Wezwanie z sanepidu i grzywna za brak szczepień – pomoc prawna

Wspieramy rodziców zmuszanych do szczepień wbrew ich woli,  których prawo do świadomej i poinformowanej zgody na szczepienia zostało złamane, a przeciwwskazania o których uprzedzają producenci w ulotkach nie zostały wykluczone.

Od chwili otrzymania wezwania z sanepidu lub nałożenia grzywny rodzice mogą liczyć na profesjonalną pomoc prawną. Pismo z sanepidu należy przesłać na email kancelarii adwokackiej kancelariapoznan@me.com oraz wniosek o finansowanie pomocy na email justyna.socha@stopnop.com.pl

Pomoc jest płatna 

Jeśli będziemy dysponowali środkami pochodzącymi z darowizn, pokryjemy te koszty. Jeśli nie, rodzice będą zmuszeni pokryć je sami lub samodzielnie bronić się korzystając z przykładowych wzorów pism dostępnych na stronie.  www.pisma.szczepienia.org.pl Należy je dostosować do indywidualnego przypadku otrzymania grzywny i aktualnego stanu prawnego.  

Kompleksowa pomoc prawna od zażalenia na grzywne, poprzez skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, po skargi do trybunałów – Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – kosztuje 1733 zł od jednego rodzica bez względu na liczbę dzieci.

Zwykle koszty te pokrywa Stowarzyszenie jeśli posiada na to środki pochodzące z darowizn. Jest możliwość płatności ratalnej oraz pokrycia części kosztów. 

Prowadzenie sprawy wymaga opłacenia honorarium w kwocie 1722 zł brutto od rodzica. Opłata jest stała, nie zależy od liczby dzieci i obejmuje pomoc przed organami administracji, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Do kwoty honorarium należy doliczyć koszty prowadzenia sprawy, na które składają się opłaty skarbowe od pełnomocnictw, wpisy od skarg, opłaty kancelaryjne oraz koszty wysyłki korespondencji. Koszty są płatne po podliczeniu kosztów, lub ewentualnie można wpłacić zaliczkę na koszty w kwocie 50 zł na rodzica na dziecko.
 
Honoraria mogą być rozłożone na dogodne raty.  Honoraria są takie same niezależnie od etapu w jakim nawiązana jest współpraca. 

Podjęcie walki to zwykle kilka lat gwarancji, że nie zostanie nałożona kolejna grzywna oraz udział w swego rodzaju zbiorowym zaskarżeniu polskiego rządu za przymuszanie do szczepień.

Jeśli uda się doprowadzić do umorzenia i urząd kolejny raz nałoży grzywnę, nie trzeba kolejny raz ponosić kosztów pomocy. 

Jest to bardzo korzystna cena, często kilkukrotnie niższa niż w innych kancelariach za kompleksową pomoc.

Celem są zmiany systemowe żeby zaskarżyć wymuszające szczepienia urzędy do sądów i trybunałów oraz pokazać skalę sprzeciwu wobec opresyjnego systemu.

Gdy rodzice otrzymają postanowienie o nałożeniu grzywny niezwykle ważne jest wysłanie zażalenia w ciągu 7 dni od odebrania pisma! Zwykle wtedy nie trzeba płacić grzywny. Jeśli grzywny nie uda się umorzyć, prawdopodobnie będzie konieczne jej zapłacenie gdy Minister Zdrowia ją podtrzyma (ok. roku do 3 lat od jej nałożenia).

Uwaga! Zaskarżenie grzywny w większości województw gwarantuje nieotrzymanie kolejnych (ustawa mówi o kwocie do 50 tysięcy, choć w praktyce jest to 500 do 1000 zł na rodzica za dziecko, które mogą być nakładane wielokrotnie).

Chcemy aby jak największa liczba rodziców kontynuowała obronę w sądach administracyjnych (WSA I NSA), a następnie kierowała skargę do Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ten sposób możemy wywalczyć korzystne wyroki sądów. Jest to swego rodzaju pozew zbiorowy.

W naszym wspólnym interesie jest aby jak najwięcej skarg na łamanie praw człowieka przez państwo polskie trafiło do trybunału, który już orzekał korzystnie w kwestii obowiązku szczepień.

UWAGA! Jeśli korespondencja ma zostać wysłana przez kancelarię należy pokryć również koszty pełnomocnictwa oraz opłat pocztowych. Można uniknąć tych kosztów pocztowych wysyłając otrzymane od kancelarii pisma samemu (wysyłając przez epuap można zupełnie uniknąć kosztów opłat pocztowych).

Osoby, które chcą wesprzeć ideę obrony przed opresyjnym państwem prosimy o darowizny.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Inne możliwości wsparcia  http://www.stopnop.com.pl/