Rodzicu! Odzyskaj grzywny

Rodzice! Jeśli otrzymaliście grzywnę w celu przymuszenia do szczepień w ciągu ostatnich 10 lat, macie tylko 30 dni od 16.11.2023 r. do 15.12.2023 r. żeby odzyskać pieniądze od rządu (reprezentowanego przez wojewodę lub sanepid wojewódzki) na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 maja 2022 r. To łącznie ok. 13 milionów złotych grzywien nałożonych na rodziców żeby nielegalnie wymusić szczepienia.

Wzór wniosku do pobrania poniżej.

https://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2023/07/4_5841392716423893108.pdf

Należy pilnie wysłać (listem poleconym lub przez ePUAP) wniosek do wojewody lub wojewódzkiego sanepidu (w zależności od tego, kto nałożył grzywnę) o wznowienie postępowania i umorzenie grzywny.

Jeśli wojewoda odrzuci wniosek należy wysłać w ciągu 7 dni od odbioru pisma poniższe zażalenie do Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem wojewody (na kopercie adres wojewody).

Uwaga!

Nie mamy wpływu na to jak zachowają urzędy, ale mamy dowód, że z mocy prawa ich działanie było nielegalne, co zostało potwierdzone przez trybunał. Walka trwa, a w razie odmowy wznowienia postępowania i umorzenia, sądy będą urzędnika zmuszać do realizacji prawa zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Wysłuchaj wykładu adwokata Arkadiusza Teteli na ten temat, który reprezentuje rodziców skarżąc przymus szczepień do Trybunału Konstytucyjnego we współpracy ze STOP NOP (oglądaj szczególnie od ok. 17 minuty). Dotychczas TK przyjął do rozpatrzenia ok. 200 pierwszych skarg.

https://banbye.com/watch/v_-UYcv1sckbDl


Pomoc (wyślij sms) 606 668 891

Pozywamy zbiorowo rząd za przymus szczepień. To tysiące spraw obsługiwanych przed kancelarię adwokacką. Koszt ok. 20 tysięcy miesięcznie. Wspieraj nasze działania! Wpłać darowiznę i ustaw stałe zlecenie na koncie.

www.stopnop.com.pl/darowizna