Grzywna za brak szczepień – pomoc prawna

TAKTYKA STOP NOP – ETAP II – SANEPID/WOJEWODA

STOP NOP pomaga rodzicom zmuszanym do szczepień wbrew ich woli.
Od chwili otrzymania wezwania z sanepidu mogą liczyć na pomoc profesjonalnej kancelarii prawnej z którą współpracujemy. Prosimy o przesłanie dobrej jakości skanu orzymanego pisma na – pomoc.grzywna@gmail.com
Na czym polega i jak działa pomoc prawna zapewniana przez STOP NOP?
Gdy rodzice otrzymają postanowienie o nałożeniu grzywny niezwykle ważne jest wysłanie zażalenia w ciągu 7 dni od odebrania pisma! Zwykle nie trzeba płacić grzywny.
Pisma może napisać za rodziców bezpłatnie* kancelaria prawna współpracująca ze STOP NOP. Każda osoba, która będzie chciała skorzystać z pomocy proszona jest o przesłanie skanów lub dobrej jakości zdjęcia pism niezwłocznie po odebraniu ich z poczty na poniższy email
pomoc.grzywna@gmail.com
z dopiskiem POMOC PRAWNA. UWAGA! Należy opisać załączniki i wysłać je w jednej wiadomości (w orientacji pionowej).

ETAP III – SĄDY/ETPCz

STOP NOP zależy alby każdy rodzic kontynuował obronę w sądach administracyjnych (WSA I NSA), a następnie kierował skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ten sposób możemy wywalczyć korzystne wyroki sądów.
Jeśli mimo to zostanie nałożona grzywna (grzywny otrzymuje ok. 10% rodziców przeciw którym wszczęto postępowanie) i zażalenia nie zostaną uwzględnione, należy skierować skargę do sądu administracyjnego.
Ze względu na doświadczenie polecamy skorzystanie z pomocy tej samej kancelarii, jednak każdy może zapytać o ofertę i doświadczenie w podobnych sprawach innych prawników.
W naszym wspólnym interesie jest aby jak najwięcej skarg na łamanie praw człowieka przez państwo polskie trafiło do trybunału, który już orzekał korzystnie w kwestii obowiązku szczepień.
UWAGA! Bezpłatna pomoc nie dotyczy skargi do sądu administracyjnego o czym należy rozmawiać z kancelarią indywidualnie. Kontakt znajduje się na stronie www.adwokat-poznan.pl Rodzice mogą wnioskować do STOP NOP o pomoc w pokryciu kosztów napisania skargi do sądów.
Koszty to 1000 zł plus vat płatne za wszystkie instancje (WSA, NSA) aż do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka od jednego rodzica. Jest to bardzo korzystna cena.
*Jeśli korespondencja ma zostać wysłana przez kancelarię należy pokryć koszty pełnomocnictwa, 30 zł od rodzica. Mozna uniknąć tych kosztów wysyłając pisma samemu po otrzymaniu na wniosek, wzorów pism od kancelarii.
Prosimy o dobrowolne darowizny dzięki którym pokryjemy koszty obsługi prawnej.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
Wzory pism dla osób, które chcą się bronić indywidualnie (uwaga należy je dopasować do indywidualnej sytuacji i aktualnej sytuacji prawnej). http://www.pisma.szczepienia.org.pl/wzory-pism.html  Wzór skargi do sądu administracyjnego tutaj.