Masowe zastrzyki u dzieci – rząd niemal nic nie wie

Stowarzyszenie STOP NOP otrzymało odpowiedź od Centrum Informacyjnego Rządu w imieniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie wiedzą ile dzieci (i czy w ogóle) zmarło z diagnozą tej choroby, odsyłając nas do Ministerstwa Zdrowia. Nie udostępnili nam protokołów z posiedzeń Rady Medycznej odsyłając do strony z krótkimi stanowiskami bez uzasadnienia. Poinformowali nas, iż „członkowie Rady Medycznej nie byli zobowiązani do składania jakichkolwiek oświadczeń” o konflikcie interesów. Pod rekomendacją zastrzyków dla wszystkich polskich dzieci podpisał się w imieniu rady prof. Andrzej Horban. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie: Czy w związku z brakiem funduszu odszkodowań członkowie Rady Medycznej będą odpowiadać własnym majątkiem za działania niepożądane szczepionki będącej w trakcie badań klinicznych?

Czekamy na odpowiedź od Ministerstwa Zdrowia.

Treść odpowiedzi i wniosku jest poniżej.

———- Forwarded message ———
Od: bip bip@kprm.gov.pl
Date: pt., 11 cze 2021, 09:00
Subject: RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
To: stopnop@gmail.com stopnop@gmail.com

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że (ad 2 i 3) stanowiska Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów publikowane są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/rada-medyczna

W odniesieniu do pytania 4 i 5 informuję, że zasady działania Rady Medycznej oraz sposób powoływania jej członków reguluje Zarządzenie nr 205 Prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów, opublikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/rada-medyczna. Wobec powyższego członkowie Rady Medycznej nie byli zobowiązani do składania jakichkolwiek oświadczeń.

W odniesieniu do pytania 1 informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie jest właściwa w przedmiotowej sprawie i nie posiada wnioskowanych informacji. Aby uzyskać wnioskowane informacje sugeruję zwrócić się bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są podmioty będące w posiadaniu wnioskowanych informacji. Tym samym, organ nie dysponując daną informacją publiczną nie może jej udostępnić. Powyższe stanowisko potwierdza ugruntowane w tej kwestii orzecznictwo sądów administracyjnych (m.in. wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r. I OSK 444/14, WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. II SAB/Wa 32/12 i wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 czerwca 2013 r., II SAB/Kr 57/13).

Z poważaniem,

AGNIESZKA KOWALSKA
radca Szefa KPRM

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. +48 22 694 74 70, fax +48 22 840 38 10

e-mail: bip@kprm.gov.pl

From: stop nop [mailto:stopnop@gmail.com]
Sent: Tuesday, June 01, 2021 8:34 PM
To: bprm
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

Do: Prezesa Rady Ministrów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W związku z rekomendacją szczepienia dzieci na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o odpowiedź na pytania.

  1. Ile dzieci w wieku 12 – 15 lat zmarło z diagnozą COVID-19 w Polsce?
  2. Wnoszę o udostępnienie treści rekomendacji Rady Medycznej przy premierze dotyczącej szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 12 do 15 lat preparatem Comirnaty wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
  3. Kto konkretnie podpisał się pod tą rekomendacją?
  4. Wnoszę o udostępnienie oświadczeń o braku konfliktu interesów członków Rady Medycznej, którzy zatwierdzili tą rekomendację.
  5. Czy w związku z brakiem funduszu odszkodowań członkowie Rady Medycznej będą odpowiadać własnym majątkiem za działania niepożądane szczepionki będącej w trakcie badań klinicznych?

Pomóż nam zbierać niepożądane odczyny poszczepienne. www.stopnop.com.pl/zglos-nop-covid

Wesprzyj nasze działania darowizną. www.stopnop.com.pl/darowizna