Justyna Socha przed sądem – dwie sprawy za petycję STOP NOP nadal w toku

Nadal trwa proces przeciw Justynie Socha, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP wytoczony jej przez Pawła Grzesiowskiego za petycję STOP NOP, w której wymieniono jego nazwisko w kontekście jego powiązań z przemysłem farmaceutycznym. Po pierwotnym umorzeniu w grudniu 2016 r. i uwzględnionym zażaleniu, sąd karny oraz cywilny nadal prowadzą dwie osobne sprawy.

Paweł Grzesiowski jest sekretarzem Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych, powołanego przez Ministerstwo Zdrowia. oraz fundatorem Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń oraz częstym bywalcem telewizyjnych programów dotyczących tematyki szczepień. Został wymieniony w petycji „Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej”, a petycja ta została przesłana przez stowarzyszenie do premiera oraz ministra sprawiedliwości. Do dnia dzisiejszego poparło ja ponad 22 tysiące osób.

Pod sądem w Poznaniu i w Warszawie, gdzie toczy się drugi proces cywilny, z Justyną są zawsze wspierający ją ludzie. Kolejne posiedzenia odbędzie sie 24 września 2018 r. w Warszawie w październiku 2018 r. w Poznaniu https://www.facebook.com/events/1592931924146189/

Zdjęcie użytkownika Justyna Socha.Zdjęcie użytkownika Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

Lobby firm farmaceutycznych oraz związani z nimi eksperci, popiera utrzymywanie anachronicznego obowiązku szczepień. O zniesienie tego obowiązku m.in. postuluje wspomniana petycja, jako przyczynę obecnej sytuacji wskazując lobbing tych olbrzymich korporacji.

Po pierwotnym umorzeniu sprawy Justyna Socha mówiła: 

„Za największy sukces uważamy rosnącą świadomość praw. Naszym największym i niespełnionym marzeniem jest poszanowanie podstawowego prawa do świadomej zgody na zabieg szczepienia. Ale coś stoi mu na drodze. Chęć zdobycia maksymalnych zysków przez przemysł farmaceutyczny i brak kontroli państwa oraz społecznej nad tym zjawiskiem”.

W tym samym dniu, 29 marca 2017 roku,  narodził się pomysł zorganizowania Międzynarodowego Protestu Przeciw Przymusowi Szczepień, który w tym roku idbył się po raz drugi i ma się stać cyklicznym wydarzeniem.

Za opublikowanie w imieniu STOP NOP petycji zmierzającej do ujawnienia konfliktu interesów osób decydujących o zdrowiu dzieci i wydatkowaniu ogromnych sum na szczepionki, grozi jej kara więzienia oraz do 100 000 zł na rzecz jednego ze szpitali.
Zdjęcie użytkownika Justyna Socha.
Jeśli chcesz ją wesprzeć przyślij oświadczenie. 

W sądowej sprawie karnej, której kolejne posiedzenie ma się odbyć 13.06.2018 r. założonej przez Pawła Grzesiowskiego za petycję STOP NOP „Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej”, której celem są zmiany systemowe, nie będzie powołanych świadków. Sąd odrzucił wnioski. Poszkodowanych rodziców, nękanych za prawdę lekarzy. Mieli zaświadczyć o ogromnej niesprawiedliwości jakiej doświadczają na skutek działalności osób powiązanych z przemysłem farmaceutycznym.

Sąd ma również wątpliwości czy człowiek, który postawił Justynę przed sądem… jest osobą publiczną. A taka może być poddana ostrzejszej krytyce.

Prosimy o pomoc!

CO TRZEBA ZROBIĆ?

Napisz oświadczenie korzystając z pomocniczych pytań umieszczonych poniżej.

Zostanie przekazane sądowi. Koniecznie podpisz je własnoręcznie. Uprzedzamy jednak, że konieczne jest podanie adresu i może się zdarzyć, że sąd z Poznania wezwie cię na świadka.

Przyślij je podpisane własnoręcznie na email Justyny Sochy jusowg@gmail.com

Dzięki nim będziesz ze nią w trudnych chwilach.
_________

Oświadczenie  w  przedmiocie  wypowiedzi  dr  Pawła  Grzesiowskiego

1/  Imię,  nazwisko?
2/  Kim  jest  dr  Paweł  Grzesiowski?
3/  Czy  zdaniem  składającego  oświadczenie  dr  Paweł  Grzesiowski  jest  osobą  publiczną?  Czy  ma wpływ  na  obywateli?  Jeśli  tak,  to  dlaczego  składający  oświadczenie  tak  uważa?
4/  Opisać  wypowiedzi  dr  Pawła  Grzesiowskiego  dotyczące  szczepień  ochronnych  czy  też  osób wypowiadających  wątpliwości  co  do  zasadności  utrzymywania  przymusu  szczepień,  którymi  osoba składająca  oświadczenie  poczuła  się  dotknięta?
5/  W  jakich  okolicznościach  padły  przedmiotowe  słowa  (czy  w  artykule,  czy  w  programie)?
6/  W  jakim  charakterze  występował  dr  Paweł  Grzesiowski  wypowiadając  przedmiotowe  słowa?
7/  Jaki  wpływ  miały  wypowiedziane  słowa  na  składającego  oświadczenie?

