Nowy projekt o obowiązkowym eliksirze i paszportach w Sejmie?

Do Sejmu wniesiony został projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jego celem jest wprowadzenie powszechnego obowiązku szczepień przeciw COVID-19 oraz wyłączenie z ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej osób posiadających unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w przypadku ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w trybie rozporządzenia Rady Ministrów.” – informował portal Legalis, jedyne źródło tej informacji.

https://legalis.pl/covid-19-projekt-ustawy-o-powszechnym-obowiazku-szczepien-oraz-weryfikacji-paszportow-covidowych/ (artykuł został usunięty jeszcze tego samego dnia)

Pod pierwotnie podanym w artykule numerem druku 299 na stronie Sejmu RP znajdujemy jednak inny, procedowany w 2020 roku projekt. Po mojej telefonicznej interwencji zmieniono numer podając odnośnik do projektu wniesionego przez Lewicę… 6 grudnia 2021 roku.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-741-2021

Nie jest to zatem żaden nowy projekt. Nie jest procedowany i nie ma nawet nadanego numeru druku sejmowego. Jak dotąd nie trafił on do porządku obrad kolejnych posiedzeń Sejmu i być może nie trafi, jednak jest bardzo niebezpieczny i nie możemy dopuścić żeby stał się obowiązującym prawem.

W tej chwili najważniejszym postulatem jest wycofanie obowiązkowych szczepień medyków i pracowników opieki medycznej. Informacje jak można się bronić są na stronie www.stopnop.com.pl/medycy

Justyna Socha

Moja wypowiedz na temat projektu na Instagramie.

https://www.instagram.com/tv/CaZq26kqsjA/?utm_medium=copy_link