Oświadczenie na porodówkę polecane przez STOP NOP

Uwaga! Oświadczenie należy złożyć jako załącznik do wymuszanego tzw. oświadczenia świadomej odmowy szczepień, po napisaniu na nim „odmawiamy podpisania oświadczenia, załącznik stanowi nasze oświadczenie”.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA NA PORODÓWKĘ:

Miasto, dnia.

Imiona, nazwisko, adres.

Nie wyrażamy zgody na wykonanie szczepień u naszego nowo narodzonego dziecka oraz na wykonanie innych zabiegów medycznych bez naszej wiedzy i świadomej oraz poinformowanej zgody.

Informujemy, że personel szpitala próbował wymusić na nas podpisanie oświadczenia, z którego treścią się nie zgadzamy, ponieważ nie udzielono nam wyczerpujących informacji (tutaj opisz w jaki sposób wymuszał podpis).

Oświadczamy, ze matka nie jest nosicielką wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz żadnej choroby wenerycznej i nikt z najbliższego środowiska rodzinnego nie jest prątkującym nosicielem gruźlicy.

Decyzję o indywidualnym kalendarzu szczepień podejmiemy po wykonaniu badań wykluczających niedobory odporności i przeciwwskazania do szczepień, gdy będziemy pewni, że szczepienia nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia naszego dziecka. Prawo to potwierdza postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, sygn. V Nsm 1051/17 z dnia 27 września 2017 r. Nasza decyzja uzależniona jest również od otrzymania wyników badań przesiewowych wykonywanych w celu wykluczenia chorób: hipotyreozy, fenyloketonurii i mukowiscydozy. Zamierzamy podać naszemu dziecku doustnie preparat witaminy K po powrocie ze szpitala do domu – dopuszczony do obrotu w Polsce oraz posiadający ulotkę w języku polskim.

Znamy swoje prawo do pełnej informacji na temat stanu zdrowia dziecka, wszystkich czynności i zabiegów przy nim wykonywanych,
– mamy prawo do obecności przy dziecku podczas każdej czynności wykonywanej przez personel medyczny
– każda taka czynność musi być poprzedzona naszą zgodą (którą w każdej chwili możemy cofnąć)
– mamy prawo odmowy
– żadne zabiegi medyczne, zwłaszcza profilaktyczne, nie są przymusowe
– nikt nie ma prawa nas zastraszać ani przymuszać do procedur medycznych, na które nie wyrażamy zgody.

Podstawa prawna:
– art. 23 kodeksu cywilnego, dot. ochrony wolności i zdrowia;
– art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody
– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza
– art. 192 Kodeksu karnego – wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

Informujemy, że w przypadku złamania naszych praw obciążymy szpital kosztami opieki prawnej.

_____________________

Więcej informacji:  http://stopnop.com.pl/noworodek-pacjentem-prawa-na-porodowce/

http://stopnop.com.pl/jak-ochronic-noworodka/

Kancelaria prawna współpracująca ze STOP NOP http://www.adwokat-poznan.pl/