Oświadczenie  w  przedmiocie  przymuszenia  do  podpisania  formularza w sprawie  odmowy  szczepień  ochronnych

1/  Imię,  nazwisko.
2/  Czy  w  związku  z  urodzeniem  dziecka  w  szpitalu  ojciec/matka  były  przymuszane  do  podpisania oświadczenia  w  przedmiocie  odmowy  poddania  dziecka  szczepieniom  ochronnym (tzw. oświadczenia świadomej odmowy szczepień)?
3/  Kto  wymuszał  podpisanie  takiego  oświadczenia?
4/  Dlaczego  odmówiono  podpisania  takiego  oświadczenia  (czy  zawierało  prawdziwe  informacje)?
5/  Opisać  postępowanie  pracowników  szpitala  po  zakomunikowaniu  odmowy  zaszczepienia  w  1 dobie  oraz  podpisania  przedłożonego  oświadczenia?
6/  Czy  pracownicy  szpitala/lekarz  uzależniali  wypisanie  matki  i  dziecka  ze  szpitala  od  podpisania tego  oświadczenia?
7/  Czy  pracownicy  szpitalu  grozili  skierowaniem  wniosku  o  ograniczenie  władzy  rodzicielskiej  w przypadku  odmowy  podpisania  oświadczenia?
8/  Jaki  wpływ  cała  ta  sytuacja  miała  na  stan  psychiczny  rodziców,  dziecka?
9/  Czy  wiedzą  autorstwa  kogo  jest  ten  formularz?
________________________________
Przykłady medialnych wypowiedzi Pawła Grzesiowskiego

https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/ograniczenie-praw-rodzicielskich-za-nieszczepienie-dziecka,232851.html
https://lifestyle.newseria.pl/newsy/zaniechanie_szczepie,p44061424
http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141635,19045230,czy-grozi-nam-epidemia-krztusca.html
http://www.gazetalubuska.pl/zdrowie/art/7483499,szczepic-dzieci-czy-nie-czy-w-lubuskiem-grozi-nam-epidemia-odry-wideo,id,t.html

https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/116486,eksperci-unikanie-szczepien-prowokuje-rozwoj-epidemii

Treść petycji „Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej:

Szanowna Pani Premier,
Szanowne Panie i Panowie Ministrowie,

W imię szczególnej ochrony wszystkich pacjentów w Polsce, szczególnie małych dzieci, domagamy się oczyszczenia polskiej administracji publicznej z osób działających w konflikcie interesów, piastujących ważne stanowiska publiczne, oraz zmiany przepisów prawa, które uniemożliwią w przyszłości powoływanie takich osób.

Obecna sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji, aby skutecznie i trwale zażegnać problem działalności funkcjonariuszy publicznych na rzecz różnego rodzaju biznesów, kosztem praw i majątku obywateli w szczególności w zakresie zdrowia publicznego. Sytuacja taka jest skandaliczna i ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli naszego kraju.

Osoby takie mają szerokie pole do narzucania obywatelom obowiązków realizujących interesy branży przez którą są finansowani, oraz posiadają narzędzia do niszczenia ludzi, którzy występują w interesie obywateli sprzecznym z interesami branży (np. represjami zagrożeni są lekarze realizujący prawa pacjenta).

Domagamy się natychmiastowego usunięcia takich osób z pełnionych funkcji związanych ze zdrowiem, a także przeprowadzenia szerokiego audytu wszystkich tego rodzaju stanowisk samodzielnych, oraz w składach zespołów „eksperckich” działających przy różnych organach państwa jako „ciała doradcze” (m.in. Rada Sanitarno-Epidemiologiczna powołana przez GIS i Rada ds. Zdrowia Publicznego):

Członkowie Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych – powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia i dowody na współpracę z koncernami farmaceutycznymi:
• prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – Zastępca przewodniczącego Zespołu http://www.podyplomie.pl/?id=apd_imm_program (grant edukacyjny firmy Baxter Polska oraz grant od firmy Pfizer na badanie dot. szczepionki przeciw pneumokokom, która ma być obowiązkowa i refundowana od 2017 r.)
• dr n. med. Paweł Grzesiowski – Sekretarz Zespołu, po opuszczeniu stanowiska w Narodowym Instytucie Leków założył prywatną Fundację Instytut Profilaktyki Zakażeń o koniecznych do wyjaśnienia źródłach finansowania. http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf (wykłady dla GSK, Polfa)
• prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki – członek Zespołu
http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK)
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X
(uczestniczył w badaniach klinicznych, wykładach sponsorowanych oraz korzystał z pomocy finansowej przy wyjazdach na kongresy naukowe od kilku firm produkujących szczepionki)
• dr hab. n. med. Teresa Jackowska – członek Zespołu oraz Krajowy Konsultant ds. Pediatrii, a także doradca ”społeczny” Rzecznika Praw Dziecka
http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/oswiadczenia-konsultantow-w-ochronie-zdrowia (według swojego oświadczenia wykonuje zajęcia zarobkowe zlecone przez producentów szczepionek Pfizer, MSD, GSK i Novartis)
• prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn – członek Zespołu
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X (honoraria za wykłady/konsultacje, finansowanie uczestnictwa w konferencjach i kongresach naukowych (MSD i GSK), prowadzenie badań klinicznych (GSK))
• prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz – członek Zespołu
http://www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html (stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK)
Oraz:
• prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz – Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Leków – http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf (grant naukowy GSK)
• Dorota Zawadzka – doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka – współpraca z producentem szczepionki przeciw rotawirusom http://www.bialystokonline.pl/superniania-poprowadzi-warsztaty-w-bialymstoku,artykul,71847,9,1.html oraz producentem margaryny https://www.youtube.com/watch?v=uRnOilSRrvY
• Krzysztof Łanda – prezes Fundacji Watch Health Care finansowanej przez koncerny farmaceutyczne, który został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/fundacja-watch-health-care-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-okres-od-1-stycznia-2013-do-31-grudnia-2013.pdf.pdf

