Dr Loretta Bolgan – wystąpienie o badaniach składu szczepionek w polskim Sejmie

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej dnia 8 stycznia 2019 roku pt. Najnowsze badania na temat aluminium i bezpieczeństwa szczepień ochronnych. W spotkaniu wzięła udział m.in. dr Loretta Bolgan absolwentka wydziału chemii i technologii farmaceutycznych Uniwersytetu w Padwie. Tytuł doktora nauk farmaceutycznych zdobyła w Harvard Medical School w Bostonie. Pracowała badając choroby nowotworowe i przez ponad 15 lat pracowała jako doradca naukowy w zakresie powikłań poszczepiennych, skażenia środowiska oraz uzupełniających i alternatywnych metod leczenia. Pełniła funkcję konsultanta ds. szczepionek we Włoskiej parlamentarnej komisji śledczej ds. zubożonego uranu.
Video ze strony Sejmu RP (bez tłumaczenia na język polski) jest dostępne tutaj.
Video z tłumaczeniem na język polski.
Wkrótce będzie dostępne video z napisami w języku angielskim.

Wystąpienie dr Loretty Bolgan w polskim Sejmie

Chciałabym podziękować wszystkim za zaproszenie i możliwość zaprezentowania naszych wyników badań. Jest to prawdziwy zaszczyt. Chcę się Państwu przedstawić, jestem konsultantką biura prawnego ds. szczepień we Włoszech. Od 15 lat zajmuję się badaniem uszkodzeń poszczepiennych i badam mechanizmy działania szczepionek. Po pierwsze, chciałabym podsumować rezultaty badań komisji senackiej, która badała personel wojskowy. Byłam tam konsultantem ds. uszkodzeń poszczepiennych. Następnie przedstawię prezentację na temat ważniejszych wyników badań nad kontrolą jakość szczepionek.

 

W 2015 roku została utworzona komisja parlamentarna, której zadaniem było zbadanie przyczyn śmierci żołnierzy. Zakończyła ona swoją działalność w lutym zeszłego roku publikacją raportu końcowego. Kiedy ten problem pojawił się w 2004 roku, po raz pierwszy przeprowadziliśmy badanie szczepionek i toksyczności związanej z wywoływaniem chorób nowotworowych w szczególności chłoniaków u żołnierzy. Celem działania komisji parlamentarnej było przeprowadzenie badań w wielu różnych obszarach, w tym w skład szczepionek. Było zatem bardzo ważne, żeby określić dokładny skład szczepionek, żeby ustalić, co mogło być odpowiedzialne za taką toksyczność, która wywołała choroby nowotworowe u żołnierzy. To, co było również bardzo ważne, to zbadanie sposobu podania szczepionek. Okazało się, że schemat podawania szczepionek nie był bardzo wiarygodny. To oznacza, że żołnierzom wstrzykiwano za dużo szczepionek, które nie były im konieczne. To mogło być kolejnym powodem uszkodzeń. Ostatnia komisja zaczęła pracę od wyników poprzedniej komisji, w szczególności, od zbadania wstępnych wyników badań w zakresie onkologii, grupy prowadzonej przez profesora Nobile, który zmarł pod koniec roku 2017. Był to jeden z głównych badaczy w tej dziedzinie. Mieliśmy 2 grupy żołnierzy, jedna, która nigdy nie wyjeżdżała na misje poza Włochy i druga, która brała udział w wielu misjach poza terenem Włoch. Jakie były jego odkrycia odnoszące się do obu tych grup? W obu grupach występowały bardzo silne zaburzenia immunologiczne. Zmiany w układzie odpornościowym były tak daleko posunięte, że występował stan immunosupresji związany ze szczepieniami. Obie grupy były bardzo mocno wyszczepione. Obie grupy wykazywały ten sam spadek odporności, co chorzy na zaawansowane formy nowotworów i AIDS. To były wstępne, pierwotne wyniki badań, które same w sobie wywołały silne wrażenie. Natychmiast została powołana nowa komisja do przeprowadzenia dalszych badań, żeby wyjaśnić, dlaczego u żołnierzy nastąpiło takie załamanie odporności z powodu szczepień. Poprzednia komisja przeprowadziła projekt, który nazywał się Signum. Przeprowadzono w ramach tego projektu szereg badań markerów rakowych w celu zdefiniowania przyczyny rozwijania się chorób nowotworowych wśród personelu wojskowego. Nie będę przytaczać szczegółów badań, ale najważniejsze wyniki tego projektu. Jak Państwo widzą, okazało się, że ponad 5 różnych szczepionek odpowiada za wzrost ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. Jest to bardzo ważny wynik badań tej komisji. Rozumieją Państwo, że obecnie odkrycia zostały przyjęte do wiadomości przez Ministerstwo Obrony Narodowej i obecnie nie podaje się żołnierzom więcej niż 5 szczepionek. To, co można powiedzieć bardzo ważnego o szczepionkach dla wojskowych, to to, że są one dokładnie takie same, jak dla cywilów. Kiedy mówimy o szczepionkach skojarzonych, trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego podajemy dzieciom sześciowalentną szczepionkę, podczas gdy żołnierzom nie możemy podać więcej niż pięć. To jest pierwsze kluczowe pytanie, jakie wyniknęło z badań poprzedniej komisji. Raport końcowy, który napisaliśmyw lutym zeszłego roku jest rezultatem ciężkiej pracy nad sfinalizowaniem ostatecznego raportu.

 

Podzielę się wnioskami tych prac. Poprosiłam Komisję Parlamentarną o próbki szczepionek, aby przeanalizować je wykorzystując odpowiednią metodologią, co w nich się znajdowało. Komisja miała możliwość uruchomienia tych badań. Dali nam dokumentację niejawną. Mieliśmy dostęp do akt niejawnych wszystkich 44 szczepionek podawanych żołnierzom. Mogliśmy więc bardzo dobrze przeanalizować specyfikację i skład szczepionek. Okazało się na podstawie analizy dokumentacji, że nawet, jeśli ilości śladowe poszczególnych substancji deklarowanych przez producenta są śladowe ? co oznacza ? poniżej dozwolonego w szczepionkach progu, to kiedy się je doda do siebie, wtedy próg jest przekroczony wielokrotnie. Limit, który miał być bezpieczny dla osoby. Jak powiedział doktor Exley, kiedy dziecko jest szczepione w pierwszym roku życia, ta ilość sumuje się aż do np. 4 miligramów aluminium. I to jest nadmierne obciążenie ciała trucizną. Podobnie z substancjami, którymi skażone są szczepionki. One też kumulują się w organizmie, wszystkie skażenia. Kiedy mówimy o skażeniach w szczepionkach musimy spojrzeć nie na poziom skażenia pojedynczymi substancjami, ale na ilość, która jest ich sumą, która jest dużo bardziej toksyna, niż jeden poszczególny składnik skażenia. Skażenia mogą wywoływać efekty synergii, jeśli te składowe doda się do siebie.

