Grzywna za brak szczepień – pomoc prawna – nowe zasady

Od 20 grudnia 2019 roku wprowadziliśmy nowe zasady pomocy prawnej. Jest udzielana osobom, które są gotowe iść do sądów i trybunałów.

Wspieramy rodziców zmuszanych do szczepień wbrew ich woli,  których prawo do świadomej i poinformowanej zgody na szczepienia zostało złamane, a przeciwwskazania o których uprzedzają producenci w ulotkach nie zostały wykluczone.
Od chwili otrzymania wezwania z sanepidu lub nałożenia grzywny rodzice mogą liczyć na  profesjonalną pomoc. Pismo z sanepidu napeży przesłać na email kancelariapoznan@me.com 

Kompleksowa pomoc prawna od zażalenia na grzywne, poprzez Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, po skargi do trybunałów (Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) kosztuje 1230 zł od jednego rodzica bez wzgledu na liczbę dzieci.

Jest możliwość platności ratalnej oraz pokrycia części kosztów dla osób, które wspierały wcześniej stowarzyszenie darowiznami. To zwykle kilka lat gwarancji, że nie zostanie nałożona kolejna grzywna oraz udział w zbiorowym zaskarżeniu Polski za wymuszanie szczepień. Jeśli uda się doprowadzić do umorzenia i urząd kolejny raz nałoży grzywnę, nie trzeba kolejny raz ponosić kosztów ww. opłaty.

Jest to bardzo korzystna cena, często kilkukrotnie niższa niż w innych kancelariach.
Prosimy o przesłanie dobrej jakości skanu otrzymanego pisma na email kancelariapoznan@me.com  

UWAGA! Celem są zmiany systemowe żeby zaskarżyć wymuszające szczepienia urzędy do sądów i trybunałów oraz pokazać skalę sprzeciwu wobec opresyjnego systemu.

Gdy rodzice otrzymają postanowienie o nałożeniu grzywny niezwykle ważne jest wysłanie zażalenia w ciągu 7 dni od odebrania pisma! Zwykle wtedy nie trzeba płacić grzywny. Jeśli grzywny nie uda się umorzyć, prawdopodobnie będzie konieczne jej zapłacenie gdy Minister Zdrowia ją podtrzyma (ok. roku do 3 lat od jej nałożenia).

Uwaga! Zaskarżenie grzywny w większości województw gwarantuje nieotrzymanie kolejnych (ustawa mówi o kwocie do 50 tysięcy, choć w praktyce jest to 500 do 1000 na rodzica za dziecko, które mogą być nakładane wielokrotnie).

Każda osoba, która będzie chciała skorzystać z pomocy i z ważnych powodów nie stać jej na pokrycie kosztów lub wspierała wcześniej Stowarzyszenie darowiznami, proszona jest o przesłanie wniosku o wsparcie na poniższy email

stopnop@gmail.com

z dopiskiem POMOC PRAWNA.
Chcemy aby jak największa liczba rodziców kontynuowała obronę w sądach administracyjnych (WSA I NSA), a następnie kierowała skargę do Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ten sposób możemy wywalczyć korzystne wyroki sądów. Jest to swego rodzaju pozew zbiorowy.
W naszym wspólnym interesie jest aby jak najwięcej skarg na łamanie praw człowieka przez państwo polskie trafiło do trybunału, który już orzekał korzystnie w kwestii obowiązku szczepień.
*UWAGA! Jeśli korespondencja ma zostać wysłana przez kancelarię należy pokryć koszty pełnomocnictwa oraz opłat pocztowych, 30 zł od rodzica. Można uniknąć tych kosztów wysyłając pisma samemu po otrzymaniu na wniosek, wzorów pism od kancelarii (przez  epuap unikając również opłat pocztowych).

Osoby, które chcą wesprzeć ideę obrony przed opresyjnym państwem prosimy o darowizny.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Inne możliwości wsparcia  http://www.stopnop.com.pl/przekaz-darowizne