Statystyki NOP są fałszywe

„Urazy spowodowane przez szczepionki mogą być ciężkie i skomplikowane oraz są często przyczyną cierpienia dzieci, które wymagają opieki przez całe życie (…)  zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności, potrzebne są…

Continue reading