 

Kolejnym ważnym kamieniem milowym w wynikach prezentowanych w naszym raporcie końcowym jest to, że w celu poprawienia korzyści płynących ze szczepionek bardzo ważne jest, żeby zmniejszyć tak bardzo, jak to możliwe, ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych. Normalnie ocenia się korzyści z tego, że szczepionka chroni nas przed chorobą w porównaniu do ryzyka zachorowania na tę chorobę. Tak zawsze analizowano stosunek korzyści i ryzyka. Teraz po raz pierwszy analizuje się korzyści z ochrony przed chorobą w porównaniu do ryzyka wystąpienia reakcji niepożądanej. Jeżeli chcemy zmniejszyć ryzyko reakcji niepożądanej, kluczowe jest dokonywanie spersonalizowanej oceny ryzyka, czyli badań przedszczepiennych, żeby sprawdzić, czy dana osoba jest narażona na efekty niepożądane. W ten sposób, nawet w przypadku żołnierzy, którym szczepionki są czasem obowiązkowe, jeśli chcą pojechać na misje poza Włochy w rejony, gdzie panuje epidemia, bardzo ważne jest to, żeby zapobiec zachorowaniom wśród żołnierzy. Z drugiej strony, nie można obowiązkowo zaszczepić osoby, która może mieć uwarunkowania do tego, że wystąpią u niej reakcje niepożądane. Mówimy więc o szczepieniach spersonalizowanych, nie obowiązkowych. Nawet, jeśli szczepienia są dobrowolne, ten wolny wybór musi być poparty badaniami przedszczepiennymi w taki sposób, ze świadoma zgoda żołnierza musi być poprzedzona badaniami analitycznymi pod kątem wystąpienia ryzyka reakcji niepożądanych. Tak komisja przeanalizowała wszystkie wyniki badań projektu Signum i potwierdzają ponownie konieczność podawania nie więcej niż pięciu jednowalentnych, pojedynczych szczepionek na raz. Wykazaliśmy, że szczepionki skojarzone, poliwalentne są bardzo niebezpieczne, bardziej niebezpieczne niż monowalentne. Ważne jest, żeby kalendarz szczepień był tak skonstruowany, żeby podawać pojedynczo jednowalentne szczepionki w odstępach czasu pomiędzy pojedynczymi dawkami, które umożliwiają zbadanie stanu odporności osoby. Czyli pomiędzy jedną pojedynczą dawką, a drugą trzeba sprawdzić metodami analitycznymi, czy u konkretnej osoba nie rozwinęły się upośledzenia odporności. Testy analityczne, nie tylko spojrzeć na osobę i stwierdzić, czy jest zdrowa, czy nie. Czasem tak się zakłada, że skoro ktoś wygląda dobrze, to jest zdrowy. Nie o to chodzi. Zdrowie osoby musi być to dowiedzione przedszczepiennymi badaniami analitycznymi. I to ustaliliśmy w ramach prace tej komisji.

 

Teraz krótko podsumuję kontrolę jakości szczepionek i wstępne wyniki badań, które teraz będziemy publikować. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że szczepionka jest lekiem takim, jak każdy inny lek. Nie jest to suplement diety, nie jest to witamina. Jest to produkt biologiczny, znaczy to, że był przygotowany z żywej komórki. To oznacza, że wszystko, co było w żywej komórce może skończyć w szczepionce. Spróbujcie zrozumieć, że kompletnie nie wiemy, co jest w komórce. Dlatego potrzebna jest standaryzacja procesu produkcji szczepionek, ponieważ nie możemy wiedzieć ze 100% pewnością, co jest w szczepionce. Mogą wystąpić poważne różnice pomiędzy jedną partą szczepionek, a inną. Coś, co wzbudza dużo obaw w kontekście jakości szczepionek. Dlaczego szczepimy? Bo chcemy ochronić ludzi przed chorobą. Jeśli ten cel nie jest osiągany, nie ma sensu produkować szczepionek i podawać ich ludziom. Nie będę mówiła o skuteczności i bezpieczeństwie szczepionek jako takich, ale o jakości składników, które są w szczepionce. To jest procedura, która prowadzi do wydawania pozwolenia na obrót dowolnym lekiem na rynku, Wszelkie leki, szczepionki również. Jest to długi proces zanim szczepionki trafią na rynek. Tu jest etap badań i rozwoju, tu zaczynamy tworzyć recepturę szczepionki, podejmowana jest decyzja, co znajdzie się w szczepionce, dodaje się adjuwant i zaczyna się przygotowanie receptury z adjuwantami i wszystkimi składnikami, które są konieczne, żeby powstała szczepionka. Kiedy już receptura jest skończona, zaczyna się badania przedkliniczne na zwierzętach. Na zwierzętach bada się toksyczność. Potem przechodzi się do badań klinicznych. W fazie pierwszej zazwyczaj jest bardzo mała liczba zdrowych dorosłych ochotników, którzy chcą wziąć udział w badaniach w zamian za wynagrodzenie. Tu głównie bada się toksyczność, to jest badanie fazy 1 na ludziach. Fazy 2 i 3 zaczynają skupiać się bardziej na skuteczności. Chcę dodać, że tu widzimy okres monitorowania bezpieczeństwa, który wynosi 6-12 miesięcy w przypadku badania zwykłych leków. Po przeanalizowaniu wszelkich raportów klinicznych z badań nad szczepionkami, najdłuższy absolutnie ze wszystkich okresów monitorowania bezpieczeństwa wynosił 1 miesiąc. Nie dłużej. Agencje regulacyjne utrzymują, że ponieważ 99% skutków niepożądanych ma miejsce w ciągu kilku pierwszych dni po szczepieniu, producent może zgłaszać reakcje niepożądane tylko przez pierwszy tydzień. Oznacza to, że tracimy z pola widzenia późniejsze skutki uboczne takie jak autyzm, stwardnienie rozsiane, rak. Wykazaliśmy, że nowotwory są ściśle powiązane z kalendarzem szczepień w wojsku. Rozwinięcie się choroby nowotworowej może trwać wiele lat. W ten sposób traci się i niedoszacowuje bardzo poważne choroby poprzez takie aktywne badanie bezpieczeństwa po szczepieniu. Jeżeli prowadzę aktywne monitorowanie bezpieczeństwa po szczepieniu tylko przez 1 tydzień, nie wykryję żadnej poważnej, długotrwałej choroby, jaka może wystąpić po szczepieniu. Po uzyskaniu licencji działania producenta obejmują bierny nadzór. To znaczy, że osoba, która jest badana przez pediatrę lub lekarza pierwszego kontaktu i mówi, że prawdopodobnie wystąpiła u niej reakcja niepożądana, taki lekarz ma obowiązek poinformować agencję regulacyjną, że wystąpiła taka reakcja niepożądana. Istnieją badania, w (również od Drug Vigilence we Włoszech), które pokazują, że zgłaszany jest 1% reakcji niepożądanych, zatem mamy niedoszacowanie efektów niepożądanych rzędu 99%. To jest ogromny odsetek. Oznacza to, że bierny nadzór jest nieodpowiednim sposobem dokładnego mierzenia reakcji niepożądanych. Nawet tu, gdzie mówimy o tak krótkim czasie zgłaszania reakcji niepożądanych, już tracimy większość tych reakcji niepożądanych, które pojawiają się szybko, nie mówiąc o tych, które pojawiają się z opóźnieniem. Już tu, jak Państwo widzą występuje poważny problem związany z bezpieczeństwem, w szczególności w badaniach nad szczepionkami.

 

Oczywiście nie będę omawiać szczegółów. Podam Państwu podstawowe informacje. Mamy 3 rodzaje pozwoleń na wprowadzenie do obrotu. Na poziomie krajowym, agencja regulacyjna danego kraju jest odpowiedzialna za badanie jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego, który jest wprowadzany na rynek, w tym szczepionek. Następnie, jest rejestracja na poziomie europejskim. Nazywa się to procedura scentralizowana. W tym przypadku szczepionka jest dopuszczana do obrotu we całej  wspólnocie europejskiej i ta sama szczepionka może być sprzedawana w całej Europie. W przypadku procedury scentralizowanej to EMA ? Europejska Agencja Leków jest odpowiedzialna za wydawanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i kontrolę jakości danej szczepionki. Więc agencje regulacyjne są głównymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i jakość szczepionek.

