Oświadczenie w sprawie odry – czego należy się obawiać?

Oświadczenie w sprawie odry

Edytowano 5.11.2018:

Inspekcja sanitarna podała fałszywe informacje. W Pruszkowie zachorowali też szczepieni. Okłamywanie społeczeństwa jest nieetyczne. Ministerstwo Zdrowia powinno sprostować nieprawdziwe informacje.

Odra w Pruszkowie – zachorowali szczepieni

Jednostronne przedstawianie kwestii ognisk zachorowań na odrę w Polsce i innych krajach budzi sprzeciw środowiska osób poszkodowanych przez powikłania poszczepienne oraz system przymusu. Nieetyczne jest budowanie atmosfery strachu i zagrożenia związanego z zachorowaniem, gdy istotne informacje pozwalające obiektywnie ocenić sytuację zostają pominięte w debacie publicznej:
  • brak praktyki przeprowadzania badań czy przyczyną zachorowania na odrę był wirus dziki czy szczepionkowy (według „Wakcynologii” autorstwa m.in. prof. Wiesława Magdzika odrę poszczepienną ma 1 na 60 szczepionych osób co daje w Polsce ok. 15 tysięcy zachorowań rocznie plus osoby przez nie zarażone (1))
  • brak propagowania wiedzy na temat możliwości zarażania odrą przez świeżo zaszczepione osoby (informuje o tym sam producent szczepionki) (2)
  • brak informowania setek tysięcy dorosłych, którzy otrzymali tylko jedną dawkę szczepionki (roczniki 1975 – 1981) o tym, że są na nią podatni (3)
  • brak ustalenia bilansu korzyści i strat programu szczepień i szczepionki odrowej
  • brak informacji o zapobieganiu powikłaniom odry i zgonom poprzez podawanie witaminy A (4)
  • brak dostępu do etycznej alternatywy szczepionki MMR produkowanej w oparciu o ludzkie linie komórkowe z aborcji (informuje o tym producent w ulotce) (5)
  • brak dostępu do pojedynczej szczepionki odrowej uznawanej za mniej ryzykowną od potrójnej odra, świnka, różyczka
Niemiecki lekarz dr Martin Hirte w książce „Szczepienia za i przeciw” napisał:
„W przypadku chorób dziecięcych, takich jak świnka, odra, różyczka czy ospa wietrzna, wartość szczepień z epidemiologicznego punktu widzenia jest w ogóle wątpliwa, jeśli w ich wyniku zachorowanie zostaje przesunięte na wiek dorosły, z czym związana jest większa liczba powikłań.”
Czy są powody do obaw?
Stan zdrowia polskich dzieci jest coraz gorszy. Statystyki Państwowego Zakładu Higieny i Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają wzrost liczby hospitalizacji (u często szczepionych niemowląt o 52% w ciągu ostatnich 10 lat, u starszych dzieci o 30%). Według opinii Biura Analiz Sejmowych co czwarte dziecko jest chore przewlekle (2014 r.,
Barbara Woynarowska, Anna Oblacińska „Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce”). Ministerstwo Zdrowia na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia podaje, że liczba przypadków autyzmu wzrosła o 350% przez ostatnie 9 lat.
Badania wstępne dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzane przez producentów szczepionek zazwyczaj koncentrują się na okresie 15-30 dni bezpośrednio po szczepieniu. Nie publikują oni badań długoterminowego wpływu szczepień na zdrowie dzieci. W ciągu ostatnich 30 lat liczba szczepionek wzrosła trzykrotnie, a jednocześnie wzrosło rozpowszechnienie przewlekłych chorób i zaburzeń neurodegeracyjnych u dzieci.
Obecnie coraz większa rzesza lekarzy i naukowców postuluje o przeprowadzenie rzetelnych badań wpływu szczepionek na zdrowie dzieci.
Dwóch amerykańskich profesorów epidemiologii opublikowało w zeszłym roku badanie pt. ?Pilotażowe badanie porównawcze zdrowia szczepionych i nieszczepionych amerykańskich dzieci w wieku 6 do 12 lat?
(autorzy: Anthony R Mawson – professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Jackson State University, Brian D Raye – president, National Home Education Research Institute, Azad R Bhuiyan – associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Jackson State University, Binu Jacob)
WYNIKI. Dzieci szczepione:
30 razy częściej chorowały na alergiczne katary,
22 razy częściej stosowały leki na alergie,
