Przyszło wezwanie na szczepienia – co teraz?

Dzwonili do mnie z przychodni pytając kiedy zaszczepię. Co mam im powiedzieć? – Dostałam wezwanie – co teraz? – codziennie dostajemy dziesiątki takich pytań.

Przekornie zapytamy – a co odpowiesz gdy zadzwoni do ciebie fryzjer? Sprzątaczka? Dentysta? Personel punktu usługowego jakim jest przychodnia nie ma prawa podejmować takich działań. A ty nie masz obowiązku rozmawiać na temat wrażliwych danych medycznych z osobą niemożliwą do zidentyfikowania przez telefon. Szczególnie w dobie RODO. Przepisy przewidują, że to LEKARZ ma poinformować o szczepieniach obowiązkowych

i zalecanych. I TO WSZYSTKO. A wizyta u lekarza to osobna sprawa. A więc grzecznie poinformuj o tym dzwoniącą osobę i rozłącz się.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 17 pkt 9.:

Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych.

Być może nie chcesz już szczepić po doświadczeniu niepożądanego odczynu poszczepiennego lub idziesz droga środka chcąc szczepić wybiórczo, opóźniać szczepienia lub szczepić pojedynczymi szczepionkami. Często takie dylematy dotyczą rodzin gdzie decyzja rodziców jest inna i są zmuszeni iść na kompromis. Dla urzędników medycznych w każdym z tych przypadków jesteś rodzicem „opornym”, antyszczepionkowcem, osobą, dla której decyzji nie mają szacunku w systemie obowiązkowych szczepień. Pomocny w podjęciu decyzji może być artykuł dr n.med. Doroty Sienkiewicz o alternatywnym kalendarzu szczepień. „Bezpieczne szczepienia”. Polecamy też lekturę książek i badań dotyczących szczepień.

Jakie masz prawa? Jakie obowiązki ma lekarz?

Przede wszystkim ty masz obowiązek wobec swojego dziecka. Dbać o jego dobro. A więc jeśli sanepid podejmie wobec ciebie próby nakłonienia cię do szczepienia według urzędniczego komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego (który nie jest źródłem prawa, dlatego nie  może wyznaczać terminów szczepień, co potwierdza wyrok sądu), idź do lekarza i żądaj udzielenia informacji zgodnie z oświadczeniem w sprawie świadomej zgody na szczepienia. http://stopnop.com.pl/oswiadczenie-przychodnia/

Przeczytaj też o prawie do świadomej zgody na zabieg medyczny.

Jakie przepisy prawa stanowią o prawie do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny?

– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2;
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

Dostałem grzywnę – jak się bronić?

Jeśli mimo to dostaniesz grzywnę możesz liczyć na pomoc kancelarii prawnej w ramach umowy ze STOP NOP www.stopnop.com.pl/grzywna Jednak dzięki oświadczeniu w sprawie świadomej zgody na szczepienia złożonemu wcześniej u lekarza zyskujesz dowody do wykorzystania w odwołaniach. Ważne jest żeby podjąć również działania zmierzające do zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego, jeśli wystąpił u dziecka.

Jeśli grzywny nie uda się umorzyć, zyskujesz szansę zaskarżenia grzywny do sądu, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zyskasz też czas (nawet kilka lat), choć są dwa województwa, które nakładają kolejne grzywny mimo odwołań od poprzedniego postanowienia o nałożeniu grzywny. Może się też okazać, że wojewoda upomni się o zapłacenie grzywny, gdy Minister Zdrowia podtrzyma postanowienie.

W wyroku z dnia 5 lipca 1999 r., 31534/96 w sprawie Wilibald Rudolf Matter przeciwko Słowacja Trybunał uznał, że: Sąd uznaje, że przymusowe badania wnioskodawcy w szpitalu od 19 sierpnia do 2 września 1993 r. stanowią ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 § 1 Konwencji.

W decyzji z dnia 9 lipca 2002 r. wydanej w sprawie Ilaria Salvetti przeciwko rządowi włoskiemu, 42197/98 Sąd uznał, że obowiązkowe szczepienia będące przymusowym świadczeniem zdrowotnym oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego zagwarantowanego w art. 8 § 1).

W wyroku z dnia 15 marca 2012 r., 24429/03 w sprawie Sergey Dmitriyevich Solomakhin ca Ukraina Trybunał uznał, że: Obowiązkowe szczepienia  jako przymusowe świadczenia zdrowotne  oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, które obejmuje fizyczną i psychiczną integralność osoby, zagwarantowanego w art. 8 § 1.

Skarga do sądu kosztuje pracę prawników. Jeśli cię nie stać na pokrycie tych kosztów wyślij wniosek z uzasadnieniem o pokrycie tych koszów przez Stowarzyszenie. Organizujemy pomoc żeby doprowadzić do zmian systemowych i zmiany prawa, więc zależy nam żeby skarg do sądów i trybunału było jak najwięcej. Tu nie wystarczy już tylko polityka uników. W sprawie pomocy w pokryciu kosztów napisz na stopnop@gmail.com

Zapamiętaj! Masz prawo żądać dowodów, że zabieg, który urzędnicy medyczni próbują wymusić u twojego dziecka bez twojej świadomej zgody, jest dla niego bezpieczny.