Przejdźmy do naszych badań. Można by tak pomyśleć, kiedy szczepionka została już zatwierdzona przez agencję regulacyjną, za każdym razem, kiedy jest produkowana, mówimy o wypuszczaniu na rynek partii produktu. Producent wyprodukuje pewną ilość szczepionek, próbki z każdej serii partii produkcyjnej muszą być zbadane. Badania są przeprowadzane przed dopuszczeniem produktu do obrotu na rynku i każdorazowo po wprowadzeniu danej partii na rynek konieczna jest celowana analiza konkretnych markerów, w zawartości szczepionki. Po wypuszczeniu partii produkcyjnych, próbki są badane nie przesiewowo, tylko jest to badanie celowane, sprawdzające wybrane substancje w szczepionce, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki. Więc będzie to sprawdzanie czy są tam antygeny, czy są one skuteczne i spowodują, że ciało wytworzy przeciwciała. Trzeba sprawdzić też, czy są tam konkretne związki, które mogą wzbudzić wątpliwości co do bezpieczeństwa. Na przykład pozostałości znanych antybiotyków, formaldehydu, na przykład. Rzeczy, o których wiemy, że jeśli się znajdą w szczepionkach, mogą być niebezpieczne dla danej osoby, zwłaszcza pod kątem alergii. Partie produkcyjne przechodzą więc przez bardzo ostry system. Producent płaci za wszystko, za badania partii wypuszczonych na rynek. Nie ma żadnego niezależnego systemu, który kontrolowałby partie szczepionek przed wypuszczeniem na rynek.

 

Składniki szczepionek pewnie wszyscy Państwo znają. Pewnie nie powiem Państwu niczego nowego. Mamy składnik czynny, którym jest antygen, adjuwanty, które pomagają antygenom wytworzyć przeciwciała. Konserwanty. Bo produkcja szczepionki zaczyna się od żywego organizmu, który może być skażony wirusami, trzeba więc dodać środki konserwujące szczepionkę. Mamy substancje pomocnicze, które są konieczne przy produkowaniu szczepionki. Jednak, poza tymi składnikami mamy zanieczyszczenia i skażenia. Zanim omówimy zanieczyszczenia i skażenia, mamy cały szereg rodzajów antygenów. Pierwsze, które byłby produkowane, to były żywe atenuowane szczepionki, późnej zobaczymy, jakie są używane obecnie. Te, które były opracowane później to system klonowania bakterii. Próbujemy unikać komórek ludzkich lub zwierzęcych przy produkcji szczepionek. Dr Exley mówił w większości o solach aluminium, które włączone są do produkcji większości szczepionek. Natomiast, jak Państwo widzą, istnieje cały szereg innych adjuwantów, które przechodzą przez badania w celu zatwierdzenia ich w szczepionkach. Te adjuwanty spowodują takie same problemy, co aluminium, ponieważ, jak prowadzi się badanie kliniczne nad adjuwantami, bezpieczeństwo nadal jest obszarem poważnym troski. Bo badania skupiają się bardziej na skuteczności szczepionki niż jej bezpieczeństwie. Nic nie wiemy na temat mechanizmu działania tych adjuwantów. Zanim taka szczepionka wyjdzie na rynek musimy dowiedzieć się więcej na temat tego mechanizmu działania. Mechanizm działania jest powiązany z toksycznością. To moim zdaniem stanowi duży problem w odniesieniu do bezpieczeństwa szczepionek. Podam Państwu szczegóły, co rozumiemy przez zanieczyszczenia i skażenie. Kiedy rozmawialiśmy o tym z EMA, powiedziano nam, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy tym, co nazywamy zanieczyszczeniem, a skażeniem. Zanieczyszczenie to dowolny składnik, który jest w szczepionce, ale nie jest pożądanym składnikiem produktu. W szczepionce powinna być substancja czynna, w tym przypadku antygen, adjuwant i w końcu, substancje pomocnicze konieczne do wyprodukowania szczepionki. Zanieczyszczeniem jest coś, czego nie powinno tam być. Niestety nie da się ich uniknąć. Proces nie pozwala na całkowite wyeliminowanie zanieczyszczenia, więc musimy znaleźć limit zawartości zanieczyszczeń i limity muszą być zatwierdzone przez agencję regulacyjną pod kątem bezpieczeństwa. Przekonaliśmy się niestety, że tak nie jest. W przypadku większości szczepionek nie mam żadnych badań co do ilości zanieczyszczeń i ich toksycznego oddziaływania na osobę. Ryzyko może być związane z procesem, to oznacza, że jeśli znajdę DNA z komórek gospodarza, kiedy szczepionka jest produkowana przy użyciu ludzkich linii komórkowych, oznacza to, że mogę mieć ludzkie DNA z tych komórek w szczepionce. Mogą być antybiotyki i inne substancje związane z procesem produkcji. Mogą też występować produkty degradacji, które bardzo trudno jest wykryć. Skażenia to skażenia przypadkowe. Coś, czego w ogóle tam nie powinno być. Najczęściej  skażenia są bardzo bardzo niebezpieczne i nie są dozwolone w szczepionkach. W większości przypadków limity skażenia nie powinny tu być stosowane. Kiedy mówimy o skażeniu, mówimy o wirusach, bakteriach i toksycznych związkach chemicznych. Po zakończeniu prac naszej komisji parlamentarnej, problemem nadal było to, że nie przeprowadziliśmy żadnych badań na szczepionkach. Bardzo trudno było znaleźć kogoś, kto by wsparł nasze badania i analizy. Corvelva jest regionalnym stowarzyszeniem non-profit we Włoszech, które postanowiło wesprzeć finansowo te badania. Zaczęliśmy dwa rodzaje analiz. Analizę materiału genetycznego, bo z dostępnych publikacji na ten temat istniały przesłanki, że w szczepionkach może znajdować się materiał genetyczny z ludzkich linii komórkowych użytych do produkcji szczepionki. Więc zbadaliśmy, czy znajdowały się tam kwasy nukleinowe RNA i DNA oraz sprawdziliśmy, czy to DNA mogło wejść w interakcję z wirusami, które są w szczepionce ze względu na antygeny. Dodatkowo, czy nastąpiła mutacja w porównaniu z danymi opublikowanymi w bankach danych. Tak zwany system sekwencjonowania następnej generacji jest bardziej zaawansowanym naukowo systemem i jest  bardziej czuły w identyfikacji i ustalaniu ilości DNA w skomplikowanych macierzach, takich jak np. szczepionki. Następnie, zdecydowaliśmy wykonać analizy składników chemicznych i białkowych. Podczas analizowania dokumentacji rejestracyjnej [szczepionek] dowiedzieliśmy się, że znajduje się tam mnóstwo zanieczyszczeń chemicznych i białkowych, których nie powinno tam być. Nawet jeśli producent przeprowadza celowane testy składników, nadal istniały pewne obawy co do obecności takich składników. Więc tu wykorzystaliśmy system spektrometrii masowej, który jest również szeroko uznany w laboratoriach analitycznych, w celu przeprowadzenia analiz złożonych macierzy takich, jak szczepionki. Jest to system, który umożliwia przeprowadzenie takich badań. Ważne jest to, że w ramach takiego systemu przeprowadza się dwa kroki. Pierwszym krokiem jest analiza wszystkich składników i porównujemy strukturę empiryczną związków, empiryczną recepturę z danymi z banku danych. Uzyskuje się wtedy związek chemiczny ? kandydata. Może się czasem zdarzyć, że w jednej recepturze jest więcej związków kandydatów. Aby zobaczyć, który spośród kandydatów jest tym właściwym, musieliśmy przeprowadzić badanie drugiego stopnia ze standardową kontrolą. Jeśli standardowa kontrola jest identyczna, jak w baku danych, wtedy wiemy, że znaleźliśmy właściwy związek. Wtedy potwierdzamy strukturę związku chemicznego.

