Vaccinegate – Priorix Tetra, raport z analizy metagenomicznej.

Krótka prezentacja wyników

W lipcu 2018 r. opublikowalikowane zostały analizy: ?Szczepionka: 5 z 7 analizowanych szczepionek nie nie jest zgodnych? (http://stopnop.com.pl/corvelva-vaccinegate-5z7analizowanychszczepionek/), ale nie poprzestaliśmy na tym..

W skrócie podsumowując poprzednie analizy, mutacje w genomie wirusów i absurdalne ilości DNA to tylko niektóre z problemów, które wykryliśmy. Jak zawsze ograniczyliśmy się do ujawnienia danych, bez spekulacji na temat rzeczywistych implikacji, każdy dokument został wysłany do EMA, AIFA, ISS i grup politycznych, aby poprosić o wyjaśnienia.

Kontynuowaliśmy badania, zarówno chemiczne, jak i biologiczne, na Priorix Tetra, czterowalentna szczepionka przeciwko odrze, różyczce, śwince i ospie wietrznej. Rozszerzenie analiz chemicznych / białkowych jest dostępne tutaj: ?Priorix Tetra: pierwsze wyniki profilu składu chemicznego?, w których potwierdzono obecność wielu sygnałów, śladów związków (zanieczyszczeń nie będących pozostałościami), które w przybliżeniu zostały zidentyfikowane przez laboratoria. Mówimy o śladach, które prawdopodobnie były związane z wigabatryną przeciwpadaczkową, eksperymentalnym lekiem przeciw HIV, antybiotykami, herbicydami, akarycydami, metabolitami morfiny, słynnym Sildenafilem (Viagra), Gabapentyną przeciwpadaczkową i przeciwmalarycznym Atovaquone i innymi. Było oczywiste, że istniały znaczne różnice między dwiema analizowanymi partiami.

W celu uzupełnienia, informujemy również, że poprzednie ustalenia z badań biologicznych/metagenomicznych z lipca (pierwszy krok) wykazały, że analizowane próbki szczepionki ?Priorix Tetra? przedstawiają zmutowaną populację wirusa dla każdego atenuowanego wirusa zwanego quasispecies. warianty antygenów szczepionkowych mogą znacząco zmienić zarówno bezpieczeństwo szczepionki, jak i jej skuteczność.

Dzisiaj publikujemy raport drugiej analizy biologicznej/metagenomicznej  Priorix Tetra; jak zobaczysz, wyniki stanowią poważny dylemat nie tylko medyczny i naukowy, ale także etyczny. Poniżej znajduje się lista punktów, które są dla nas najbardziej istotne:

Potwierdzono (jak ujawniono w poprzedniej fazie) obecność płodowego DNA w dużych ilościach, 1,7 ?g w pierwszej partii i 3,7 ?g w drugiej partii, około 325 razy więcej niż maksymalna granica 10 nanogramów i 325 000 razy wyższa niż minimalny limit 10 pikogramów, ograniczenia, które jak poinformowała nas EMA odnoszą się tylko do komórek, które są znane ze swojej aktywności rakotwórczej. Zgodnie z tym, co napisali, komórki płodowe z lat 60, używane do produkcji tych szczepionek, nie powinny być rakotwórcze, ponieważ ?były używane przez dziesięciolecia?. Uważamy, że w tej kwestii potrzebne są dalsze badania, rzeczywiście istnieją badania, które poważnie kwestionują brak rakotwórczości tych linii.

Następnie dokładniej ustaliliśmy wymiary molekularne wykrytego DNA w porównaniu z poprzednimi analizami. Stwierdzono, że zawarty DNA ma masę cząsteczkową 20 000/60 000 pz. Oznacza to zasadniczo, że w tym leku nie ma fragmentów DNA, ale całe łańcuchy z całym genomem.

Potwierdziliśmy również, że nie ma obecności genomu wirusa różyczki w pierwszej partii iw drugiej partii; używając znacznie bardziej czułego wykrywania, znaleźliśmy go w 3 odczytach, równych 0,00008% wirusów całkowitego RNA.

Uwaga: odczyty są kopiami wirusów. Na przykład wirusy w tej szczepionce stanowią około 5% całkowitego DNA, co odpowiada około 500 000 odczytów. Wirus odry około 850 odczytów wynosi 0,008%. Im bardziej schodzisz z odczytami i procentami, tym bardziej zmniejszają się ilości.

Pamiętaj o tym, ponieważ jest to niezbędne.

Czy 3 odczyty, równe 0,00008% wirusów całkowitego RNA, tworzą immunizację?                         Jeśli tak, to bardzo poważny problem pojawia się po tym, co czytasz poniżej.

W tej samej szczepionce wykryto również ślady w jeszcze większym, ale wciąż bardzo małym stopniu, licznych przypadkowych wirusów. Ale także coś innego.

W szczepionce GlaxoSmithKline Priorix Tetra, Proteobacteria, robaki Platyhelminthes i Nematoda, 10 kolejnych wirusów ssRNA, Microviridae (wirusy bakteryjne lub fagi) i liczne retrowirusy, w tym endogenne ludzkie i ptasie retrowirusy, wirusy ptasie, ludzki wirus niedoboru odporności i wirus niedoboru odporności małp (fragmenty, które okazało się, że są to fragmenty HIV i SIV), wirus mysi, wirus niedokrwistości zakaźnej koni, wirus choroby limfoproliferacyjnej, wirus mięsaka Rousa. Inne wirusy, takie jak alfaendornavirus i wirus zapalenia wątroby typu b, wirus drożdży.

Powtarzamy, aby lepiej wyrazić tę koncepcję i prosimy was wszystkich, abyście bardzo ostrożnie korzystali z naszych wyników: w szczepionce Priorix Tetra nie wykryto obecności wirusa różyczki, z wyjątkiem jednej partii, ale ilość była tak mała, że ??budziła wątpliwości czy może uodpornić. Zamiast tego, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ta szczepionka jest skuteczna przeciwko różyczce, ponieważ 3 odczytane kolejno do 0,00008% całkowitej Rna są wystarczające do określenia reakcji w organizmie, to dotyczy to również długiej serii wirusów nowotworowych, HIV, robaków i bakterie obecne w ilościach równych lub większych niż wirus różyczki.

Zasadniczo musieliśmy dogłębnie prześledzić wirus różyczki (w celu udowodnienia obecności), stosując metodę wysokiej czułości. Doprowadziło to nas na dziesiątki wirusów i retrowirusów, niektóre potencjalnie rakotwórcze, grzyby, drożdże, bakterie. Niezależnie od odpowiedzi na temat ilości, jest pewne że nie powinno być żadnych; to znowu pokazuje, że nie ma odpowiedniej kontroli nad szczepionkami, w przeciwnym razie elementy te zostałyby wykryte.

Poniżej znajdują się wytyczne EMA, które stwierdzają, że ?obcy? odczyt wirusa musi być NIEOBECNY, co oznacza, że ??nie jest dozwolona nawet pojedyncza jednostka.

? https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-q-5-r1-viral-safety-evaluation-biotechnology-products-derived-cell-lines -human-animal-origin_en.pdf

? https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-virus-safety-evaluation-biotechnological-investigational-medicinalproducts_en.pdf

? https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/ich-q-6-b-test-procedures-acceptance-criteria-biotechnological/biological-pr oducts-step-5_en.pdf

Pełny raport w języku polskim: Vaccinegate – Priorix Tetra, raport z analizy metagenomicznej.

Źródło i autor: Vaccinegate – Metagenomic analysis report on Priorix Tetra.

Tłumaczenie: Zespół tłumaczy STOP NOP