Włoska komisja sejmowa o dramatycznych skutkach szczepienia żołnierzy

Wyniki dochodzenia przeprowadzonego przez Komisję ds. Zubożonego Uranu? (COMMISSIONE URANIO IMPOVERITO)

Publikacja statystyczno-epidemiologicznego badania naukowego dotyczącego włoskich żołnierzy.

W czasopiśmie ?Epidemiology & Prevention? opublikowana została naukowa publikacja sfinansowana przez Stowarzyszenie Corvelva, która wykazała, co zostało zadeklarowane przez Komisję ds. ?Zubożonego Uranu?, szczególnie w rozdziale poświęconym szczepieniom wojskowych, mówiącym o znacznym zwiększeniu ryzyka powikłań poszczepiennych u żołnierzy wyjeżdzających na misje zagraniczne niż u żołnierzy stacjonujących w kraju. Mimo że komisja udostępniła niedawno zaktualizowane dane, nadal konieczne będzie zdobycie informacji na temat ich możliwych czynników warunkujących, takich jak zanieczyszczenie środowiska oraz czynniki ryzyka osobistego lub zdrowotnego, w przypadku gdy czynnik zdrowotny oznacza również profilaktykę szczepienną.

Wreszcie stwierdzenie że ?ci, którzy wyjeżdżają na misję, wracają zdrowsi?, zostaje uciszone. Kolejnym krokiem będzie szczegółowe przeanalizowanie danych żołnierzy, którzy pozostają w ojczyźnie, sprawdzając, czy ich stan zdrowia jest gorszy niż u cywili.

Badanie to było nadzorowane przez Ivana Catalano, byłego wiceprzewodniczącego Komisji ds. Zubożonego Uranu, i prowadzone wspólnie z konsultantami (Omero Negrisolo – ARPAV Padwa i dr Loretta Bolgan – farmaceuta i chemik), którzy uczestniczyli w Komisji podczas śledztwa. Dodano do nich dr Valerio Gennaro z Wydziału Epidemiologii i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym,IST w Genui i prezesa organizacji Lekarze dla Środowiska (ISDE, Genua), członka ENCR (Europejskiej Sieci Badań nad Rakiem), absolwentów Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa i Włoskiego Instytutu Bioetyki.

Analizie poddano dane upublicznione, zagregowane i zanonimizowane według płci, klasy wiekowej i przynależności do danego oddziału, analizując 3663 osoby w całym okresie w latach 1996-2012.

Najbardziej niepokojąca jest zwiększona częstotliwość występowania nowotworów złośliwych u młodych włoskich żołnierzy wysłanych na misje za granicę w latach 1996-2012.

Badanie to ma duże znaczenie, ponieważ potwierdza, że ??wojskowi nie umiera ją tylko z powodu zubożonego uranu, ponieważ to zbiór wielu czynników ryzyka powoduje patologie.

W świetle tego wszystkiego jesteśmy przekonani, że musimy również stworzyć narzędzie, takie jak fundusz rekompensaty za utratę zdrowia dla wojska, który zapewni bezwarunkową pomoc ekonomiczną tym, którzy przez to że wiernie służą ojczyźnie, w kraju lub za granicą, chorują.

Corvelva, Ivan Catalano i wszyscy badacze, którzy uczestniczyli w tym ważnym badaniu, zapraszają ministra Elisabetta Trenta i przewodniczącego komisji obrony narodowej Gianluca Rizzo do przeczytania opublikowanego artykułu:
http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/incidenza-di-tumori-maligni-1996-2012-giovani-militari-italiani-inviati-mission

Źródło:

https://www.corvelva.it/it/speciale-corvelva/le-comunicazioni/confermati-i-risultati-della-commissione-uranio-impoverito.html
Publikacja naukowa:
https://drive.google.com/file/d/1h7Yc4Gu1plZqrTH5tmxP92hkS3ERtcxg/view

Artykuł na temat Komisji ds. Zubożonego Uranu na naszej stronie:

http://stopnop.com.pl/komisja-sledcza-szczepionki/