Na tym etapie zrobiliśmy badanie przesiewowe porównując z danymi z banków danych. Jeszcze nie rozpoczęliśmy analiz drugiego poziomu, zgodnie z certyfikowanymi standardami analitycznymi. Dwa pierwsze są w pełni zbadane. Tu podaję zestawienie. Dwie pierwsze szczepionki są w pełni przebadane. Priorix tetra jest szczepionką zarejestrowaną na poziomie krajowym. Składa się z czterech żywych atenuowanych wirusów: odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej. Jak widać odra i świnka są uzyskiwane poprzez przez namnażanie w hodowlach zarodków kurcząt. Jest to hodowla na komórkach zwierzęcych. Wirusy różyczki i ospy wietrznej są namnażane w hodowlach na komórkach ludzkich z płodu. Te komórki z płodu ludzkiego pochodzą z 1966 roku, są to więc bardzo stare komórki. I są one ograniczone. Powiedzmy, nie są to komórki takie, jak guzy / tumor cell lines ok.11.50. Mają ograniczone możliwości duplikacji. Mamy naprawdę poważny problem z hodowlą tych linii komórkowych. Musieliśmy czekać przynajmniej pół roku, zanim uzyskaliśmy DNA z tych komórek, one są tak stare, że już nie replikują się. Problem polega na tym, że się już nie replikują, bo są za stare. Ponadto, już skumulowały w sobie za dużo mutacji, że stanowi to ryzyko dla użytkowników takiego rodzaju komórek. Podsumowanie charakterystyki zawartości produktu wyszczególnia również jakie są składniki pomocnicze i inne substancje w ilościach śladowych. Tutaj mamy na przykład neomycynę wymienioną w podsumowaniu charakterystyki produktu. Więc producent pisze, że występują takie składniki śladowe.

 

Szczepionka Infanrix hexa podlega rejestracji zgodnie z europejską scentralizowaną procedurą. Jest ona dużo bardziej złożona, widzą Państwo, tutaj jest aluminium jako adjuwant w formie wodorotlenku i fosforanu. Tu mamy trzy toksoidy: błonica, tężec, krztusiec, a potem mamy trzy wirusy polio i szczepionkę skojarzoną z wirusem grypy typu B i toksoidem tężca adsorbed on aluminium adsorbowana na aluminium Jest to więc szczepionka zdezaktywowana. Nie będę podawać pełnych szczegółów dotyczących produkcji, ale chciałam pokazać Państwu, że te trzy toksoidy: błonica, tężec, krztusiec pochodzą z hodowli bakteryjnej. Toksyna jest wyekstrachowana i po ekstrakcji poddawana jest denaturacji formaldehydem i glutaraldehydem. Proces denaturacji ma pozbawić toksynę jej toksycznych właściwości. Antygeny wirusowego zapalenia wątroby typu B wytwarzany jest  z genetycznie zmodyfikowanych hodowli Saccharomyces cerevisiae. Tu mamy wschodnie kultury. Ostatnia  sprawa to przygotowanie chemiczne. Widzimy więc, że wykorzystywany jest cesium bromide bromek cezu do przygotowania tego rodzaju antygenów. Mamy tu zatem naprawdę złożoną sytuację występowania skażenia i zanieczyszczeń, jakie mogą znajdować się w szczepionce i każdy antygen bierze ze sobą te zanieczyszczenia i skażenia każdego rodzaju. Ciekawą rzeczą tu jest końcowa definicja produktu. Widzą tu Państwo, co oni mówią. W tej szczepionce, oni połączyli wszystkie sześć szczepionek. Mówią o sterylnych koncentratach zaadsorbowanych na aluminium, mówią zatem od początku o sterylności, a jednocześnie na koniec procesu dodają środek konserwujący. Zamiast timerosalu, który już nie jest dozwolony, dają 2-fenoksyetanol, dlatego, że w produkcie końcowym może wystąpić skażenie mikrobiologiczne. To rodzi pytanie: jeśli wszystko by działało dobrze od początku, to dlaczego mam teraz otrzymać skażenie mikrobiologiczne na koniec? Jest to całkiem dziwne. Ja muszę mieć pewność, że całość bardzo dobrze działa od początku. I to jest napisane w podsumowaniu charakterystyki produktu, którą pisze producent.

 

Pomówmy zatem o wynikach. Proszę wybaczyć długą prezentację, była ona konieczna, żeby zrozumieć wyniki badań, które mam zamiar teraz przedstawić. Badaliśmy trzy partie szczepionki Priorix tetra, ale przedstawię wyniki tylko dwóch, bo są one kompletne, obejmują analizę chemiczną i białkową. To, co Państwo tu zobaczą, to, że w 0,5 mililitra szczepionki mamy 1,7 mikrograma DNA z linii komórkowych płodu. W tym przypadku mamy 3,7 mikrograma zawartości DNA płodu w szczepionce. Pochodzącego linii komórkowej. Sprawdziliśmy, czy to DNA było dokładnie takie jak to pochodzące z linii komórkowej MRC5. Określiliśmy, że pochodziły one od jednej konkretnej osoby, która miała taki sam genom jak ten płód z roku 1966. Pomyślmy, jedna komórka ma około 10 nanogramów zawartości DNA. W tym przypadku mówimy o DNA pochodzącym z tysięcy komórek płodu, znajdujących się w szczepionce, taką ilość DNA mamy w środku, wiemy to dokładnie. Ciekawe jest to, że ta ilość jest tak duża w szczepionce, że bardzo bardzo trudno jest przez to znaleźć resztę. Nawet antygeny jest bardzo trudno analizować z powodu takiego skażenia, które zakrywa wszystko. Widzimy tu ? ospa wietrzna. W tym znaleźliśmy też 4% DNA kurczaka. Na początku mieliśmy problem, ponieważ pierwsze badanie przesiewowe przeprowadziliśmy na niskim poziomie sekwencjonowania i nie mogliśmy znaleźć antygenów różyczki. Nie byliśmy w stanie ich znaleźć. Pomyśleliśmy więc, że może popełniliśmy błąd metodologiczny i może analiza była niepełna. Więc podczas sekwencjonowania schodziliśmy coraz to głębiej i przekonaliśmy się, że ostatnie sekwencjonowanie miało 260 milionów odczytów. Znaleźliśmy 114 odczytów różyczki, czyli bardzo niewielki odsetek naszego antygenu. To oznacza, że ten antygen jest poniżej wartości przypadkowych wirusów, jakie znaleźliśmy. Próbując znaleźć różyczkę, znaleźliśmy wszystkie inne, przypadkowe wirusy. To było zabawne, szukaliśmy antygenów, a pokazały się wszystkie inne skażenia, których było więcej w szczepionce niż samej różyczki. Widzimy więc tu ważny odsetek protobakterii. Protobakterie są w szczepionce i prawdopodobnie pochodzą z medium, calf medium medium cielęcego, lub komórek, które może skazić linie komórkowe. Mamy RNA, wirusy, antygeny, ale też, jak widzimy, jest też wiele innych wirusów, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi. Widzą Państwo, muszę to powiedzieć, to jest ważne i musi być dokładniej przebadane. Ponieważ, kiedy mamy tylko jedną kopię wirusa, musimy robić po kolei jedną za drugą i przebadać sekwencję tego wirusa, żeby mieć 100% pewność, że to jest ten wirus. W tym przypadku tak właśnie robimy, pojedynczo, po kolei, żeby sprawdzić, czy wirus naprawdę tam jest. Oto wyniki analiz danych z banków danych. Nie mamy 100% potwierdzenia, że one są w szczepionkach. Uzyskaliśmy duże prawdopodobieństwo, że są, ale nie potwierdzania. Najważniejsze w każdym razie jest to, że z pewnością są tam retrowirusy. Wiemy, że retrowirusy są poważnym zagrożeniem, ponieważ one mogą zintegrować się z ludzkim DNA. Tu mamy długą listę poza odrą, świnką i różyczką. Tu jest inna długa lista wirusów RNA, które mają taką cechę, że mogą mieć bardzo wysoki wskaźnik mutacji, czyli modyfikować się bardzo szybko. Potrzebujemy bardzo starannie zbadać te wirusy, bo mamy takie dane. Z pewnością jest tam ich więcej niż różyczka. Różyczka na tym poziomie sekwencjonowania nie została oznaczona. Te są oznaczone. To pokazuje, że różyczki jest mniej niż wirusów, które są skażeniem w szczepionce.

