Kluby Naturalnej Odporności

Czy bez powszechnej kultury naturalnej odporności opartej na podstawach naukowych oraz bez krzewienia i wzmacniania kultury obywatelskiej i prawnej zdołamy wyjść na stałe z komunizmu sanitarnego, wymuszającego systematyczne przyjmowanie odporności eksperymentalnej?

Wspólnie możemy merytorycznie przeciwstawić się totalitaryzmowi sanitarnemu, autorytarnym, bezprawnym rządom, jednocząc się w idei krzewienia:

  • kultury zdrowotnej – opartej na bezpiecznych osiągnięciach nauki i etycznej medycynie hipokratesowej
  • kultury obywatelskiej – tworząc świadomą, odpowiedzialną społeczność lokalną w duchu wolności i poszanowanie własności
  • kultury prawnej – przywracając wpływ społeczeństwa na administrację, kształcąc umiejętności prawne i obywatelskie na fundamentach cywilizacji łacińskiej

Kultura naturalnej odporności oparta na zdrowym trybie życia i zdrowym sposobie odżywiania, wzmacnia uzdrawiające siły natury, które stanowią ważny element walki o zachowanie bądź odzyskanie zdrowia. Dotyczy to wszystkich części medycyny: profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. Po ogłoszeniu pandemii Covid-19 rządy natychmiast zaczęły wymuszać osłabiający siły obronne organizmu styl życia obywateli. Odbywało się to głównie poprzez zarządzanie stałego noszenia masek poza domem, zakazywanie dostępu do świeżego powietrza i obiektów rekreacyjno- sportowych oraz poprzez wprowadzanie lockdownów i kwarantanny. Osłabiało to zdrowie wielu ludzi, którzy nie znali opartych na zasadach nauki sposobów dbania o zachowanie bądź wzmacnianie naturalnej odporności w tak trudnych warunkach.

Primum non nocere” – po pierwsze nie szkodzić. Ta zasada etyczna znana jest już studentom medycyny. Ma ona przypominać lekarzom, aby przed podjęciem leczenia pacjenta rozważyli, czy ich działanie nie spowoduje nieodwracalnych szkód w zdrowiu pacjenta. Jeśli nie chcemy być wolnymi i zdrowymi ludźmi, to nie dziwmy się temu co nas spotyka.

http://klubyodpornoscinaturalnej.pl