Wygrana w Naczelnym Sądzie Lekarskim

Sprawa przeciw dr Anecie Borczyk-Kotwas za słowa wypowiedziane podczas II Międzynarodowego Protestu Przeciw Przymusowi Szczepień 2.06.2018 r. „Te wszystkie medialne epidemie to kłamstwo” – została umorzona 10 sierpnia przez Naczelny Sąd Lekarski. Gratulujemy pani doktor i jej obrońcy mecenasowi Arkadiuszowi Teteli.


Pomóż nam kontynuować pracę! Wspieraj działania w obronie dzieci!
https://pomagam.pl/d4fdwg

________________________________________________

Komentarz obrońcy

„Dziś Naczelny Sąd Lekarski w Warszawie umorzył postępowanie prowadzone wobec lekarza za głoszone przez niego poglądy.
Pani Doktor miała szerzyć postawy antyzdrowotne poprzez publiczną wypowiedź z 2018 r. „To, co się nam wmawia te wszystkie epidemie to jest jedno wielkie kłamstwo”.
Pani Doktor odnosiła się do szerzonej w tamtym czasie dezinformacji dotyczącej epidemii odry na Ukrainie (nie ogłoszono żadnej epidemii odry na Ukrainie, a mimo to media kreowały taki przekaz).

Jeden z zarzutów wcześniejszej kasacji dotyczył obrazy przez Sąd lekarski artykułu 54 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji i 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Obywatela, poprzez nieuzasadnioną ingerencje w prawa obywatela do wolności wypowiedzi.
Dziś samorząd lekarski uzurpuje sobie prawa do kształtowania poglądów swoich członków oraz karcenia ze nie. Wiele tego typu spraw zawisło przed sądami lekarskimi. Konieczne są zmiany w prawie, które zniosą przymus przynależności do izby, lub zniosą możliwość karania za poglądy.

[ ] „uwolnienie” zawodu lekarza poprzez zniesienie obowiązku przynależności do izb lekarskich;
[ ] lekarze nie będący członkami izb w zakresie nadzoru nad wykonywaniem zawodu lekarza podlegaliby kognicji sądów powszechnych;
[ ] nowelizacja ustawy o izbach lekarskich i ustawy o zawodzie lekarza, na przykład poprzez dodanie zapisów:

‌”Nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego wyrażanie przekonań światopoglądowych, filozoficznych, publiczne zadawanie pytań w kwestiach dotyczących ochrony zdrowia, czy też prezentowanie poglądów w kwestiach medycznych”;

„Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne w zakresie w jakim dotyczą wyrażania przekonań światopoglądowych, filozoficznych, publicznego zadawania pytań w kwestiach dotyczących ochrony zdrowia, czy też prezentowanie poglądów w kwestiach medycznych, umarza się„;

Taki postulat de lege ferenda zgłaszam.”

Źródło: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02sWS6jYUcGK1gQJebJiqJ6imSWe9QupzgBYRgiyZVFfR3tN2Z66MBNJwVY9TgsFgCl&id=100064914871097

Transmisja z Naczelnego Sądu Lekarskiego
I część https://fb.watch/mkGJvnzq7H/
II część https://fb.watch/mkGKZI1-__/
III część – wyrok https://fb.watch/mkGMfIw-1e/
IV część – komentarz lekarki i obrońcy https://fb.watch/mkGN93zehR/