16 dowodów na niebezpieczeństwo szczepienia dziecka w Polsce

Kraj, w którym maleńkiemu noworodkowi jest wstrzykiwana ryzykowna szczepionka przeciw gruźlicy – wycofana już 18 lat temu w Niemczech!
Kraj, w którym szczepi się nawet wcześniaki przeciw zakażeniom wzw B z powodu ignorowania standardów higieny w placówkach medycznych – tanią, koreańską szczepionką nie stosowaną nigdzie w Europie!
Kraj, w którym ciągle podaje się wycofaną w Europie, bardziej ryzykowną, pełnokomórkową szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi.
Kraj, w którym przetarg na szczepionkę przeciw pneumokokom wygrywa koncern, dla którego pracował wiceminister zdrowia.
Kraj, w którym szczepi się dzieci niedopuszczonymi do obrotu szczepionkami stosując przepisy dotyczące… klęski żywiołowej.
Kraj, w którym zmuszą cię grzywną do zgody na podanie tych „dobrodziejstw” dziecku.
Kraj, w którym władza i korporacje cenzurują programy telewizji publicznej, bo do głosu dopuszczono w nich rodziny dzieci poszkodowanych przez obowiązkowe szczepienia.
Kraj, w którym lekarzom zakłada się sprawy w sądzie o odebranie prawa wykonywania zawodu za informowanie o działaniach niepożądanych produktów farmaceutycznych.
Kraj, w którym lekarze nie potrafią rozpoznawać odczynów i powikłań poszczepiennych.
Kraj, w którym szczepi się największy na świecie procent dzieci, mimo najmniejszej liczby szczepionych przeciw grypie lekarzy.
Kraj, w którym jedynym praktycznym przeciwwskazaniem do szczepienia jest zgon dziecka.
Kraj gdzie koncerny zamawiają medialne kampanie szczujące społeczeństwo przeciw jedynym adwokatom praw pacjenta strasząc zmyślonymi epidemiami!
Kraj, w którym główny urzędnik rapuje zamiast wykonywać swoje obowiązki kpiąc z poszkodowanych przez zaniedbania obywateli.
Kraj, w którym wycofuje się „ze skutkiem natychmiastowym” uznaną za niebezpieczną doustną szczepionkę przeciw polio, a jednocześnie zastrzega, że ma być zużyta „do wyczerpania zapasów”.
Kraj, w którym nie ma odszkodowań dla ofiar, a lekarze i urzędnicy są ponad prawem.

POLSKA – kraj w którym za petycję, która ma to zmienić możesz trafić do więzienia.

Paradoks polega na tym, że Polska leży w Europie, gdzie szczepienia w większości państw są dobrowolne, a rodzice MAJĄ WYBÓR: czy, czym i kiedy zaszczepić dziecko.

W Europie, gdzie mogą również wybrać szczepionki pojedyncze i szczepić w dłuższych odstępach czasu. Mogą też zrezygnować ze szczepień bez żadnych konsekwencji prawnych i kar.  Nigdzie nie spowodowało to epidemii, którymi jesteśmy regularnie straszeni w mediach.

STOP NOP wie jak pozbyć się opisanych patologii.

Dołącz do lokalnych grup wsparcia i zmieniaj zły system! 

PODPISZ NASZE PETYCJE:

Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej

Skoro jest ryzyko musi być wybór!

Petycja o indywidualny program szczepień dla dzieci

Niezbędny jest nadzór społeczny nad systemem zdrowia! 

______________________

POLAND…

A country where a newborn is given high-risk vaccine against tuberculosis – exactly the one which was withdrawn in Germany 18 years ago!

Country where even premature babies are vaccinated against hepatitis B – due to the fact that hygiene standards in medical facilities are ignored – with cheap, Korean vaccine,  used nowhere else in Europe!

Country which continues to use the more risky, whole-cell vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis already withdrawn in other European countries.

Country where the tender for the pneumococcal vaccine is won by a pharmaceutical company which previously employed the Deputy Minister of Health.

Country where children are immunized with vaccines never legally approved for the given market – only by applying the regulations on … natural disaster.

Country where they will force you with a  huge fine to inject those “goodies” into your child’s body.

A country where the government and corporations censor public television shows where families of vaccine-injured children were allowed to tell their story.

Country where doctors are punished for informing patients about side effects of pharmaceutical products.

Country where doctors are unable to recognize postvaccinal reactions and complications.

Country which has the highest child-immunization rate in the world but the lowest number of doctors vaccinated against flu.

Country where the only excuse allowing not to vaccinate a child is their death.

Country where pharmaceutical companies sponsor media campaigns which aim to turn the society against the real advocates of patients’ rights and do so by introducing fake epidemics!

Country where the Sanitary Chief Officer performs a rap song mocking the victims of system’s negligence.

Country where the dangerous oral polio vaccine is forced to be used up till the end of stocks  AFTER it was given the status “for immediate withdrawal.”

Country where there is no compensation program for the victims, and doctors and officials are beyond the law.

POLAND – a country where you can go to jail if you issue a petition which calls for a change of the abovementioned irregulaties.

Comments are closed.