 

Mam jeszcze 5 minut. Więc, jak powiedziałam, są skażenia, ogromne skażenia z linii komórkowych i problem jest taki, że to DNA jest pełnym ludzkim genomem konkretnej osoby. Pokażę Państwu szybko prezentację przedstawiającą wyniki skażenia chemicznego i białkowego. Tu znaleźliśmy białka, widzą Państwo, produkty degradacji, znany składnik powodujący alergie. Występują białka zwierzęce, które mogą również powodować alergie. Zastosowaliśmy progi odcięcia w nanogramach i mikrogramach w taki sposób, żeby nie wychwytywać wartości poniżej poziomu ilości śladowych. Jesteśmy powyżej progu dla ilości śladowych. Wykryliśmy 115 sygnałów w pierwszej partii, 173 sygnałów w drugiej partii. Zazwyczaj jednemu sygnałowi odpowiada jeden związek chemiczny. Kiedy mamy wysoką masę cząsteczkową, jeden związek może wygenerować aż do trzech sygnałów, więc liczba związków chemicznych wynika z naszych oszacowań. Jednak i tak to jest ogromna liczba sygnałów. I z tego, co tutaj widać można sklasyfikować tylko 30%. Pozostałych 70% nadal nie jest sklasyfikowana, prawdopodobnie są to produkty degradacji, których nie możemy zbadać i nie wiemy czym są. Więc rozumieją Państwo, tu są produkty, związki chemiczne, które są kandydatami, to są antybiotyki. Ponadto, występują takie związki chemiczne, które są skażeniem krzyżowym z miejsca produkcji. To nie są substancje w ilościach śladowych. Mówimy o związkach biologicznie czynnych w ilościach powyżej śladowych. Infrarix hexa jest kolejną szczepionką, która stanowi poważny problem, jeśli chodzi o jakość. Bo jak Państwo widzą, nie zostały wykryte w niej antygeny. Czy to oznacza, że nie ma tam antygenów? Oznacza to, że antygenów nie udało się rozpoznać, zsekwencjonować. W czasie sekwencjonowania aminokwasów nie byliśmy w stanie ustalić co to jest. Znaleźliśmy makrocząsteczki w szczepionce. Próbowaliśmy w wielu krokach strawić tę makrocząsteczki, żeby można było je poddać sekwencjonowaniu. Nie byliśmy w stanie tego zrobić, więc w końcu musieliśmy stwierdzić, że według nas, nie ma tam antygenów, w tym znaczeniu, że nie byliśmy w stanie rozpoznać białek, które mogłyby chronić osobę przed chorobą. Bo białko z antygenu musi zostać strawione, żeby doprowadzić do wytworzenia przeciwciał. Musi zostać strawione i przedstawione. Jeżeli cząsteczka nie może być strawiona i zaprezentowana, oznacza to, że nie jest antygenem. W takim rozumieniu. Nie znaleźliśmy. Jest to oczywiście hipoteza i musimy przeprowadzić dalsze badania. I prowadzimy pogłębione badania nad tymi makrocząsteczkami. Podobnie ze skażeniem chemicznym.

 

Widzą Państwo, mamy długą listę skażeń i substancji, które są kandydatami do statusu skażeń. Znaleźliśmy jeszcze listę toksyn chemicznych. To oznacza, że substancje te są dobrze znanymi truciznami dla komórek. Jest to również długa lista. Musimy się postarać dowiedzieć, dowiedzieć. Jest w niej też kwas mrówkowy, więc formaldehyd, które reaguje z wodą. Są to związki reaktywne, które mogą powodować problemy z zakresu bezpieczeństwa. Kończąc, podam Państwu te informacje, przeprowadziliśmy analizę metagenomiczną również tej szczepionki i nie znaleźliśmy w szczepionce wirusa polio. Normalnie w szczepionce, zgodnie z streszczeniem charakterystyki produktu, powinniśmy znaleźć trzy wirusy polio: polio 1, 2 i 3. Nie znaleźliśmy ich. Spytaliśmy więc EMA dlaczego nie udawało się ich znaleźć. EMA odpowiedziała, że zanim produkt jest potraktowany formaldehydem wirusy wytwarzają antygeny, ten nazywa się antygen D i jest on odpowiedzialny za skuteczność tego antygenu. Ponieważ formaldehyd niszczy cały materiał genetyczny, który jest w szczepionce, ponieważ jest produkowany z komórek wirusa, który jest rakotwórczy. To jest rakotwórcza linia komórkowa. Zatem bardzo ważne jest to, żeby DNA nie znajdowało się w komórce. Robiąc to, niszczy również antygen polio. Więc nie znaleźliśmy ani wirusa, ani białka. Więc nie wiemy co jest w środku szczepionki. Infrarix hexa stanowi problem zarówno pod względem skuteczności, jak i bezpieczeństwa, skoro nie możemy znaleźć nawet antygenów. Następnym krokiem jest bardzo ważne badanie, jakie trzeba przeprowadzić, to badanie makrocząsteczek, żeby poznać ich strukturę. Jesteśmy w trakcie wykonywania pewnych analiz nad [12.09 Exciansder ???]  inną sześciowalentną szczepionką, Gardasil 9, MMR vaxPro i trójwalentną i inną sześciowalentną szczepionką. Oraz przeprowadzić kwantyfikację wyników tych czterech szczepionek. Powiedzmy, że jesteśmy nadal na wstępnych etapie badań przesiewowych. W przyszłym tygodniu zaczynamy działania drugiego poziomu, przejdziemy do analizy celowanej pod kątem pewnych związków. Powiedzmy sobie jednak, że kontrola jakości szczepionek wzbudza poważne obawy co do bezpieczeństwa i skuteczności jak pokazują te wstępne wyniki. Istnieje potrzeba uznania problemu przez agencje regulacyjne na poziomie krajowym i również europejskim. To chcemy osiągnąć informując agencje o naszych wynikach badań, żeby zrozumieć dlaczego mamy taką sytuację w szczepionkach.

