Protest w obronie dr Doroty Sienkiewicz – napisz list!

Cenzorzy z izb lekarskich chcą natychmiastowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu dr Dorocie Sienkiewicz – prezesowi Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Mamy obowiązek tam być! Tego samego dnia przed sądem ma stanąć również dr Piotr Rossudowski.

Panie i Panowie,

Drodzy Lekarze, Naukowcy,

Trzy lata temu prosiłam Was o pomoc w obronie wspaniałej lekarki, dr Doroty Sienkiewicz – obecnie prezesa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Pisaliście listy do komisji etyki, która ostatecznie dobrze oceniła jej postawę nie stawiając zarzutów za obronę dzieci w parlamencie. 

Teraz kolejny raz ma stanąć przed sądem lekarskim. Stawką jest jej kariera naukowa i medyczna. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej żąda zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza przez dr Sienkiewicz na rok. 

Dorota Sienkiewicz jest doktorem nauk medycznych ze specjalizacją z pediatrii i rehabilitacji medycznej. Od wielu lat z zaangażowaniem pracuje na oddziałach pediatrycznych, neurologicznych i rehabilitacyjnych. Opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi. Zatrudniona w Zakładzie Rehabilitacji Dziecięcej i Centrum Wczesnej Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ma 33 lata praktyki jako lekarz i pediatra. Pracuje również jako naukowiec. Jest autorką ponad 80 publikacji, w tym jednej – znanej w wielu krajach – dotyczącej powikłań poszczepiennych pt. ??”Neurologiczne zdarzenia niepożądane po szczepieniu”. (1) Jest też prezesem Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. (2) Od 6 lat bierze udział w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych. (3)

Była z nami rok temu 24.10.2021 podczas Marszu o Wolność gdy manifestując na ulicach żądaliśmy wolnej debaty z lekarzami i naukowcami. Władze nas nie wysłuchały zamykając 300 osób w areszcie. 

W tym samym czasie dr Dorota Sienkiewicz napisała „List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów”. (4) Poparło go ok. 1000 medyków, w tym 400 lekarzy. Izby lekarskie postanowiły ich za to ukarać wzywając na przesłuchania. Niedługo potem powstało Polskie Stowarzyszenie Polskich Lekarzy i Naukowcow.

W poniedziałek 18.10.2021 o 12:00 dr Dorota Sienkiewicz ma stanąć wraz z dr Piotrem Rossudowskim przed sądem w Łodzi za wystosowanie apelu do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień przeciw COVID-19 u dzieci. (5)

Apelujemy do wszystkich lekarzy i naukowców z Polski i z całego świata, którzy dbają o dobro ludzi i wolność nauki, aby stanęli w obronie dr Doroty Sienkiewicz.

Skontaktuj się z Izbą Lekarską:

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej

93-005 Łódź

ul. Czerwona 3

e-mail: biuro@oil.lodz.pl

tel: +48 42 683 17 10, +48 42 683 17 09

Rzecznikiem Praw Obywatelskich 

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

tel. +48 (22) 55 17 700

biurorzecznika@brpo.gov.pl

List w obronie dr Sienkiewicz proszę wysłać do wiadomości Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców biuro@psnlin.pl 

Z poważaniem,

Justyna Socha

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP* 

(*organizatora Marszu o Wolność)

www.stopnop.com.pl

Tel. 606668891

1. https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/article/article-df22e8dd-97a6-482a-a743-4c75ad422da7 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/citations;jsessionid=67FA1A56DB7838FFD26C04152FCE04EF?doi=10.1.1.419.295

2. https://psnlin.pl/video,inauguracyjna-konferencja-polskiego-stowarzyszenia-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow,1.htm

4. www.listlekarzy.pl 

5.  https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=667 

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=371

6. https://psnlin.pl/nasze-dzialania,list-psnlin-do-dyrektorow-pedagogow-i-rodzicow,27,29.html