3 razy częściej występowały zmiany skórne alergiczne
5 razy częściej były upośledzone umysłowo i miały trudności w nauce,
4,2 razy częściej na ADHD i autyzm,
4 razy częściej cierpiały na choroby neurorozwojowe,
4 razy częściej chorowały na zapalenie ucha środkowego
6 razy częściej chorują na zapalenie płuc,
4 razy większe ryzyko zdiagnozowania choroby przewlekłej
szczepienia u wcześniaków wiązały się ze zdecydowanie częstszym występowaniem zaburzeń neurorozwojowych
Wnioski: konieczność dalszych badań dzieci szczepionych i nieszczepionych celem oceny:
1. efektów odległych szczepień skumulowanych
2. efektów szczepień w zależności od wieku i stanu zdrowia dziecka
3. sumarycznej liczby szczepień podawanych dziecku w jednym czasie
4. wpływu innych składników szczepionek na stan zdrowia dzieci
5. mechanizmów uszkodzeń wywołanych szczepieniami
Również polscy badacze przeprowadzili podobne porównanie zyskując równie alarmujące wyniki.
A tymczasem brak bilansu korzyści i ryzyka dla poszczególnych szczepionek oraz całego programu szczepień.
Ile zatem budżet państwa polskiego kosztują powikłania szczepień? Nie ma odpowiedzi. A nie ma dnia aby rodzice nie zgłaszali nam poważnych czy też ciężkich powikłań poszczepiennych.
W obliczu tych faktów apelujemy do przedstawicieli mediów o umożliwienie prowadzenia rzetelnej debaty na temat pełnego bilansu korzyści i strat każdej decyzji indywidualnej i publicznej w kwestii szczepień.
Literatura:
1) 
2) 1. Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Croatian Institute of Public Health, Department of Infectious Disease Epidemiology, Zagreb, Croatia. Eurosurveillance, Volume 15, Issue 35, 02 September 2010
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19652
2. Differentiating the wild from the attenuated during a measles outbreak. Communicable Disease Control, Alberta Health Services. Pediatricians and Child Health, Apr. 2012; 17(4) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23543773
3. Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, Eurosurveillance, Volume 18, Issue 49, 05 December 2013
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20649h4. ttp://vaccineimpact.com/2015/dr-suzanne-humphries-m-d-vaccine-strain-of-measles-virus-found-in-measles-outbreaks/
3) https://szczepieniaodra.wordpress.com/podatni-na-odre-w-polsce-cz-ii/
4) Klein M., Hussey G.D., Vitamin A reduces mortality and morbidity in measles, ?South African Medical Journal?, 21 Jul 1990, 78(2), s. 56?58;
Rahmathullah L. et al., Reduced mortality among children in southern India receiving a small weekly dose of vitamin A, ?New England Journal of Medicine?, 4 Oct 1990, 323(14), s. 929?935;
West K.P. Jr. et al., Efficacy of vitamin A in reducing preschool child mortality in Nepal, ?Lancet?, 13 Jul 1991, 338 (8759), s. 67?71;
Herrera M.G. et al., Vitamin A supplementation and child survival, ?Lancet?, 1 Aug 1992, 340(8814), s. 267?271;
Fawzi W.W., Vitamin A supplementation and child mortality, ?Journal of the American Medical Association?, 1993, 269, s. 898?903;
Sommer A., Vitamin A, infectious disease, and childhood mortality: a 2 solution?, ?Journal of Infectious Diseases?, 1993 May, 167(5), s. 1003?1007.
Griffiths J.K., The vitamin A paradox, ?Journal of Pediatrics?, Nov 2000, 137(5), s. 604?607.
Kawasaki Y. et al., The efficacy of oral vitamin A supplementation for measles and respiratory syncytial virus (RSV) infection Kansenshogaku Zasshi, Feb 1999, 73(2), s. 104?109.
Barclay A.J.G. et al., Vitamin A supplements and mortality related to measles: a randomized clinical trial, ?British Medical Journal? 1987, 294, s. 294?296.
5) Linia komórkowa MRC-5   [J.P. Jacobs, C.M. Jones, J.P. Bailie, Characteristics of a Human Diploid Cell Designated MRC-5, Nature,11-th July 1970, vol.227,pp.168-170]
Linia komórkowa WI-38   [L. Hayflick, The Limited In Vitro Lifetime of Human Diploid Cell Strains, Experimental Cell Research, March 1965, vol.37, no.3, pp. 614-636.]