Prezentacja dr Loretty Bolgan – Varsavia 08.01.2019

Speech by Dr. Loretta Bolgan in Polish Sejm

I would like to thank, everybody for the invitation and the opportunity to present our results. I really am honoured to be here for this purpose. To present myself, I am a consultant for legal purposes and legal office on vaccination damage in Italy. I have studied for over 15 years the vaccination damage and the mechanisms of action of vaccines. I would like to do first of all a brief summary of result of the Parliamentary Commission on Army Personnel where I was a consultant for vaccination damage. And after, I will do the presentation of the major results of our studies of the quality control of vaccines. So, you see, in 2015 it was established a Parliamentary Commission to study the causes of deaths in personnel of army people. This commission ended in February last year with a final report and, you see, in the purpose of this commission, there was also for the first time – because the first commission on this issue started in 2004 – for the first time we had the study of the vaccines and toxicity related to the induction of the cancer, in particular, lymphomas, in the army personnel. So you see, the task of the parliamentary commission was to study many different subjects and in these subjects we had also study of components of vaccines. It means that it was very important to define inside the vaccine, what were the components that could be responsible for the toxicity and induce the cancer in the army personnel. And also, another very important topic was to study the methods of the administration of the vaccines. Because what was found was the protocol of administration of vaccines weren?t very reliable. It means that the army personnel were injected with too many unnecessarily for them. And this could be another cause for the damage. You see, the last commission started from the results of the previous commission and in particular of the preliminary results from the study that was made from oncology group. The oncologist?s name was prof. Nobile that died at the end of 2017 and he was a major researcher in this field. So what he did, he took two groups of soldiers, one group that never went to mission outside of Italy and another group that participated many times in missions outside of Italy. So, what he found in both groups, was a very strong immunological alterations of immune system at the point that he found an immune depression linked to vaccination. It means that both groups were heavily vaccinated and both of them showed an immune depression at the same level we can find in cancer people, people who develop cancer and people that develop AIDS. So this first preliminary result was really impressive. He put the new commission on this topic immediately to study why soldiers were developing so strong immune depression because of vaccination. So the last ? the previous commission did a project that is called the SIGNUM project, where they studies many kinds of markers, tumour markers to define the causes of cancer in the army people. I don?t stay here to explain the details of this project but just the main results of this project, like that  you see. What came out is that more than five different vaccines are responsible for an increase of risk to develop cancer. So this is a major result from this commission, it?s this one. And this you can understand that this finding right now it?s accepted by the Ministry of Defence and they are not administrating any more more than five vaccines to the army personnel. So the very important thing that we can say about the army people vaccines is that they are the same of the civilian people. So when we talk multiple vaccines you have to ask why we are giving hexavalent vaccines to children, when to army people we can?t give more than five. So this is the first question, a mile stone that came out of this kind of project. So the final report that we wrote, it was in February last year and here it was a very long, very tough work to finalise the final report, but I give you the last results. Because in commission I asked to the Parliamentary Commission to have some samples of the vaccines to analyse them with the methods to see what were the components of the vaccines. Actually, the commission did have the possibility to start this study. They gave us the confidential dosser of all the 44 vaccines that are administered to the army people and we could study very well them on specifications and components of the vaccines. So what came out of study of this dossier is that even if the residual amount of components that are declared by the manufacturer are residual, it means under the cut off that is allowed to be in the vaccine, when we put all together, all the residual together, we passed many and many times the limit that is supposed to be safe for the person. It means that ? like said dr. Exley ? when a child is vaccinated, during the first year of life, we have an upload up to 4 milligrams for example of aluminium and this is an overload of toxicity for the body. For the same thing we can talk about the contamination. Contaminations can be overloaded body when we got to accumulated amount of contaminations that are inside. So when we talk about the contamination, .. we don?t need to, we don?t have to look at the singular amount when we need to see the cumulative amount. Because cumulative amount is much more toxic than the singular contaminant, also because contaminants can be synergistic to them, to each other when they are combined, all of them together. So, the other important finding, a milestone of our final report is that to improve the benefit of a vaccine, it is very important to lower very much the risk of the adverse reaction because normally the benefit and risk is the benefit in terms of efficacy to protect from the sickness and the risk to get the sickness. That?s how it was always intended, the ratio between the benefit and risk. For the first time we are talking about the ratio between the benefit to be protected from a sickness and the risk to have an adverse reaction. When we want to lower the risk of adverse reaction it is essential to have a personalized risk assessment, so to do pre-vaccinal testing to find out if a person can be at risk of an adverse reaction. So in this way even if for army people the vaccinations are sometimes compulsory to them, because if they want to go to mission out of Italy and in the place where they go there is an epidemic disease, it is very important to protect, to prevent the disease to the soldier. In the other way we can?t make a compulsory vaccination on a person that could be predisposed to vaccination damage. So we are talking about personalized vaccinations not compulsory vaccination, so even when vaccination has freedom of choice, freedom of choice has to be based on a pre-vaccinal test in a way that the informed consent dependent on the soldier has to be based on analytical results of possible risk to have an adverse event. So this commission also analysed all the results from SIGNUM again. Confirmed again the need to administer not more than five monovalent single dose vaccines. What we found out is that multiple vaccines are very dangerous. More dangerous than monovalent vaccines. So it?s very important to have a calendar that considered the administration of single vaccines and at distance of time between a single dose where you go to check the immunological status of the person. So it means that between the one single doses and the next one you need to check if a person develops some damages ? by analytical testing, not just to look at the person if he?s healthy or not, because sometimes it happens this, you know if a person appears fine, then the person is healthy. That?s not the point, the health of the person has to be analytically demonstrated with the pre-vaccinal testing. And that?s what we defined in this commission. 

 

So now, I?m going to start very brief summary about the quality control of vaccines and the preliminary results that we are publishing in this moment. So, here it?s very important to understand that vaccine it?s a drug, like every other drug, is not a supplement, is not a vitamin. It?s a biological preparation. Biological it means that is prepared starts from living cells. The problem to use living cells is that everything that is in living cell can finish in the vaccine. So if we try to understand that we don?t know completely what there is inside the cell. This will make you to understand the problem of standardization in the production of the vaccine. Because we can?t completely know, 100%, what there is inside the vaccine. Every time we produce a vaccine there is a major difference between a batch to the other one. That is something that poses a great concern regarding the quality of the vaccine. So the reason that we are doing vaccines is that we wanted to protect the person from a disease. If we are not able to reach this goal, vaccine doesn?t have sense to be made and administered to a person. Now, I?m not going to talk about the safety and efficacy of the vaccine because my purpose to point on the quality of the vaccines, to see components that are inside the vaccine.

 

So this is the procedure to authorize any general drug before to put on the market, any kind of drug, so it means vaccines also. Vaccines has to pass through these long steps before to be authorized. You see, here we have research and development, here you started to do formulation of the vaccine. So you decide how to prepare the vaccine. You pose the antigen preparation and you start to formulate with adjuvants and everything that is necessary to make, to prepare the vaccine. When you?re done with the formulation, you start with the pre-clinical studies on animals. Animals you study toxicity on animals. Phase one, there are very low number of healthy volunteers, normally they are adult people paid for that and here you study mostly the toxicity. So toxicity is the phase one study on humans. Phase two and phase three start to focus more on efficacy and what I have to say, you see here six to twelve months safety follow-up for a regular drug. So if you go to study the clinical reports that are published on any kind of vaccine this is maximum maximum I found one month. No more than one month safety study. Actually, Regulatory Agency says that since 99% of the adverse reactions happen in the first few days, manufacturers are allowed to declare only the first ween adverse reactions. This, what it means is that we?re going to lose all the long-lasting adverse reactions   like autism, multiple sclerosis, cancer. We found out that vaccines are tightly related to vaccination protocols in army people. Cancer can take many many years before it can develop, so we are going to lose and underestimate a very serious disease having this kind of active safety study. If I do an active safety study is only for one week then I not going to have any results on severe long severe diseases that can happen after vaccination. So in the past, licenser activities we have passive surveillance, which means that the person saying to the paediatrician or to the physician that he had probably some adverse reactions and the paediatrician, the physician is supposed to tell the Regulatory Agency that there is an adverse reaction, so there are some studies that we saw from the results of drug vigilance in Italy, we are talking that 1% of adverse reactions are reported. So we have a  99% underestimation of adverse reactions, that is huge underestimation, huge underestimation. This means that passive surveillance is not the right way to have an accurate measurement of the adverse reactions. Even if we are talking here, still of a short time from the vaccination, we are still losing the most of the adverse reactions from the vaccine, that they are the long lasting one. So, how you can see here, there is already a major problem regarding safety, in particular for vaccination studies. Now, of course here, I?m not going in detail on this. What I?m interested to give you as the information is that we have three kinds of marketing authorization. We have the national one and the Regulatory Agency of the country, is responsible for this, for the quality safety and efficacy of the medicine and the drug that is on the market ? comprised vaccines. After, we have a European procedure that is called a centralised procedure. In this case the vaccine is authorised in European communities. The same vaccine can be sold in the whole Europe. In this case for centralized procedure, is the EMA ? European Medicines Agency, that is this agency that is responsible for authorization and the control also, the quality control of the vaccine. So, regulatory agencies are the main responsible for safety ? sorry ? for safety and quality of the vaccines.

