KONFLIKT MIĘDZY RODZICAMI – SZCZEPIONKA HPV

W kwestii szczepienia dzieci i młodzieży do 18 roku życia konieczna jest zgoda obojga rodziców na wykonanie zabiegu medycznego. Uwaga! W praktyce personel medyczny nie pyta o zgodę drugiego rodzica.

Jak się zabezpieczyć prawnie jeśli nie wyrażasz zgody na szczepienie dziecka?

Napisać sprzeciw i wysłać go listem poleconym do przychodni i do drugiego rodzica. Dać kopię pisma starszemu dziecku. 

Jeśli nie nie pomogła rozmowa z drugim rodzicem i napisanie sprzeciwu, należy zawiadomić sąd rodzinny, złożyć wniosek o zabezpieczenie żeby sąd wydał postanowienie o zakazie szczepień do czasu decyzji i ograniczenia władzy rodzicielskiego drugiemu rodzicowi.

Kontakt do adwokata Arkadiusza Teteli w przypadku konieczności zawiadomienia sądu rodzinnego kancelariapoznan@me.com

Wzór sprzeciwu

Sprzeciw

Sprzeciwiam się podaniu mojemu dziecku …………………… (imię i nazwisko, PESEL) szczepionki przeciw HPV z powodu braku ustalonego bilansu korzyści i ryzyka, braku zbadania interakcji z lekami, kancerogennosci, wpływu na rozrodczość i skutków długoterminowych. 

Wykonanie zabiegu bez zgody jest przestępstwem z art. 192 kk. 

…………………….

Podpis 

Źródła naukowe

  1. Biała księga szczepień HPV http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/371_20190614_3/$file/371_20190614_3.pdf
  2. List do parlamentarzystów – dr Jacek Grzegorz Madej. https://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2019/07/371_20190614_2.pdf
  3. List do parlamentarzystów – dr Gerard Delepin https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/a.1023386391022122/2801455829881827/?type=3&theater