Różyczka i szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce

RÓŻYCZKA

Co to za choroba:

Różyczka jest nieszkodliwą chorobą wirusową wieku dziecięcego. Stanowi zagrożenie dla kobiet w ciąży, zwłaszcza w pierwszych tygodniach ciąży, gdyż może prowadzić do zaburzeń w rozwoju płodu.

Objawy:

 • w około połowie przypadków bezobjawowy przebieg zakażenia;
 • umiarkowana gorączka;
 • powiększenie szyjnych węzłów chłonnych;
 • wysypka, która znika po 2 ? 3 dniach (a czasami w ogóle nie występuje).

Sposób zarażenia się:

Zakazić się można drogą kropelkową, przez kontakt z materiałem zakaźnym i drogą krwionośną przez łożysko (płód od matki) w przypadku różyczki wrodzonej. Materiałem zakaźnym jest wydzielina jamy nosowo-gardłowej chorego, krew, kał, mocz.

Leczenie:

Różyczka ustępuje samoistnie, nie wymaga specjalnego leczenia.

Nabycie odporności po chorobie:

Przebycie choroby daje dożywotnią odporność.

Odporność po szczepieniu:

Zaszczepienie przeciwko różyczce nie daje dożywotniej odporności. Szczepienie dziewczynek w dzieciństwie zmniejsza ich szansę na naturalne przechorowanie różyczki, a tym samym ? na nabycie trwałej odporności, która chroniłaby ich ciążę w wieku dorosłym.

Powikłania po chorobie:

Najczęściej nie dochodzi do powikłań (a do takich w przypadku różyczki należy zapalenie stawów, zapalenie mózgu).  Jeżeli zakażeniu ulegnie kobieta w pierwszych tygodniach ciąży, może dojść do poronienia lub uszkodzeń płodu. U noworodka najczęściej występują objawy związane z  ośrodkowym układem nerwowym i narządami zmysłów (wzrok, słuch), układem sercowo-naczyniowym oraz krwiotwórczym. Dzieci z wrodzonym zakażeniem różyczkowym mogą się urodzić przedwcześnie i zbyt małą masą ciała. Śmiertelność dzieci z zespołem różyczki wrodzonej wynosi do 15%.

Powikłania po szczepieniu:

 • przewlekłe zapalenie i ból stawów (te powikłania mogą objawić się kilka tygodni po szczepieniu i trwać od paru tygodni do wielu lat, a nawet przez całe życie); w Rosji jest to oficjalnie uznawane powikłanie po szczepieniu przeciwko różyczce;
 • syndrom chronicznego zmęczenia;
 • schorzenia rdzenia kręgowego;
 • zespół Guillaina-Barrego;
 • zespół cieśni nadgarstka;
 • neuropatie różnego rodzaju;
 • niektórzy rodzice obserwują wystąpienie u swych dotychczas całkowicie zdrowych dzieci wystąpienie zaburzeń autystycznych tuż po szczepieniu MMR.

Według charakterystyki produktu leczniczego, dostępnej na internetowej stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce zawierająca trzy szczepy żywych, atenuowanych wirusów może wywołać działania niepożądane.

 • istnieją liczne doniesienia o odrowym zapaleniu mózgu występującym po zaszczepieniu przeciwko odrze (może to być również powikłanie po samej chorobie);
 • badacze japońscy przeprowadzili eksperyment, w którym wykazali, że szczepienie powoduje zaburzenia w limfocytach: dochodzi do upośledzenia produkcji interferonu, który zabezpiecza organizm przed chorobami zakaźnymi i onkologicznymi; stan ten trwa co najmniej rok;
 • u dzieci, które otrzymują szczepionkę przeciwko odrze silnie i na długo obniża się poziom witaminy A.

Według charakterystyki produktu leczniczego szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce zawierająca trzy szczepy żywych, atenuowanych wirusów może wywołać działania niepożądane. Częstotliwość tych działań, wg autorów dokumentu, nie może być precyzyjnie określona; po wprowadzeniu szczepionki do obrotu, dane o skutkach ubocznych zebrano na podstawie spontanicznych zgłoszeń. Wg w/w charakterystyki produktu, skutki te mogą być następujące:

 • Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, objawy przypominające odrę, objawy przypominające świnkę (w tym zapalenie jąder, zapalenie najądrzy i zapalenie przyusznic).
 • Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Małopłytkowość (trombocytopenia), plamica małopłytkowa.
 • Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje anafilaktyczne.
 • Zaburzenia układu nerwowego: zapalenie mózgu, zapalenie móżdżku i objawy przypominające zapalenie móżdżku (w tym przejściowe zaburzenie chodu i przejściowa ataksja), zespół Guillain-Barré, poprzeczne zapalenie rdzenia, zapalenie nerwów obwodowych.
 • Zaburzenia naczyniowe: zapalenie naczyń.
 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rumień wielopostaciowy.
 • Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Ból stawów, zapalenie stawów.[6]

[1] http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/63/akt.pdf

[2] http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5032011235.pdf

[3] http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5032011235.pdf

[4] http://www.doctoryourself.com/klennerbio.html

[5] http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5032011235.pdf

[6] http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ProduktSzczegoly.aspx?id=22425

[7] http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/63/akt.pdf

[8] http://pediatria.mp.pl/choroby/chorobyzakazne/67591,rozyczka