Ulotki i skład szczepionek

Szczepionka przeciwgruźlicza

Bcg 1- przeciwgruźlicza – ulotka

Bcg 10 przeciwgruzlicza – charakterystyka

BCG do immunoterapii

BCG Szczepionka SSI – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do
wstrzykiwań

BCG szczepionka SSI – charakterystyka produktu leczniczego

BCG – ogólne informacje po polsku dla pacjenta w Wielkiej Brytanii

Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 – informacje ze strony www producenta

Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 – informacje dla personelu medycznego i ulotka dołączona do opakowania* (zob. uwagi na dole artykułu)

Szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Euvax B 10

Euvax B 20

Hepavax-gene 10

Hepavax Gene 20

Engerix 10

Engerix 20

Fendrix – charakterystyka produktu leczniczego

Wysoko skojarzone

Pentaxim

Infanrix Hexa

Hexacima

Przeciwrotawirusowe

Rotarix

Przeciw błonicy tężcowi i krztuścowi

Infanrix Dtpa

Infanrix DTPa – wybrane informacje dla lekarzy (po angielsku)

Dtpw Biomed

Refortrix / Refarco

Clodivac – informacje na stronie lekinfo.24.pl

Clodivac – charakterystyka produktu leczniczego 2013-04-03

Clodivac – opakowanie 2013-04-03

Clodivac – projekt graficzny 2013-04-03

Clodivac – ulotka 2013-03-15

Clodivac – ulotka 2013-04-03

Przeciw grypie

Daronrix – zawiesina

Fluarix – charakterystyka produktu leczniczego

Fluarix Tetra – charakterystyka produktu leczniczego (ang.)

Przeciw Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Act-Hib charakterystyka

Act-Hib ulotka dla pacjenta

Przeciw meningokokom

Meningitec
NeisVac-C
Menveo
Nimenrix
Menitorix
Bexsero

Przeciw polio

Boostrix-polio

Boostrix – fiolka, ulotka dla pacjenta V 2010

Boostrix – fiolka, ulotka dla pacjenta IX 2011

Przeciw odrze, śwince i różyczce

MMR VAX PRO

Priorix

Przeciw pneumokokom

Pneumo 23

Pneumovax 23

Synflorix

Prevenar 13

Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

FSME-IMMUN – charakterystyka produktu leczniczego

 

Lista wkrótce zostanie uzupełniona. Więcej poniżej.

Wyszukiwarka ulotek i charakterystyk produktów leczniczych. Baza leków. 

Więcej informacji na temat składników szczepionek

Elementy składowe szczepionek. 

Skład szczepionek

Tiomersal

Cdn….

 Informacje ze strony stopnop.pl

Havrix 720 Junior – charakterystyka produktu leczniczego

Havrix Adult – charakterystyka produktu leczniczego

HBVAXPRO – charakterystyka produktu leczniczego

Hiberix – charakterystyka produktu leczniczego

Hiberix – informacje o leku dla pacjenta

Hiberix – ulotka dla pacjenta

Infanrix-IPV+Hib – 26.02.2009 r. charakterystyka produktu leczniczego

Infanrix-IPV+Hib – 15.06.2012 r. charakterystyka produktu leczniczego

Infanrix-IPV – charakterystyka produktu leczniczego

Infanrix Hexa– charakterystyka produktu leczniczego

Infanrix Hexa – ulotka dla pacjenta

Infanrix Penta– charakterystyka produktu leczniczego

Inflexal V – charakterystyka produktu leczniczego (ang.)

Inflexal V – monografia producenta (ang.)

Influvac – charakterystyka produktu (ang.)

Influvac sub unit – ulotka dla pacjenta (ang.)

Menjugate Kit – Summary of Product Characteristics

MMRvaxPro cz. I – ulotka dla pacjenta cz. I

MMRvaxPro cz. II – ulotka dla pacjenta cz. II

NeisVac-C – informacje umieszczane na opakowaniach zewnętrznych

NeisVac-C – ulotka dla pacjenta

NeisVac-C – product monograph

PedvaxHIB – ulotka dla pacjenta

Pentaxim – ulotka dla pacjenta, od 20 września 2009 r.

Pentaxim – ulotka dla pacjenta, od 16 marca 2011 r.

