Kto płaci ekspertom? Konflikt interesów Rady Medycznej

Członkowie Rady Medycznej

prof.  dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego


prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Źródło https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8291861/


prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Źródło https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8291861/


?????prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Źródło https://twitter.com/MaciejRPawlicki/status/1360597436868161538?s=19


prof. dr hab. n. med. Tomasz Laskus

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych


prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii


prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych

Źródło https://twitter.com/MaciejRPawlicki/status/1360597436868161538?s=19


??????prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych


prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Pyrć 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ

Źródło https://twitter.com/MaciejRPawlicki/status/1360597436868161538?s=19


prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk 

Gdański Uniwersytet Medyczny, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii


dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej

Źródło https://twitter.com/MaciejRPawlicki/status/1360597436868161538?s=19


dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii


dr n med. Artur Zaczyński

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA


prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska  

kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wice Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych


dr n. med. Konstanty Szułdrzyński  

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie


prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna 

Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży

Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie konfliktu interesów:

„(…).brak jest wymagań, dotyczących składania przez nich dodatkowych oświadczeń (…).”

Interpelacja poselska https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=2926

Tweet Macieja Pawlickiego z artykułem „Konflikt interesów”.

Źródło https://twitter.com/MaciejRPawlicki/status/1360597436868161538?s=19

Dokumenty zebrane przez Grzegorza Płaczka

https://www.naszkobior.pl/pliki/26022021.zip

Video https://youtu.be/CJ7zMaRSsgQ

Zawiadomienie do ABW złożone przez Konfederację w związku z konfliktem interesów Rady Medycznej

Konferencja prasowa https://fb.watch/aislm-RCt4/