Bronimy dobrych lekarzy! 17.03.2023 17:00 Marsz o Wolność!

Lekarze sądzeni za prawdę

Naczelna Izba Lekarska chce ukarać za poglądy 114 lekarzy, w tym doktorów i profesorów, urządzając im zbiorowe, pokazowe procesy w Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu. 

Pierwsza sprawa przeciwko 19 lekarzom odbędzie się 17.03.2023 roku w Poznaniu w centrum konferencyjnym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Szyperskiej 14 od godziny 11:00. 

Za co mają być sądzeni? 

M.in. za poparcie listu otwartego polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów

http://listlekarzy.pl

Oraz za poparcie apelu naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2

www.apelnaukowcowilekarzy.pl

Lista pierwszych 19 lekarzy, którzy mają stanąć przed sądem lekarskim w Poznaniu to: 

dr Katarzyna Bross Walderdorff

lek. Aneta Borczyk Kotwas

lek Izabela Kaczmarek Matyszczyk

dr n. med. Dorota Sienkiewicz 

lek. Wojciech Węglarz

lek. Tomasz Dmochowski

lek. Ewelina Gierszewski

prof. dr hab. n. med. Krystyna Opałko 

lek. Paweł Basiukiewicz

dr. n. med. Maciej Bierwagen

dr. n. med. Katarzyna Landa

lek. Grzegorz Klasa

dr. n. med. Zbigniew Martyka

prof. dr hab n.med. Ryszard Rutkowski

prof. zw. dr hab n. med. Maria Sobaniec Łotowska

dr hab n. med. Joanna Łotowska

lek. Dorota Mieszczek Woszczyna 

lek. Anna Prześlica Martynowska 

lek. Jolanta Biel – Gruszczyńska

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona wszczął wobec 114 lekarzy postępowanie wyjaśniające i wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów obwinionym oraz skierowaniu wniosku o ukaranie.

Zarzuca im publiczne rozpowszechnianie informacji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną i propagowanie postaw antyzdrowotnych, działając na szkodę pacjentów i całego społeczeństwa, poprzez podpisanie ww. listów i apeli.

Pierwsza rozprawa ma się odbyć w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 11:00 w Poznaniu, przed Okręgowym Sądem Lekarskim Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Szyperskiej 14. 

Od początku organy samorządu lekarskiego rażąco naruszały prawo, nie dawały gwarancji bezstronności i obiektywnego prowadzenia postępowania. 

Prowadzone postępowanie ma charakter nękania lekarzy. Były prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w dniu 8 grudnia 2020 roku podczas posiedzenia Senackiej Komisji stwierdził, że: 

„W różnych informatorach, mediach pojawia się coraz więcej sceptyków co do szczepień, mówiących o zagrożeniach. Na tej liście są także lekarze – żebyście państwo mieli świadomość. My wszystkich tych lekarzy w tej chwili będziemy – brzydkiego słowa użyję – przesłuchać czy wzywać do wyjaśnień ich postawy przed organami odpowiedzialności zawodowej”. 

Obrońcy lekarzy, adwokat Arkadiusz Tetela, adwokat Piotr Schramm i inni, wskazują na szereg naruszeń prawa w prowadzonym postępowaniu, m.in. na:

– postępowanie nie jest oparte na dowodach, a na szykanach; 

– wnioski dowodowe obwinionych są nagminnie oddalane lub pomijane;

– odmawia się obwinionym prawa do obrony; 

– utrudnia się zapoznanie z aktami postępowania; 

– rażąco narusza się prawo do wolności słowa; 

– wyznacza się jako właściwe do rozpoznania sprawy sądy lekarskie daleko poza miejscem zamieszkania obwinionych (Poznań, Gdańsk, Wrocław). 

We wszystkich dotychczasowych sprawach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 sądy lekarskie nielegalnie wyłączały jawność, mimo, że jest to zasadą rzetelnego procesu. Również i w tej sprawie istnieje duże prawdopodobieństwo, że jawność zostanie wyłączona. 

Lekarze i obywatele demokratycznego Państwa Prawa żądają poszanowania ich praw i umożliwienia zajęcia przez nich stanowiska w sprawie na jawnej rozprawie i zwrócili się w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Organizacje społeczne i wdzięczni pacjenci wyrażają swój sprzeciw wobec takiego traktowania i będą wspierać dobrych lekarzy swoją obecnością pod sądem 17.03.2023 r. w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 już od godziny 10:30, gdzie odbędzie się konferencja prasowa.

O godzinie 17:00 natomiast rozpocznie się Marsz o Wolność, który przejdzie ulicami Poznania. 

Bronimy dobrych lekarzy! 

Wiecej informacji: https://www.salon24.pl/u/konserwatysta100/1249084,pandemiczny-oltarz-i-114-lekarzy-jako-kozly-ofiarne

Petycje w obronie lekarzy