 

So, now we go to our studies. So you think that when a vaccine is authorized by the regulatory agency, every time that it is produced, we are talking about the batch release. The manufacturer produces a certain numbers of vaccines. So some samples of this big batch of vaccines need to be tested.  The testing is set up before the marketing authorization and every time that there is a release on the market of the vaccine, there are necessary targeted analyses of particular markers inside the vaccine. What it means? That batch release is a targeted analysis. It?s not a screening analysis, just targeted for some compounds that are inside the vaccine that can have the safety or efficacy importance. So I?m going to go to see if the antigens are there. If they are efficient, so they produce, they make the body to produce the antibodies. But I?m going also to check some particular compounds that can have safety concerns, for example residuals of known antibodies, sorry, antibiotics, formaldehyde for example. Things that we know, that can finish  in the vaccine, that we know that they can be toxic for the person in terms of allergy for example. So batch release of course has a very tight system and the manufacturer pays for everything. So, the manufacturer pays for the analysis of the batch release. There isn?t any independent system to control of the batch before they go to the market. So, vaccine components, you know, all of you, I don?t think that I?m going to tell you anything new. You know, we have an active principle, that are antigens, the adjuvants which helps ? like we saw ? helps the antigen to produce antibodies. Preservatives, because like we said these drugs are made starting from the living material that could be contaminated from bacteria and viruses, so we want to preserve our vaccines. We have excipients that are necessary for the formulation of the vaccine. But beside these, we have impurities and contaminations. Before we talk about the impurities and contamination, you see, right now we have plenty of types of antigens. The first ones that were introduced they are the  living attenuated vaccines. We will see which ones are the ones that we are using right now inactivation. They will be more, the system with the cloning in bacteria ? is the cells or intra the cells also – so we are trying to avoid the use of human cells and animal cells for production of the vaccine. Dr. Exley talked mostly about aluminium salts that included in most of the vaccines actually produced but most – like you see – there are plenty of other adjuvants that are under studies to be approved in the vaccines. So these adjuvants will pose the same problems like aluminium because if you want to study the clinical studies mode with these adjuvants, they have the same problem that safety is not? is still a major concerns because we go to study more the efficiency and not the safety. We don?t know anything about the mechanism of action of this adjuvant. And I will say, before to introduce in a vaccine we should try to find out much more about the mechanism of action. Because the mechanism of action is related to the toxicity also. So this is ? in my opinion ?will pose a major problem of safety issue in the vaccines. So I give you the details what we mean for impurities and contamination. Because when we went to talk to EMA for this, they told us that there is a major difference between when talk about impurities and when talk about contamination. Impurity is any component that is inside our vaccine that is not the desired product. Inside the vaccine there should have the active product, in this case the adjuvant and the antigen and eventually ? excipient ? that are necessary for the formulation. Impurities is something that shouldn?t be there. Cannot be avoided, unfortunately, because the process doesn?t allow to completely eliminate impurities so we need to define limits for these impurities. And these limits need to be approved by the Regulatory Agency according to the safety. So what we saw is that unfortunately it is not like this. For vaccines, most of impurities doesn?t have any limits any standards, any study for toxicity for the person. Impurities can be process-related, so it means that if I find host cells? DNA in it if I use a SEB human cells to produce a vaccine, I can have human DNA coming from the cells inside the vaccine. I can have the antibiotics. I can have all the other processing products. You know, or it could be for example degradation products.  Degradation products that are very difficult to find out also. Contaminant instead, is an accidental contamination, it means that they shouldn?t really be there. Most of the time contamination are very very dangerous and they are not allowed to be in the vaccine. So limit most of the time shouldn?t be applicable for contamination . So, when we talk about the contamination we can talk about viruses, bacteria, but also some toxic chemical compound also.

 

So, when we finished our Parliamentary Commission, there was still the issue that we didn?t do any testing of vaccines. It was very difficult to find somebody who could support our studies and analysis. So Corvelva is an association, a non-profit association in Italy, a regional one, that decided to support financially the study. We started with two kinds of analysis. Analysis of genetic material, because from the study of papers that are available, already published, there were some indications that inside the vaccine we could find the genetic material that was coming from the cell lines used for the production of the vaccine. So we tested the presence of nucleic acids, like DNA, RNA. And also we verified if this DNA was possible to associate with the viruses that are inside for the purpose – antigens. But also if they were mutated, if there was mutation compared to what is published in the data bank. So, this method, called the next generation sequencing is the more advanced system, more specific and more sensitive system to identify and quantify DNA and the genetic material inside the complex matrix like it could be a vaccine. After, we decided, to do also analysis of chemical and protein components because also studying the registration dossiers we found that there are plenty of protein and chemical contamination that shouldn?t be there. Even if there are targeted compounds analysed from the manufacturer, they still pose some concern for the presence of this kind of components. Here we used the mass spectrometry system. This one also is a well-established in analytical laboratories to analyse complex matrix like vaccines. Now you see, here the system that allowed to do this kind of study. The important thing is that with this system we need to do two steps. We have the first step, where we go to analyse all the components and we compare the empirical structure  – empirical formula of our compound with what there is inside the data bank. So what came out is a candidate compound. Sometimes it happens the from one empirical formula we can have more candidate compounds. So to see from these candidate compounds which is the right one we need to do a second level with standard control. When a standard control is perfectly identical with what we have found inside the vaccine then we know the point, the right compound. Then we give a confirmation on the structure of the compound. Right now we just did the screening with the data bank. And we didn?t do the second level with the certified analytical standard. So I will give you some information on first two vaccines that are completely analysed. Priorix Tetra is a national registration vaccine and is made of four live attenuated viruses: measles, mumps, rubella, varicella. So you see measles and mumps are obtained by propagation in chicken embryo tissue cultures, so animal cultures. Rubella virus and varicella virus are propagated on human diploid cells ? foetus human cells. These foetus human cells are from 1966 so they are very old cells and they are limited. Let?s say they are not tumor cell lines, they are not tumor cell lines ok.11.50. because they have a limited doubling replication but still we had really a major problem to grow these cell lines, we had to wait at least 6 months before to have the DNA from these cells. They couldn?t replicate anymore so there is a major problem with these cells. These cell lines are so old because they can?t replicate anymore ? too old and the problem is they accumulate already too many mutations inside that it pose a risk to the use of this kind of cells. You see, in the summary of the product characteristics we can find also details about what we can find inside in terms of excipients and also residuals. Here, we have neomycin sulphate residual that is put on the summary of the product characteristics. So, it?s written by the producer that we have this kind of residual.

 

Infrarix hexa is a centralised procedure registered vaccine ? you know  – Europe. It is much more complex, you see. It has aluminium inside as adjuvant, has like a phosphate and aluminium you see we have three toxoid: diphtheria, tetanus, pertussis, and after we have the three viruses of polio and conjugated vaccines between Heamophiluus Influenza type B and tetanus toxoid adsorbed on aluminium. This is an inactivated vaccine. Here I?m not going to give you the details, complete details about the production. What I wanted to show you is that  the three toxoid: diphtheria, tetanus, pertussis they come from bacterial culture where the toxin is extracted and after the extraction it?s denaturated with formaldehyde and glutaraldehyde. So we have a denaturation process to detoxify our toxins.

