STOP NOP dołączyło do World Council for Health

Światowa Rada Zdrowia (World Council for Health) jest organizacją non-profit dla ludzi, która jest informowana i finansowana przez ludzi. Nasza globalna koalicja organizacji zajmujących się zdrowiem i grup społeczeństwa obywatelskiego dąży do poszerzenia wiedzy o zdrowiu publicznym i tworzenia sensu poprzez naukę i wspólną mądrość. Jesteśmy oddani ochronie praw człowieka i wolnej woli, jednocześnie umożliwiając ludziom przejęcie kontroli nad swoim zdrowiem i samopoczuciem.
Jest lepsza droga i jesteśmy zobowiązani do tworzenia jej razem z Tobą! https://worldcouncilforhealth.org
co o ludziach?

Co robimy?

Światowa Rada ds. Zdrowia gromadzi najlepszych na świecie rzeczników zdrowia, lekarzy, innowatorów i aktywistów walczących o dobre zdrowie dla wszystkich. Współpracujemy z ponad 130 organizacjami w 40 krajach, aby poszerzyć wiedzę na temat zdrowia publicznego i tworzyć sens. Wspólnie podejmujemy działania na rzecz obrony wolności zdrowia i promowania zdrowego stylu życia.

Kim jesteśmy

Założona w 2021 r. Światowa Rada Zdrowia jest inicjatywą non-profit wspieraną przez EbMCsquared CiC, organizację interesu społecznego. Światowa Rada Zdrowia jest kierowana przez swoich międzynarodowych partnerów koalicyjnych, komitet sterujący, wolontariuszy i personel pomocniczy.Poznaj nasz Komitet Sterujący

Nasza wizja

Wierzymy w zdrowy świat, w którym każdy cieszy się przejrzystością informacji, dostępem do sprawdzonych leków i realnym działaniem w obliczu choroby ? z poszanowaniem indywidualnych decyzji zdrowotnych każdego człowieka, bez obawy przed dyskryminacją lub prześladowaniem. Wierzymy w świat, w którym utrzymujemy czystą wodę i powietrze, czystą żywność i wspólne rodziny.

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy koalicyjni wnoszą wiedzę specjalistyczną w zakresie nauki, opieki medycznej, ochrony prawnej i umiejętności organizowania społeczności, aby pomóc nam osiągnąć nasze cele.