Od 2008 do 2015 wspólnik w HTA Audit Stabrawa, Łanda, Kordecka sp.j. („Naszymi klientami są największe koncerny farmaceutyczne oraz producenci wyrobów medycznych.” http://htaaudit.eu/)

• i inni.

Domagamy się także wyjaśnienia sprawy billboardów o nieznanym źródle finansowania rozwieszonych w Krakowie przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Lidii Gądek – posłanki na Sejm RP z listy PO – http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/6242676,nielegalne-billboardy-poslanki-lidii-gadek,id,t.html

Jednocześnie w związku z uchwaleniem przez poprzedni parlament Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która w efekcie spowoduje nieograniczone rozszerzanie listy przymusowych szczepień bez odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje i powikłania poszczepienne oraz bezpieczeństwo dzieci, oczekujemy:

1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie, zmiany zaczynając od przyjęcia poprawek dot Art. 17 ustawy o chorobach zakaźnych (pełna informacja o powikłaniach i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta).
2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań współfinansowanego przez producentów szczepionek dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.
3. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).
4. Uznania konstytucyjnej niedopuszczalności sankcji stosowanych przez wojewodów wynikających z obowiązku szczepień lub zapewnienia ich dobrowolności wzorem 16 państw europejskich oraz usunięcia zapisu o obowiązku z ustaw.
5. Utworzenia odrębnego organu odpowiedzialnego za nadzór nad powikłaniami poszczepiennymi w tym NOP – obecnie nadzór ten prowadzony jest w rażącym konflikcie przez organ nadzorujący i egzekwujący jednocześnie tzw. „wyszczepialność” oraz handlujący preparatami szczepionkowymi.

Oczekujemy również zainicjowania zmian koniecznych dla bezpieczeństwa dzieci oraz zmierzających do realizacji naszych postulatów poprzez:
• przeprowadzenie kontroli organów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu szczepień mając na względzie zgłoszone przez poszkodowanych nieprawidłowości podczas debaty „Obowiązek szczepień w Polsce”, która odbyła się na terenie Sejmu RP 15.09.2015 r.  (transmisja dostępna na stronie http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0A9CDA6763C337FDC1257EC000218CD3)
• przeprowadzenie kontroli w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa związane z systemem szczepień w Polsce, (biorąc pod uwagę przebieg ww. debaty oraz konferencji prasowej dostępnej na stronie sejmu http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=B7579106DD0300E2C1257EAE002DCC73#)
• przeprowadzenie kontroli organów administracji odpowiedzialnych za nakładanie grzywien w celu przymuszenia do szczepień – jak wynika z opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych o sygnaturze BAS-WAL-1686/15 z dnia 17.08.2015 r., oraz opinii prawnej uzupełniającej o sygnaturze BAS-WAL-1912/15 z dnia 11.09.2015 r., przygotowanych na zgłoszenie Posłanki PO Bożeny Szydłowskiej,  zawieranie porozumień pomiędzy Wojewodami a Inspekcją Sanitarną w zakresie prowadzenia postępowań i egzekucji w sprawie nie poddania dziecka szczepieniom przymusowym, jest bezprawne – analiza przywołuje 7 wyroków NSA będących dowodem opisanego stanu prawnego. Na przestrzeni kilku ostatnich lat urzędnicy usiłują stosować już trzecią i czwartą bezprawną ścieżkę administracyjną, co potwierdzają kolejne orzeczenia NSA, łamiąc prawo krajowe i międzynarodowe.
• inicjatywę ustawodawczą uwzględniającą postulaty STOP NOP.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pani Premier i całego rządu o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji, biorąc pod uwagę potrzebę ustalenia pełnych kosztów społecznych i ekonomicznych powikłań poszczepiennych, ponoszonych zarówno przed budżet państwa, jak i rodziny.

Nadmieniamy, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ podejmie ponownie śledztwo po uchyleniu przez sąd postanowienia o umorzeniu w sprawiebraku nadzoru nad systemem rejestracji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Jeśli nasza inicjatywa spotka się z pozytywną odpowiedzią, deklarujemy wsparcie merytoryczne.