Udziel wsparcia!

Zostań przyjacielem STOP NOP 

Wspieraj nas regularnymi darowiznami!

W podziękowaniu możesz brać udział w spotkaniach i warsztatach, które dadzą ci niezbędną wiedzę i narzędzia żeby skutecznie bronić swoich praw. Zgłoszenia stopsegregacji@gmail.com

W jaki sposób możesz nas wesprzeć darowizna?

🔴 Przelew tradycyjny:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

TYTUŁ: Na cele statutowe
NR KONTA:
08 2490 0005 0000 4500 7712 1442

Nr BIC / SWIFT: ALBPPLPW
Nr IBAN: PL08 2490 0005 0000 4500 7712 1442

🔴 Zrzutka http://pomagam.pl/4877gd

Dzięki darowiznom możemy działać. Na co przeznaczamy zebrane środki?

Na pokrycie kosztów profesjonalnej opieki prawnej (korespondencja w postępowaniu administracyjnym, oraz po rozpatrzeniu wniosków przez zarząd na sprawy w sądach administracyjnych, sądach rodzinnych, sprawy karne), organizacja spotkań i konferencji, koszty podróży, koszty administracyjne i biurowe związane z prowadzeniem stowarzyszenia.

Stowarzyszenie składa coroczne sprawozdanie finansowe w Urzędzie Skarbowym po zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie Członków i Komisję Rewizyjną. Rozliczenia szczegółowe celowych zbiórek są publikowane w ich treści.

Co miesiąc przeznaczamy 11 000 zł na pomoc prawną dla ok. 400-500 osób z grzywnami przymuszającymi lub zagrożonymi tym postępowaniem (pokrywamy m.in. koszty zatrudnienia pracowników).

Dziękujemy!