Do Prezydenta: Petycja w sprawie obowiązku zastrzyków, segregacji i dyskryminacji wraz z odpowiedzią

Petycja Stowarzyszenia STOP NOP do Prezydenta Andrzeja Dudy złożona w czasie protestu 16.09.2021. Wysłaliśmy również wniosek o wyznaczenie terminu spotkania z lekarzami i prawnikami, którzy dostarczą argumentów medycznych i prawnych. Odpowiedź na petycję i odmowę spotkania otrzymaliśmy 5 października 2021 r., a jej treść umieszczamy na końcu.

Petycja w sprawie obowiązku szczepień, segregacji i dyskryminacji

W nawiązaniu do Pana wielokrotnych, publicznych deklaracji i zapewnień, że jest Pan przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia, zwracamy się z petycją o zniesienie obowiązku, segregacji i dyskryminacji związanych ze szczepieniami.

Do szczepień na Covid-19 przymuszani są studenci kierunków medycznych. Stowarzyszenie Stop NOP otrzymało zgłoszenia zgonów poszczepiennych studentów medycyny, których przymuszono do szczepienia. 

Przymuszani są również żołnierze. Od przyjęcia szczepienia uzależniona jest możliwość udziału w szkoleniach i wyjazdu na misje. Przykładem konsekwencji przymuszania do szczepień tej grupy, jest historia młodego mężczyzny z zakrzepicą jelit opowiedziana przez jego rodziców podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych 27 lipca 2021 roku pod tytułem „Przymus szczepień ochronnych w służbach mundurowych”.

Nielegalna presja i dyskryminacja dotyka każdego, na przykład pracowników w zakładach pracy, czy uczniów w szkołach.

Od szczepień uzależniane jest udzielenie pomocy medycznej pacjentom, odwiedzin bliskich w szpitalu, porodów rodzinnych oraz obecności przy nowonarodzonym dziecku, które wymaga szczególnej pomocy medycznej ze względu na przykład na wcześniactwo.

Faktem są obowiązkowe szczepienia u dzieci. Około 6 tysięcy rodzin zaskarżyło wojewodów do Ministerstwa Zdrowia za nakładanie grzywien przymuszających do szczepień. Złożyli również pierwsze osiem skarg na przymus do Trybunału Konstytucyjnego. Wkrótce będą kolejne. Złożyli również skargi na państwo polskie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (łącznie jest ich osiem, wkrótce będzie tysiące). 

Od kilku lat decyzją władz lokalnych segregowane i dyskryminowana są dzieci, które nie zostały podane obowiązkowym szczepieniom, w żłobkach i przedszkolach.

Żądamy od Pana Prezydenta użycia wszelkich środków, który posiada do zniesienia obowiązkowych szczepień, segregacji i dyskryminacji. 

Deklarujemy dostarczenie argumentów prawnych, medycznych i naukowych podczas spotkania ze specjalistami z Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. 

Odpowiedź na petycję otrzymana 5 października 2021 r.

Pani Justyna Socha

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP

Szanowna Pani

Potwierdzamy wpływ korespondencji Stowarzyszenia z 16 i 17 września 2021 roku skierowanej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy a przekazanej do Biura Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta RP upoważnionego do udzielenia odpowiedzi.

Uprzejmie informujemy, że wpływające do Pana Prezydenta RP uwagi, postulaty i prośby są rozpatrywane i stanowią istotny materiał, który jest w Kancelarii Prezydenta RP analizowany w celu ewentualnego wykorzystania w pracach Urzędu.

Pragniemy wskazać, że szczepienie przeciwko COVID-19 jest szczepieniem dobrowolnym realizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień. Prezydent Andrzej Duda swoje stanowisko odnośnie tej kwestii prezentował wielokrotnie w mediach, ostatnio w wywiadzie dla TVN24 z 24 września br. powiedział m.in. ?(?)W związku z tym mogę powiedzieć: tak, zachęcam, żeby się szczepić, bo to znacznie zwiększa prawdopodobieństwo tego, że nic złego nam się nie stanie. Nawet jeśli zachorujemy, jeżeli zetkniemy się z osobą, która jest nosicielem koronawirusa czy po prostu jest chora, to nic groźnego nie powinno nam się stać. Najwyżej będziemy mieli lekką grypę i potem powinniśmy szybko wyzdrowieć. (?)Byłoby dobrze, gdyby większy procent naszego społeczeństwa był zaszczepiony. Prawda jest taka, że im większy procent będzie zaszczepiony, tym mniejsza powinna być kolejna fala zachorowań, a przede wszystkim tym mniej dotkliwe będą właśnie zachorowania i oczywiście tym mniej będzie osób, które potencjalnie mogą ? niestety ? umrzeć(?)?. Treść wywiadu jest dostępna na prezydenckiej stronie internetowej pod adresem: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,348,wywiad-prezydenta-dla-tvn-24-calosc.html

Jednocześnie wskazujemy, żeobecnie Kancelaria Prezydenta RP nie przewiduje organizacji spotkania poświęconego tematyce poruszonej w nadesłanej przez Panią korespondencji.

Nadmieniamy, że organem właściwym do udzielenia szczegółowych wyjaśnień w podnoszonych w korespondencji kwestiach jest Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Minister ? Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Michał Dworczyk oraz Minister Zdrowia Pan Adam Niedzielski.

Natomiast kalendarz szczepień obowiązkowych na dany rok określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dlatego wszelkie uwagi dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych można kierować bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia, przede wszystkim właściwego do ich rozpatrzenia.

Z poważaniem

Grażyna Wereszczyńska

Dyrektor

Biuro Dialogu i Korespondencji

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

tel. +48 22 695 26 56

e-mail: listy@prezydent.pl