia do usunięcia naruszeń prawa. 

20.01.2017 r. odebraliśmy odpowiedź od Podsekretarza Stanu Jarosława Pinkasa w imieniu Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Ministerstwo nie planuje podjąć żadnych działań zmierzających do oczekiwanych przez polskie rodziny zmian. Tym samym przedwyborcze obietnice Premier Beaty Szydło, która mówiła, że „Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci.” (to dot. edukacji), mówiła też o tym jak ważny jest rozwój polskich rodzin, że jej rząd postawi na politykę prorodzinną żeby przełamać zapaść demograficzną oraz że hasłami polityki społecznej będą: rodzina i sprawiedliwość, okazały się pustymi słowami. Obiecywała tez dobrą opiekę zdrowotną. Stało się inaczej.

Obecny Minister Zdrowia nie zrobił nic żeby rozwiązać problemy i patologie zgłaszane w imieniu milionów polskich rodziców poszkodowanych przez źle funkcjonującą opiekę zdrowotną i system szczepień oraz brak odpowiedzialności personelu medycznego, producentów i nakładającego przymus państwa za powikłania poszczepienne.

W związku z tym, że Stowarzyszenie STOP NOP nie otrzymało pisemnej informacji od Ministra Zdrowia w sprawie podjętych konkretnych działań skutecznie i natychmiastowo usuwających naruszenia prawa oraz oficjalnego stanowiska i wytycznych opublikowanych i rozesłanych do podmiotów podległych i nadzorowanych – w celu ochrony zbiorowo naruszanych a niezbywalnych praw obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, zostaną wszczęte działania prawne przeciwko Ministrowi Zdrowia na ścieżce krajowej a następnie europejskiej.

Prosimy o kontakt osoby zdecydowane zostać świadkami i zeznawać w sprawie naruszeń prawa w systemie szczepień stopnop@gmail.com (proszę napisać w tytule SPRAWA PRZECIW MINISTROWI ZDROWIA).