Ulotki i skład szczepionek

Aktualne charakterystyki są tutaj

Lista szczepionek oraz ChPL do pobrania

Szczepionka przeciwgruźlicza

Bcg 1- przeciwgruźlicza – ulotka

Bcg 10 przeciwgruzlicza – charakterystyka

Szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Euvax B 10

Euvax B 20

Hepavax-gene 10

Hepavax Gene 20

Engerix 10

Engerix 20

Wysoko skojarzone

Pentaxim

Infanrix Hexa

Hexacima

Przeciwrotawirusowe

Rotarix

Przeciw błonicy tężcowi i krztuścowi

Infanrix Dtpa

Infanrix DTPa – wybrane informacje dla lekarzy (po angielsku)

Dtpw Biomed

Refortrix / Refarco

Clodivac – informacje na stronie lekinfo.24.pl

Przeciw grypie

(wkrótce)

Przeciw Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Act-Hib charakterystyka

Act-Hib ulotka dla pacjenta

Przeciw meningokokom

Meningitec
NeisVac-C
Menveo
Nimenrix
Menitorix
Bexsero

Przeciw polio

Boostrix-polio

Przeciw odrze, śwince i różyczce

MMR VAX PRO

Priorix

Przeciw pneumokokom

Pneumo 23

Pneumovax 23

Synflorix

Prevenar 13

Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

FSME-IMMUN (wkrótce)

Lista wkrótce zostanie uzupełniona. Więcej poniżej.

Wyszukiwarka ulotek i charakterystyk produktów leczniczych. Baza leków. 

Więcej informacji na temat składników szczepionek

Elementy składowe szczepionek. 

Skład szczepionek

Tiomersal

Cdn….

Lista witryn internetowych, na których można znaleźć aktualne charakterystyki produktów szczepionkowych:

EPARs dla produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na obszarze całej UE w drodze procedury centralnej, opublikowany na stronie internetowej EMEA: http://www.emea.europa.eu

Charakterystyki produktów leczniczych opublikowane na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczące produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w określonych krajach UE, w tym w Polsce, w procedurze wzajemnego uznania (MRP) i dopuszczonych w Polsce w procedurze narodowej: http://urpl.gov.pl

Informacje o produktach zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii: The Electronic Medicines Compendium (eMC)

Centrum informacji o leku należące do firmy Innopharm Paweł Kozaczuk: CIL

Artykuł w anglojęzycznej Wikipedii (encyklopedia edytowana przez użytkowników): List of vaccine ingredients

Sanofi-Aventis Group: Informacje o produktach

Informacje o szczepionkach wyprodukowanych przy użyciu linii komórkowych pozyskanych na skutek licznych aborcji: www.dobreszczepionki.plpl

Ulotki i charakterystyki zebrane na stronie https://szczepienia.wybudzeni.com/ulotki-szczepionek/

Opis szczepionek dostępnych w USA https://www.rxlist.com/vaccinations_and_immunizations/drugs-condition.htm