Nieszczepione dzieci są zdrowsze?

Badania udowadniające, że nieszczepione dzieci są znacznie zdrowsze niż ich szczepieni rówieśnicy
Christina England

Badanie z 1990 ujawniło, że w porównaniu do nieszczepionych, szczepione dzieci były bardziej narażone na astmę, egzemę, infekcje ucha, nadpobudliwość i wiele innych schorzeń przewlekłych. Ponadto określono dziesięciokrotny wzrost częstości występowania zapalenia migdałków u dzieci, które zostały zaszczepione, a także częstości wykonywania zabiegu usunięcia migdałków.

W 1992 roku Towarzystwo Świadomości Szczepień (IAS) przeprowadziło badanie w celu zbadania stanu zdrowia dzieci w Nowej Zelandii. Wyniki badań wskazują, że nieszczepione dzieci były znacznie zdrowsze od szczepionych. Kwestionariusze zostały przekazane członkom IAS, ich przyjaciołom i współpracownikom z prośbą o odpowiedzi na różne pytania dotyczące zdrowia. Łącznie 245 rodzin zwróciło wypełnione kwestionariusze, co dało sumę 495 dzieci badanych, z których 226 było szczepionych i 269 nieszczepionych.

Zdrowe dzieci i etyka
Wiek poddanych badaniu wynosił od dwóch tygodni do 46 lat, 273 osoby to mężczyźni, a 216 kobiety. Sue Claridge, która również zgłosiła się do badania napisała:

Respondenci zostali poproszeni o dostarczenie następujących danych: rok urodzenia, płeć, otrzymane szczepienia, czy dziecko cierpi na szereg schorzeń przewlekłych (astma, egzema, infekcje ucha, nawracające zapalenie migdałków, nadpobudliwość, cukrzycę lub padaczkę), czy miało usunięte migdałki lub miało problemy z rozwijaniem umiejętności motorycznych (chodzenie, raczkowanie, wstawanie itp.). Rodzice udzielali także informacji na temat karmienia piersią lub butelka i kiedy zostało odstawione od piersi.”

Podczas badania, pojawił się kolejny ciekawy fakt. Badacze odkryli, że 92 procent dzieci wymagających operacji usunięcia migdałków otrzymało szczepienie przeciwko odrze, co wskazuje, że to szczepienie może powodować podatność na zapalenie migdałków. Badanie wykazało również, że 81 rodzin miało zarówno szczepione, jak i nieszczepione dzieci. Wiele z tych rodzin szczepiło starsze dzieci, ale pojawiła się u nich niechęć do szczepienia ich młodszego rodzeństwa ze względu na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepień.

Badacze doszli do wniosku, że:

Chociaż były to bardzo ograniczone badania, w szczególności pod względem liczby nieszczepionych dzieci, które zostały do niego zaangażowane oraz zakres przewlekłych stanów uwzględnionych w badaniu, zapewniają solidne dowody naukowe na poparcie niepotwierdzonej tezy, że nieszczepione dzieci są zdrowsze niż ich szczepieni rówieśnicy.” [ 1 ]

Chociaż rządy z całego świata nieustannie twierdzą, że badania dzieci zaszczepionych w porównaniu do nieszczepionych byłyby nieetyczne, naukowcy z Nowej Zelandii nie są jedyną grupą naukowców , która podjęła się przestudiowania tej kwestii.
Szczepione dzieci pięć razy częściej cierpią na szereg chorób
We wrześniu 2011 roku niemieccy naukowcy przeprowadzili badanie łącznie 8000 nieszczepionych dzieci w wieku od 0-19 lat. Jak w nowozelandzkim badaniu, badacze zbierali swoje dane za pomocą kwestionariuszy. [ 2 ] Wyniki wykazały, że zaszczepione dzieci cierpią z powodu różnych chorób i zaburzeń do pięciu razy częściej niż nieszczepione. Ich wyniki porównano z innym niemieckim badaniem (KiGGS), które dotyczyło większej grupy badanej składającej się z 17 461 uczestników w wieku od 0-17 lat. Dr Andreas Bachair , niemiecki lekarz praktykujący homeopatię klasyczną, odpowiedzialny za zbieranie wyników badania przez stronę vaccineinjury.info stwierdził, że:

