Politycy w obronie praw rodziców i dzieci karanych dotkliwie za nieszczepienie – list otwarty do GIS

Z inicjatywy radnej Radnej Miasta Opola, Agnieszki Zakrzewskiej-Kubów, powstał List otwarty w obronie rodziców, którzy nie szczepią bądź zaprzestali szczepić swoje dzieci. Rozpoczyna się od słów

Szacunek to uznanie niezbywalnej, obiektywnej godności osoby ludzkiej oraz jej naturalnych i konstytucyjnych praw. Każdy Rodzic, jak i każde Dziecko zasługują na SZACUNEK i INDYWIDUALNE traktowanie. Jako Radni, Posłowie, przedstawiciele różnych społeczności, innych miast i regionów naszego Kraju, pragniemy wyrazić głęboki smutek i zaniepokojenie wobec stosowanych przez urzędników GIS i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych działań, nakładających lub prowadzących do nakładania na rodziców wysokich kar grzywny za nieszczepienie dzieci. Uważamy, że w demokratycznym Państwie w środku Europy, kontynuowanie praktyk, które można uznać za relikt słusznie minionego systemu, stanowi nadużycie wobec wolnych obywateli naszego Państwa.

A kończy

Sukces można odnieść za pomocą dyskusji, rozmowy, prezentowania twardych danych. Apelujemy zatem o dyskurs i zamieszczanie materiałów dotyczących badań nad bezpieczeństwem szczepień. Wiedza zamiast propagandy. W prasie, mediach, urzędzie. Czy nie skuteczniej by było, by media i urzędy zamiast propagandy, autorytarnego podejścia, przekazywały najnowsze wyniki wszelkich badań? I przede wszystkim ? niech Rodzic ma głos. Apelujemy zatem o dopuszczenie Rodziców do równego udziału w toczącej się medialnej dyskusji, roztropność i zrozumienie, a nie jedynie odtrąbienie wątpliwego sukcesu, jakim jest karanie wolnych ludzi w demokratycznym Państwie. 

Do chwili obecnej poparli go następujący posłowie i radni: Agnieszka Zakrzewska-Kubów ? Radna Miasta Opola, Marek Kawa ? Radny Miasta Opola, Agnieszka Ścigaj ? Poseł na Sejm RP, Paweł Skutecki ? Poseł na Sejm RP, Wojciech Bakun ? Poseł na Sejm RP, Zofia Dobrowolska ? Radna Powiatu Poznańskiego, Marek Pietrzyński ? Radny Powiatu Poznańskiego, Jarosława Bunkiewicz ? Radna Gminy Rudna, Katarzyna Kaliciak ? Radna Miasta Niemodlin, Paweł Szramka ? Poseł na Sejm RP, Janusz Sanocki ? Poseł na Sejm RP, Dariusz Karczmarczyk ? Radny m.st. Warszawa, Anna Niezabitowska ? Radna Gminy Lesznowola, Michał Otręba ? Radny Gminy Lesznowola, Arkadiusz Giebień ? Radny Gminy Prażmów, Jarosław Porwich ? Poseł na Sejm RP oraz Paweł Grabowski ? Poseł na Sejm RP.

Kolejni parlamentarzyści i radni mogą dołączać do apelu pisząc na email aga_violetta@poczta.fm

Tutaj można składać podpisy poparcia dla apelu. http://zmienmy.to/petycja/list-otwarty-w-obronie-rodzicow-ktorzy-nie-szczepia-badz-zaprzestali-szczepic-swoje-dzieci/