GIS nie wie dlaczego nakłada obowiązek szczepień – skarga do sądu

Jako świadomi obywatele, którzy chcą korzystać z prawa do konsultacji publicznych w związku ze zmianą obowiązkowego kalendarza szczepień, który w Polsce jest narzucany rodzicom odgórnie pod groźbą nałożenia grzywny, poprosiliśmy Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa w trybie wniosku o udostępnienie nformacji publicznej o:

1. Udostępnienie wszelkich zaleceń ekspertów dotyczących rozszerzenia liczby obowiązkowych szczepień w Programie Szczepień Ochronnych na 2019 rok o szczepionkę przeciw rotawirusom, zmianę terminu szczepienia dzieci MMR na 6 rok życia, dołożenia trzeciej dawki odry w formie MMR dziewczętom, wprowadzenia szczepionki HPV oraz utrzymania szczepienia noworodków.

2. Udostępnienie oświadczeń o braku konfliktu interesów ww. ekspertów, w tym Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia.

3. Udostępnienie rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dotyczących szczepionek, o które ma zostać rozszerzona lista obowiązkowych szczepień.

4. Udostępnienie badań klinicznych i obserwacyjnych dotyczących szczepionek, o które ma być rozszerzona lista obowiązkowych szczepień.

5. Danych dotyczących sytuacji epidemiologicznej, która uzasadnia rozszerzenie obowiązkowych szczepień.

6. Zaleceń dotyczących szczepień w innych krajach uzasadniających wprowadzenie kolejnych szczepionek do kalendarza szczepień.

7. Czy eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ustalający rekomendacje dotyczące szczepień uwzględnianie przez Państwa urząd są zmuszeni do składania oświadczeń o braku konfliktu interesów? Jeśli tak, czy są one jawne i gdzie można się z nimi zapoznać?

8. Wskazanie krajów w Europie, w których obowiązkowe szczepienia dzieci wykonywane są w wymiarze takim samym lub większym niż projektowany na rok 2019 kalendarz szczepień w Polsce. Przez wymiar szczepień rozumiem liczbę chorób zakaźnych objętych programem szczepień obowiązkowych oraz ilość obowiązkowych zabiegów szczepienia, którym musi być poddane dziecko korzystając wyłącznie ze szczepień w pełni refundowanych”.

9. Wnoszę o kopie wyników badań potwierdzających, że schemat szczepień obowiązkowych projektowany na rok 2019 nie wywiera negatywnego wpływu na kondycję zdrowotną szczepionej populacji (np. zachorowalność na choroby przewlekłe) w perspektywie kilkudziesięciu lat stosowania takiego schematu szczepień na całej populacji.

10. Wnioskuję o wskazanie źródła informacji, że Światowa Organizacja Zdrowia i Rada Europejska nakazują państom członkowskim karać za odmowę zgody na szczepienia ochronne u dzieci.

11. W nawiązaniu do stanowiska polskiego rządu w sprawie
rezolucji dotyczącej wahania się w kwestii szczepień, w której Parlament Europejski wzywa do przejrzystości i deklarowania konfliktów interesu, również przez naukowców pracujących dla WHO i Europejskiej Agencji Leków, proponuje, aby badacze dotknięci konfliktem interesów zostali wykluczeni z paneli oceniających, następnie wzywa do zniesienia poufności obrad panelu oceniającego Europejskiej Agencji Leków i proponuje by dane naukowe i kliniczne, z których wynikają konkluzje panelu i których anonimowość jest wcześniej gwarantowana, zostały upublicznione – wnoszę o informacje jakie niezbędne działania zostaną podjęte w tej kwestii?

W odpowiedzi dowiadujemy się, że informacje te nie znajdują się w posiadaniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

W związku z tym obywatele, którym nie udzielono informacji mają prawo wysłać skargę na bezczynność organu do sądu administracyjnego (trzeba ponieść koszt opłaty sądowej w wysokości 100 zł). Nie trzeba brać udziału w posiedzeniu sądu.

Przykładowy wzór skargi do edycji. http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/skarga-brak-informacji.docx