 

Hepatitis B antigen instead is a genetically modified Saccharomyces cerevisiae cultures. Here we have eastern cultures and the last one is the chemical preparation. So we sees that we use cenosium bromide to prepare this kind of antigen. So here we have a really, really complex situation in terms of contaminations and impurities that can be inside the vaccines. Every antigen takes with him, takes with it contaminations and impurities for each step that they do. The interesting thing here is the final definition product. You see what they say. This vaccine is just a ? they put together all the six vaccines, they put all of them together, they talk about the sterile concentrates adsorbed on aluminium. So we talk about the sterile from the beginning and after that at the end of the process they put the preservative instead to use thimerosal that is not allowed anymore, they put this phenoxyethanol because in the final product could be a microbial contamination. So this poses a question: if it all worked well at the beginning why should we have microbial contamination at the end. Something is pretty strange, while I have to be sure that it will work well from the beginning. It is written in the summary of the product characteristics. Producer, manufacturer writes this, you know?

 

So, let?s talk about the results, I?m sorry for the long presentation but it was necessary to understand now the results that we are presenting. So actually we tested three batches of Priorix Tetra. But I?m going to present only two, because these are the complete ones, also for chemical and protein analysis. So, what you will see here is that we have 0.5 millilitres of a vaccine we have 1.7 microgram of DNA from foetus cell line. And in this one we have 3.7 micrograms of foetal DNA in the vaccine, coming from the cell line, because we have verified that this DNA was exactly the one coming from the MRC5 cell line. So we identified the DNA coming from a singular human being that has the same genome of this foetus of 1966. So you see also that are inside?. so you think that, think that one cell has pretty much 10 nanograms of DNA. So in this case we are talking about the DNA that comes from like thousands foetus cells inside the vaccine. That?s the amount of DNA that we have inside. The curious thing is that this amount is so big inside the vaccine that it made us very very difficult to find the rest, even the antigens are very difficult to analyse because of the contamination that is covering everything. So, we have ? you see ? varicella. In this one we found also 4% of DNA from chicken. And the thing that we analysed at the beginning, we have a problem, because we did the first screening at a low level of sequencing and we couldn?t find the rubella antigen. We couldn?t find. So we thought maybe we made a mistake with our method. Maybe we didn?t analyse it completely. So we went deeper and deeper with the sequencing and what we found out is that ? you see that last one ? the sequencing with 260 million reads we found 114 reads of rubella, so a very small percentage of our antigen. It means that this antigen is under the level of adventitious viruses that we found. Trying to find rubella we found all the other adventitious viruses. That was the funny thing because we were looking for the antigen and came out all the other contaminations that are more than the rubella inside the vaccine. You see here we have an important percentage of protobacteria. The protobacteria are inside the vaccine and probably they come from the medium. The calf medium or the cells that can contaminate the cell lines. We have RNA, viruses that are antigens but also like we see now, there are many other viruses that can pose the risk to the health of the person. So you see. Now I have to say that this is important thing, this needs to be studied more because when we have just one copy of a virus we need to do each by one, one by one. And to study the sequence of that virus to make sure 100% that it is that virus. In this sense that?s what we are doing, we are doing one by one to see if it?s really there. So you see what came out from the analysis from the data bank. We don?t have 100% confirmation on this. They are highly probably present inside the vaccine but we don?t yet have a confirmation that we will have in these days. A very important thing is that, anyway, you see, we have for sure, we have some retroviruses that we know. Retroviruses are a major concern because they can integrate inside the human DNA. Here we have a long list besides mumps, measles, rubella we have another long list of viruses and RNA viruses that ? you know ? RNA viruses have a characteristic that they can have a very high mutation rate. So, they can modify very quickly. This is, we need to study very well these viruses to know, to make sure that they are there. Because we have some reason, definitely, they are more than rubella. Rubella in this, with this kind of sequencing level is not determined. Here they are determined. So it means that my rubella is under the contaminating viruses inside the vaccine. 5 minutes? Can I have for me? Like I said here we have contamination, huge contamination from cell lines. And we have this problem that this DNA is a complete human genome of a human being.

 

I give you a quick, I give you a quick presentation on the results of the chemical and protein contamination. So we found proteins, here you have sarcoplasmic calcium-binding protein, a known allergenic compound. We have animal proteins that could be allergenic too and you see, we used the cut-off in nanograms and micrograms in a way that we are not in the residual level. We are above the residual level. And we found 115 signal and 173 signals. One signal normally ? it?s one compound, when we have is high molecular weight one compound can generate up to three signals. So you see, this is our estimate in the number of compounds. But still we have a huge amount of signals. And this what you will see, only 30% we can classily. The other 70% is still not classified, probably they are degradation products we can?t study, we don?t know what they are. So, here, you see, these are all products, candidate compounds that are antibiotics and also you see, we have some compounds that they are cross-contaminations from other manufacturer?s sites. Like I said, these are not residuals, we are talking already a compound that have biological activity in not a residual amount.

Infrarix Hexa is another vaccine that pose a major problem of quality because you see, it is not detecting, antigens are not detected. What it means? That it is not, the antigen is not there, it means that the antigen couldn?t be recognised, couldn?t be sequenced in the terms of the sequencing of amino acids because we couldn?t find out what it is. We found macromolecules inside the vaccines. We tried many steps to try to digest these molecules ? to digest it to be able to do the sequencing. We couldn?t do it so we had to say at the end, that for us, antigens are not there in terms that we can?t recognise a protein that could be able to protect the person from the disease, because the protein to produce antibodies it needs to be digested from immune cells, need to be digested and presented. If molecule can?t be digested and presented then it?s not an antigen in this meaning. We didn?t find. At least, that?s fist hypothesis, first hypothesis, of course we need to study much more. We will do a deeper studies on this macromolecules. Same thing was found for chemical contamination. You see, we have a long list of contaminants inside that are candidate contaminants. We found also a list of chemical toxins. It means that these compounds are well known to be toxic for the cells. And you see, this is a long list too, that we need to try to find out. We have formic acid also. So formaldehyde that reacts with water. OK, so this is reactive compounds that can give a safety issue. Finishing, I give you this information, we did a metagenomics analysis of this vaccine too. We didn?t find the polio virus.

 

In the summary characteristic of the product it is written that inside the vaccine we find, we should find the three viruses: polio 1, 2 and 3. We didn?t find it, so we asked to EMA why we didn?t find it. EMA said: before the treatment with formaldehyde, the viruses produce an antigen that is called antigen D and this one is the responsible for the efficacy of this antigen. Because formaldehyde destroy all the genetic material that is inside this vaccine, because it is produced from virocell, that are cancerogenic cell line, cancer cell line. So, it?s very important that DNA is not inside the cell. Doing this they destroy also the antigen of polio. So we didn?t find this neither. We didn?t find the virus and we didn?t find the protein neither. We can?t find even the antigen. Infrarix Hexa is the one that pose problems for efficacy and safety too. So, next steps, you see, we have a very important study that needs to be done on these macromolecules to find out the structure. And we have some analysis in process of [12.09 Exciansder ???] another hexavalent vaccine, Gardasil 9, MMR vaxPro, a three-valent vaccine and another hexavalent vaccine and to quantify the methods on all these four vaccines. Let?s say that we are still at the preliminary screening. From next week we will pass through the second level when we will do targeted analysis of certain compounds. Let?s say that the quality control of the vaccines pose a major concern for the safety and efficacy according to these preliminary results that needs to be accounted form the regulatory agency ? national and European too. That?s what we are trying to take our results to them to understand why we have this situation in the vaccine.