Autyzm i encefalopatia a szczepienia – orzeczenia sądów i dowody naukowe

Orzeczenia amerykańskiego sądu zasądzające odszkodowania za poszczepienne uszkodzenia mózgu u dzieci z autyzmem:

  1. Eric Lassiter – szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi spowodowała u chłopca encefalopatię i powikłania.
  2. Richelle Oxley – rodzina przedstawiła dowody, że niepełnosprawność Richelle’a, w tym encefalopatia i zachowania autystyczne, są wynikiem szczepionki przeciwko krztuścowi. Sąd ocenił, że „twierdzenie to jest silnie poparte” i że „nie ma przewagi dowodów, że stan Richellego wynika z czynników niezwiązanych z podawaniem szczepionki”.
  3. Hannah Poling – sąd przyznał, że szczepienia Hannah pogłębiały zaburzenia mitochondrialne, co doprowadziło do „cech zaburzeń spektrum autyzmu”.

Orzeczenie sądu włoskiego.

Ulotka szczepionki Tripedia z wymienionym autyzmem wśród możliwych działań niepożądanych. 

Publikacje polskich autorów

dr n. med. Dorota Sienkiewicz, dr hab. n. med.Wojciech Kułak „Powikłania neurologiczne po szczepieniach”

Dr Dorota Sienkiewicz „Bezpieczne szczepienia”

Sienkiewicz D., Kułak W., Okurowska-Zawada B., Paszko-Patej G „Neurologic adverse events following vaccination”

Fakty o szczepieniach. Portal umożliwia wgląd w dotychczasowe badania związku pomiędzy szczepieniami a zaburzeniami neurologicznymi, w szczególności autyzmem.

  • SAGA ANDREW WAKEFIELDA ? linki do opracowań o historii publikacji Andrew Wakefielda z czasopisma Lancet w 1998 roku i ocena artykułu B. Deera z British Medical Journal 2011 stawiającego zarzut ?oszustwa? wobec A. Wakefielda

SPRAWDŹ CZY TWOJE DZIECKO MIAŁO POSZCZEPIENNE USZKODZENIE MÓZGU!

Medyczne kryteria rozpoznania poszczepiennego uszkodzenia mózgu dla dziecka w wieku poniżej 18 miesięcy to wystąpienie dwóch z poniższych trzech symptomów:
1. Drgawki
2. Wyraźna zmiana zachowania dziecka utrzymująca się dzień lub dłużej.
3. Wyraźne zaburzenia stanu świadomości trwające dzień lub dłużej ? co oznacza:

Zmniejszenie lub zanik reakcji na środowisko (jeśli dziecko reaguje, to tylko na podniesiony głos lub bolesne stymulacje).

Zmniejszenie lub zanik kontaktu wzrokowego (dziecko nie utrzymuje wzroku skupionego na członkach rodziny lub innych ludziach); lub
Niespójność lub zanik odpowiedzi na zewnętrzne stymulacje (nie rozpoznaje poznanych już ludzi czy rzeczy).

Ponadto encefalopatii mogą towarzyszyć drgawki, zaburzenia snu, krzyk mózgowy, nieutulony płacz.

Kolejne szczepienia mogą stanowić dla dziecka niebezpieczeństwo! Ostrzegają przed tym w ulotkach producenci szczepionek 6w1 Hexacima i Infanrix Hexa.

Co robić? Dla dobra swojego i innych dzieci zgłoś NOP

Szukaj lekarza, który potrafi postawić prawidłową diagnozę i leczyć!