Pentaxim – ulotka dla pacjenta, od 18 kwietnia 2012 r.

Pentaxim – opakowanie, od 18 kwietnia 2012 r.

Pentaxim – ulotka dla pacjenta, od 7 września 2012 r.

Pentaxim – projekt graficzny, od 7 września 2012 r.

Pentaxim – opakowanie, od 7 września 2012 r.

Polio Sabin – charakterystyka produktu leczniczego

Polio Sabin – ulotka dla pacjenta

Poliorix – charakterystyka produktu leczniczego, 1 dawka

Prevenar 7 – charakterystyka produktu leczniczego

Priorix cz. I – ulotka dla pacjenta 16.10.2012 cz. I

Priorix cz. II – ulotka dla pacjenta 16.10.2012 cz. II

Priorix – ulotka dla pacjenta 2010

Priorix Tetra – charakterystyka produktu leczniczego, ampułka

Priorix Tetra – charakterystyka produktu leczniczego, 2013

Priorix Tetra – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu

Procomvax – charakterystyka produktu leczniczego

ProQuad – charakterystyka produktu leczniczego

ProQuad – charakterystyka produktu leczniczego 2 (nowsza)

QUADRACEL – informacje o produkcie (ang.)

QUADRACEL – monografia dot. produktu (ang.)

Rotarix – charakterystyka produktu leczniczego

Synflorix – charakterystyka produktu leczniczego

Szczepionka tężcowa adsorbowana (T) – charakterystyka produktu leczniczego

Szczepionka tężcowa adsorbowana (T) – ulotka dla pacjenta

Tdap Szczepionka SSI – informacja o zakupie przez MZ

Tdap Szczepionka SSI – ulotka dla pacjenta

Tdap Szczepionka SSI – ulotka dołączona do opakowania

Td-pur – charakterystyka produktu leczniczego

Td-pur – ulotka dla pacjenta

Tetabulin S/D – immunoglobulina, charakterystyka produktu leczniczego

Tetana – ulotka dla pacjenta

Tetraxim – ulotka dla pacjenta w języku polskim

Tetraxim – ulotka dla pacjenta w języku angielskim

Tripacel, od 12.12.2008 – ulotka dla pacjenta

Tripacel, od 01.01.2009 – ulotka dla pacjenta

Tripacel, od 17.01.2011 – ulotka dla pacjenta

Tripedia – informacje o produkcie, 2005

Tritanrix HepB – charakterystyka produktu leczniczego

Twinrix Adult – charakterystyka produktu leczniczego

Twinrix Junior – charakterystyka produktu leczniczego

VAQTA 26 – charakterystyka produktu leczniczego

VARILRIX – charakterystyka produktu leczniczego

VARILRIX – charakterystyka produktu leczniczego 2013 r. (nowsza)

VARILRIX – charakterystyka produktu leczniczego 2013 r. (2013-11-21)

VARILRIX – ulotka dla pacjenta 2013 r.

VARIVAX – informacje dla lekarzy (ang.)

VARIVAX – monografia o produkcie

VARIVAX – skrócona charakterystyka produktu (ang.)

VAXIGRIP – charakterystyka produktu leczniczego (ang.)

VAXIGRIP – ulotka dla pacjenta

ZOSTAVAX – charakterystyka produktu leczniczego

 

Lista witryn internetowych, na których można znaleźć aktualne charakterystyki produktów szczepionkowych:

EPARs dla produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na obszarze całej UE w drodze procedury centralnej, opublikowany na stronie internetowej EMEA: http://www.emea.europa.eu

Charakterystyki produktów leczniczych opublikowane na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczące produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w określonych krajach UE, w tym w Polsce, w procedurze wzajemnego uznania (MRP) i dopuszczonych w Polsce w procedurze narodowej: http://urpl.gov.pl

Informacje o produktach zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii: The Electronic Medicines Compendium (eMC)

Centrum informacji o leku należące do firmy Innopharm Paweł Kozaczuk: CIL

Artykuł w anglojęzycznej Wikipedii (encyklopedia edytowana przez użytkowników): List of vaccine ingredients

Sanofi-Aventis Group: Informacje o produktach

Informacje o szczepionkach wyprodukowanych przy użyciu linii komórkowych pozyskanych na skutek licznych aborcji: www.dobreszczepionki.pl