Astma, katar sienny i choroby układu nerwowego są dzisiaj bardzo często obserwowane. Najnowsze badania dotyczące 17 461 niemieckich dzieci między 0-17 rokiem życia (KIGGS) wykazały, że 4,7% z tych dzieci cierpi z powodu astmy, 10,7% ma katar sienny, 13,2% z neurodermię. Liczby te są różne w zależności od państwa, np. częstość występowania astmy wśród dzieci z USA wynosi 6%, podczas gdy w Australii jest to 14-16%. (Zdrowie Australii 2004 , AIHW). Częstość występowania astmy wśród nieszczepionych dzieci według naszej pracy to około 2,5%, katar sienny 3% i schorzenia układu nerwowego 7%. Według badania KIGGS ponad 40% dzieci w wieku od 3 do 17 lat uczuliły się na co najmniej jeden z badanych alergenów (było testowane 20 powszechnie występujących alergenów) i 22,9% miało chorobę alergiczną. Choć nie wykonano badania krwi, około 10 % rodziców stwierdziło, że ich dzieci mają alergię „. [ 3 ]

(Ponieważ to badanie jest długofalowe, liczba dzieci badanych w międzyczasie wzrosła do 13 222. Aby przystąpić do badania, można wypełnić kwestionariusz docierając do niego przez kliknięcie na link podany pod nr 3 na końcu tego artykułu.)
Choć były tylko cztery zgłoszone przypadki autyzmu wśród nieszczepionych dzieci, Dr Bachair poinformował, że:

Z tych 4 dzieci jedno wykazywało w testach bardzo wysokie wyniki dla metali (rtęć, aluminium, arsen), w innym przypadku matka miała w testach bardzo wysokie wyniki dla rtęci.

Jednak liczba ta ma niewielkie znaczenie, gdy porównamy ją do statystyk 1 na 88 dzieci autystycznych obecnie ogłoszonych przez CDC. [ 4 ] Inne badania wykazały, że ryzyko prawie nie istnieje u nieszczepionych dzieci.

Dr Andreas Bachair opublikował raport, stwierdzając, że badanie wykazało , że zapalenie zatok, brodawki, problemy skórne i zapalenia ucha środkowego były znacznie rzadsze u nieszczepionych dzieci, podobnie jak przypadki cukrzycy oraz padaczki. Wyniki pokazały, że częstość występowania wielu schorzeń u nieszczepionych dzieci były znacznie niższe. Były to:
Inne zaburzenia i choroby
W otwartych pytaniach zawartych w naszym badaniu oceniano częstość występowania (u pierwszych 10 070 uczestników) niektórych innych zaburzeń i chorób. Nieszczepione dzieci wykazują bardzo niską zachorowalność na następujące zaburzenia :
? dysleksja: 0,21 %
? problemy z opóźnieniem mowy / artykulacji: 0.38 %
? zaburzenia sensoryczne: 0.28 %
? niepokój: 0,25 %
? depresja: 0,12 %
? moczenie nocne: 0,12 %
? celiakia: 0,12 %
? wrażliwość na gluten: 0.41%
? refluks żołądkowo-przełykowy: 0,06 %

Cały artykuł tutaj.

Komentarz HIN:

Christina England wykonała doskonałą robotę docierając do kilku przeprowadzonych wcześniej badań w Nowej Zelandii i w Niemczech porównujących dzieci zaszczepione do nieszczepionych.

Oprócz tych dwóch badań wykonano również badanie kliniczne przeprowadzone w Hongkongu w roku 2012 porównujące dzieci zaszczepione do nieszczepionych w odniesieniu do szczepionki przeciw grypie. Naukowcy przeprowadzili badanie z podwójnie ślepą próbą z placebo na dzieciach z trójwartościową inaktywowaną szczepionką przeciwko grypie. Ich wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Clinical Infectious Diseases w 2012 r.  i okazało się, że szczepionka przeciw sezonowej grypie spowodowała 5,5 razy więcej przypadków choroby układu oddechowego niż w grupie placebo. 

Więcej na ten temat. 

CDC przyznało natomiast, że nigdy nie przeprowadziło badania porównującego stan zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych. (Więcej.)
Referencje:
1 . Unvaccinated children healthier.
2 . Study: Vaccinated Children Have 2 to 5 Times More Diseases and Disorders Than Unvaccinated Children
3 . State of health of unvaccinated childre
4 . CDC: Autism Spectrum Disorder (ASD)

Na podstawie HIN i VacTruth. Źródło.