Noworodek pacjentem – prawa na porodówce

UWAGA! W SYTUACJI KONFLIKTU Z PERSONELEM SZPITALA PROSIMY O KONTAKT

606 668 891 (prosimy o sms)

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

1. W szpitalu jedynie stała obecność przy dziecku przytomnej osoby dorosłej gwarantuje w 100%, że dziecko nie zostanie zaszczepione lub poddane innym zabiegom medycznym bez zgody rodziców.
2. Znamy przypadki zaszczepienia wbrew decyzji rodziców.
3. Winowajcy zazwyczaj nie ponoszą żadnych konsekwencji – rodzic może co najwyżej złożyć skargę do kierownika tejże placówki i rozważyć doniesienie do prokuratora.
4. Rodzic NIE ma obowiązku prawnego podpisywania jakichkolwiek dokumentów czy oświadczeń – czy to w szpitalu, czy w przychodni, czy w sanepidzie. W razie dużej presji na podsuwanym oświadczeniu można napisać: „Odmawiam podpisania tego oświadczenia” i złożyć podpisy – wtedy kończy się presja dotycząca wymuszenia podpisu.
5. Pisemna niezgoda na szczepienie lub/i inne zabiegi medyczne w szpitalu może, ale nie musi pomóc, może spowodować przekazanie sprawy do sanepidu i wszczęcie postępowania administracyjnego.
6. Szpital może, ale nie musi, powiadomić sanepid o rodzicach uchylających się od szczepienia dziecka w szpitalu.

7. Szpital może, ale nie musi, powiadomić opiekę społeczną o odmowie podania adresu przychodni, do której będzie zapisane dziecko.

CZY WARTO SKŁADAĆ OŚWIADCZENIE O ODMOWIE SZCZEPIEŃ?

Jeśli personel naciska w ostateczności możesz złożyć pisemne oświadczenie dot. braku zgody na zabiegi medyczne np.

„Nie wyrażamy zgody na wykonanie szczepień i innych zabiegów medycznych bez naszej wiedzy i świadomej oraz poinformowanej zgody u naszego nowo narodzonego dziecka ze względu na indywidualny kalendarz szczepień”. Oświadczamy, ze matka nie jest nosicielką wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz nikt z najbliższego środowiska rodzinnego nie jest nosicielem gruźlicy. Decyzję o szczepieniach podejmiemy po wykonaniu badań odpornościowych wykluczających niedobory odporności i przeciwwskazania do szczepień.”

Jedyną gwarancją jest pilnowanie dziecka (ponieważ rodzice mają prawo do obecności przy wszelkich zabiegach medycznych) – otrzymujemy zgłoszenia, że oświadczenie nie zawsze zostaje uszanowane.

RODZICU NOWORODKA! MASZ PRAWO

– do pełnej informacji na temat stanu zdrowia dziecka, wszystkich czynności i zabiegów przy nim wykonywanych,
– obecności przy dziecku podczas każdej czynności wykonywanej przez personel medyczny.
– każda taka czynność musi być poprzedzona Twoją zgodą (którą w każdej chwili możesz cofnąć)
– w każdym przypadku możesz odmówić
– żadne zabiegi medyczne nie są przymusowe.
– masz prawo odmówić lub wyrazić zgodę na szczepienie dziecka w pierwszej dobie życia – po uzyskaniu pełnej informacji o korzyściach, ale i zagrożeniach związanych z tymi szczepieniami (pełną listę niepożądanych odczynów poszczepiennych znajdziesz w rozporządzeniu ministra zdrowia)
– nikt z pracowników szpitala nie ma prawa Cię zastraszać ani przymuszać do do procedur medycznych, na które nie wyrażasz zgody.

Rodzice noworodka od chwili narodzin są jego przedstawicielami ustawowymi, a na personelu medycznym spoczywa obowiązek informowania ich o wszystkim, co dotyczy ich nowo narodzonego dziecka, a także pytanie rodziców o zgodę na każdą interwencję medyczną również szczepienie. Ogólna zgoda na leczenie nie jest wystarczająca żeby na jej podstawie udzielać świadczeń medycznych.

Rodzic ma prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dziecku (mówi o tym art. 21 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody osoby uprawnionej czyni go nielegalnym i powinno być ścigane z przepisów Kodeksu Karnego.

Najczęstsze naruszenia praw rodziców małych pacjentów to:
– brak pełnej informacji, szczególnie o ryzyku związanym z zabiegiem
– brak możliwości wyrażenia zgody lub odmowy na zabiegi medyczne, badania i podanie szczepionek i leków
– ukrywanie diagnozy
– dokarmianie karmionego piersią dziecka sztucznymi mieszankami mlecznymi bez pytania o zgodę
– niepozwalanie rodzicom na obecność w czasie wykonywania badań i szczepień u dzieci, wypraszanie ich oraz zabieranie dzieci z sali bez pytania o zgodę

Podstawa prawna – Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

STANDARDY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

MINISTER ZDROWIA uchwalił  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (do pobrania tutaj http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001100 )

JAKIE PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O PRAWIE DO WYRAŻENIA ZGODY?

– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
– art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody
– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

(Na podstawie informacji ze strony Fundacji Rodzić po Ludzku)

Sąd: Termin wykonania obowiązkowych szczepień to 15 i 19 rok życia

Ważne postanowienia sądu, którym rodzice mogą bronić się przed łamiącym prawa człowieka przymusem szczepień w Polsce!

Najważniejsze cytaty z uzasadnienia postanowienia z dnia 27 września 2017 r. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, sygn. V Nsm 1051/17. W powołanym orzeczeniu Sąd m. in. ustalił, iż:

„Rozporządzenie Ministra Zdrowia w Sprawie Obowiązkowych Szczepień Ochronnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity z dnia 25 maja 2016 r.) obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw gruźlicy obejmuje dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 15 roku życia, a przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B obejmuje dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 19 roku życia.
(…) Należy zauważyć, iż w Polsce obowiązkowe jest szczepienie przeciwko gruźlicy do 15 r.ż. oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B do 19 r.ż. Uczestnicy mogą więc zaszczepić dziecko gdy upewnią się, że małoletnia córka ma dostateczną odporność.
 
WZW B i BCG są obowiązkowe ale termin ich wykonania w wyżej cytowanym rozporządzeniu jest do 15 roku życia i 19 roku życia. 
 
Szpital kierujący sprawę do Sądu podał, że rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie córki, ale wiedział że w oświadczeniu podpisanym przez Beatę B. jest adnotacja, że chcą to uczynić po wyjściu ze szpitala gdy będą pewni, że nie ma przeciwskazań do zaszczepienia i nie stanowi to zagrożenia dla jej życia i zdrowia.
Taka postawa rodziców nie powinna być uważana za działanie na szkodę dziecka, u którego nie stwierdzono zagrożenia zdrowia i życia, a szczepienie byłoby konieczne.
 
Bezwzględnym przeciwskazaniem do szczepienia BCG są wrodzone niedobory immunologiczne. U małoletniej nie wykonano badań, które mogłyby potwierdzić brak takich zaburzeń, a względnym przeciwskazaniem jest także wcześniactwo.”

Więcej:

1. Nie podpisuj oświadczenia w przychodni
2. Zadaj pytania lekarzowi
3. Wniosek o wyjaśnienia do przychodni
4. Apel do rodziców nachodzonych przez opiekę społeczną i sanepid