25 państw w Europie ma dobrowolność szczepień że

 1. Austria – szczepienia dobrowolne https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 
 2. Białoruś – szczepienia dobrowolne https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D=BLR 
 3. Cypr – szczepienia dobrowolne  https://www.health.gov.cy/en/vaccinations-in-cyprus/ 
 4. Czarnogóra – szczepienia dobrowolne  https://zdravlje.gov.me/programi/imunizacija/ 
 5. Dania – szczepienia dobrowolne https://www.sst.dk/en/English/Health/Vaccinations/Childhood-vaccinations 
 6. Estonia – szczepienia dobrowolne  https://www.terviseamet.ee/en/vaccination-estonia 
 7. Finlandia – szczepienia dobrowolne  https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/vaccinations 
 8. Grecja – szczepienia dobrowolne (Wikipedia)
 9. Holandia – szczepienia dobrowolne https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vaccinatie/vraag-en-antwoord/is-vaccinatie-verplicht-in-nederland 
 10. Hiszpania – szczepienia dobrowolne https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 
 11. Irlandia – szczepienia dobrowolne https://www.hse.ie/eng/health/immunisation/pubinfo/ 
 12. Islandia – szczepienia dobrowolne 

https://www.landlaeknir.is/english/health-protection-and-infectious-diseases/vaccination/

 1. Kazachstan – szczepienia dobrowolne  https://mz.gov.kz/en/vakcinaciya-detej 
 2. Liechtenstein – szczepienia dobrowolne 

https://www.llv.li/inhalt/llv-gesundheitsportal/themen-a-z/impfungen

 1. Litwa – szczepienia dobrowolne https://www.ulac.lt/uploads/programos/nacionaline_imunoprofilaktika/nacionaline_imunoprofilaktika_2019.pdf 
 2. Luksemburg – szczepienia dobrowolne https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 
 3. Łotwa – szczepienia dobrowolne https://www.vs.gov.lv/lv/veselibas-izmaksu-kompensacija/vakcinacijas-kalendars 
 4. Norwegia – szczepienia dobrowolne  https://www.fhi.no/en/id/vaccines/ 
 5. San Marino – szczepienia dobrowolne 
 6. Słowenia – szczepienia dobrowolne https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 
 7. Szwajcaria – szczepienia dobrowolne 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes/vaccination-in-switzerland

 1. Szwecja – szczepienia dobrowolne 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/vaccinations

 1. Wielka Brytania – szczepienia dobrowolne https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/why-vaccination-is-safe-and-important/ 
 2. Belgia – szczepienia dobrowolne  (obowiązkowa tylko polio) https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 
 3. Monako – szczepienia dobrowolne  (obowiązek błonica, tężec, polio) https://monservicepublic.gouv.mc/en/themes/social-health-and-families/public-health/prevention-and-screening/vaccination-schedule-for-children-and-teenagers 
 4. Niemcy – szczepienia dobrowolne  (obowiązkowa tylko odra) https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-018-0504-y/tables/1 

*w tym trzy państwa mają obowiązek pojedynczych szczepień 

Szczepienia obowiązkowe

 1. Bośnia i Hercegowina
 2. Bułgaria
 3. Chorwacja
 4. Czechy
 5. Estonia
 6. Grecja
 7. Łotwa
 8. Francja
 9. Polska
 10. Słowacja
 11. Słowenia
 12. Rosja
 13. Ukraina
 14. Węgry
 15. Włochy

Źródło informacji https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination_policy