Badanie z UE: Brak korelacji pomiędzy obowiązkiem a liczbą szczepionych dzieci

Przymusowe szczepienia a poziom wyszczepialności w Europie

Wprowadzenie obowiązkowych szczepień jest jedną ze strategii przyjętych przez niektóre kraje a inne rozpatrują takie rozwiązanie w celu stawienia czoła problemowi. Konsekwencje prawne dla tych, którzy sprzeciwiają się szczepieniom różnią się znacznie w zależności od prawa obowiązującego w danym kraju. Mogą to być kary pieniężne lub nawet problem z przyjęciem do publicznych szkół. W niektórych przypadkach rodzice mogą nawet ryzykować wszczęcie przeciwko nim postępowania karnego tak, jak ostatnio miało to miejsce we Francji, gdzie dwoje rodziców, którzy odmówili szczepienia swoich dzieci ryzykowało wyrokiem skazującym na więzienie. Skuteczność takiego podejścia jest jednak kwestionowana. 

W ramach projektu ASSET przeprowadzono analizę problemu w czasie której porównano wskaźnik wyszczepienia szczepionkami przeciwko polio (Pol3), śwince (MCV1) oraz ksztuścowi (DTP3)* w krajach Unii Europejskiej /Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (EU/EOG), w których zgodnie z różnymi regulacjami szczepionki te są obowiązkowe lub zalecane.

Poniższe porównanie nie potwierdza związku pomiędzy obowiązkowością szczepienia a wyszczepialnością wśród dzieci w państwach UE/EOG.”

Źródło. 

Projekt finansowany z programu Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie nr 612236.

__________________________

Zapraszamy do grupy wsparcia STOP NOP na FB.