Oświadczenie ws. świadomej zgody na szczepienia

Oświadczenie w sprawie świadomej zgody na szczepienia należy wysłać listem poleconym na nazwisko lekarza i adres przychodni, gdy realne jest ryzyko powiadomienia sanepidu. Może to spowodować, że przychodnia lub sanepid nie podejmie kolejnych działań. Warto też umówić się na wizytę w przychodni – szczególnie gdy już jest wszczęte postępowanie przymuszające. Wcześniej generuje to niepotrzebne ryzyko sprowokowania działań przymuszających przez sanepid. Od lat grzywny otrzymuje tylko ok. 10% rodziców i nie ma złotego środka żeby się przed tym uchronić. W odróżnieniu od autorów anonimowych porad, które rodzice mogą znaleźć w internecie, którzy nie biorą za nie odpowiedzialności, STOP NOP organizuje profesjonalną pomoc prawną na dalszych etapach postępowania, jeśli jednak do nich dojdzie (odwołania od postanowień sanepidu, wojewody, MZ, skargi do WSA, NSA, ETPCz, sprawy w sądach rodzinnych).

UWAGA!
Gdy już przyszło wezwanie lub upomnienie z sanepidu albo jest już prowadzone postępowanie przymuszające (na każdym etapie) pismo należy złożyć osobiście podczas wizyty u lekarza oraz poinformować o tym urząd.

Oświadczenie do pobrania i wydruku  oświadczenie-ws-świadomej-zgody2

Ulotki szczepionek w celu odnalezienia przeciwwskazań do wpisania w tabelkę. www.stopnop.com.pl/ulotki

Załączniki:

Druk badania kwalifikacyjnego do załączenia http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/zaswiadczenie_wzor_szczepienia.pdf

Wniosek o zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) przez lekarza do wypełnienia i załączenia jeśli wystąpił u dziecka.  wniosek-o-zgłoszenie-NOP

____________________

OŚWIADCZENIE WS. ŚWIADOMEJ ZGODY NA SZCZEPIENIA

Imię i nazwisko rodziców …………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko pacjenta ………………………………………..PESEL………..………………. WIEK……….

Adres …………………………………………………………………………………………………………………

   

Rodzaj szczepienia

 

Przeciwwskazania przewidziane przez producenta

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Niniejszym celem wykonania nałożonego obowiązku poddania mojego dziecka wyżej wymienionym obowiązkowym szczepieniom ochronnym wnoszę o przeprowadzenie przez lekarza badania kwalifikującego mojego dziecka do szczepień ochronnych.

Wnoszę o udostępnienie charakterystyk produktu leczniczego szczepionek, które mają być podane mojemu dziecku.

Wnoszę o udostępnienie szczepionek pojedynczych, nie zawierających związków glinu i rtęci, zanieczyszczeń fizycznych i biologicznych, oraz szczepionek etycznych (nie produkowanych w oparciu o ludzkie linie komórkowe z aborcji).

Wnoszę o przeprowadzenie wszelkich badań, na podstawie których można wykluczyć u mojego dziecka przeciwwskazania do podania poszczególnych szczepionek, w tym wymienionych przez producentów w treści ulotek, którymi ma być zaszczepione nasze dziecko, wykluczenie alergii na składniki szczepionki oraz niedoborów odporności.

Szczegółowe badania są konieczne szczególnie z uwagi na fakt, że w Polsce nie stworzono systemu odszkodowawczego dla dzieci i rodziców dotkniętych powikłaniami poszczepiennymi, co narusza art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A to wszystko celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia u niego niepożądanych objawów po szczepieniu i wykonania przez lekarza ciążącego na nim obowiązku.

Ponadto wnoszę o wystawienie przez lekarza kwalifikującego do szczepienia, zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym zgodnego ze wzorem, stanowiącym załącznik numer 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z dnia 18 sierpnia 2011 r., do którego załącznikiem będą wyniki badań przeprowadzonych w celu wykluczenia przeciwwskazań do podania szczepionek.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia. Po przeprowadzeniu takiego badania lekarz ma obowiązek wydania zaświadczenia ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania. Przedmiotowe zaświadczenie musi być zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (§ 7 pkt 4 tegoż rozporządzenia). W trakcie badania kwalifikacyjnego lekarz ma obowiązek wykluczyć istnienie wszystkich przeciwwskazań do podania szczepionki, w tym również przeciwwskazań podanych przez producenta w treści ulotki.

Art. 17 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego”.

 

PODPISY RODZICÓW: ………………………………………………………………………….

DATA …………………………

 

Załączniki:

  1. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym.
  2. Wniosek o zgłoszenie NOP przez lekarza (jeśli NOP wystąpił).

________________________________________________________

Więcej informacji www.stopnop.com.pl/wezwanie-szczepienia

Pomoc w razie nałożenia grzywny www.stopnop.com.pl/grzywna