Dzieci będą państwowe? Pożegnalny cios dla rodzin od Marka Michalaka

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak mimo wielu próśb od środowiska poszkodowanych przez powikłania szczepień rodzin, nigdy nie pochylił się nad problemem ignorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych i pochwalał kierowanie wniosków do sądów za odmowę zgody na szczepienia. Polski rząd również nie interweniował w sprawie powiązań jego doradców z przemysłem farmaceutycznym, chociaż prosiliśmy o to w petycji.

Teraz gdy już wiadomo, że wkrótce ma ustąpić ze stanowiska podjął dwa niezwykle istotne i niebezpieczne dla polskich rodzin działania. Wysłał do sejmu projekt zmiany Kodeksu rodzinnego, którego główną intencją ma być  usunięcie pojęcia władzy rodzicielskiej:

Koniec władzy rodzicielskiej

 

Istotną zmianą wprowadzoną projektem Kodeksu rodzinnego, co RPD wielokrotnie zapowiadał od 2008 roku, jest zastąpienie władzy rodzicielskiej – odpowiedzialnością rodzicielską. Odpowiedzialność rodzicielska jest pojęciem zdecydowanie szerszym od władzy rodzicielskiej, zdejmuje z rodziców formę władztwa nad dzieckiem, wskazuje na położenie nacisku na podmiotowość dziecka w rodzinie.

 

W projekcie odpowiedzialność rodzicielska została ujęta zadaniowo. To zadanie, postawa i relacje rodziców z dzieckiem, wykonywane z poszanowaniem jego godności i praw, zgodnie z porządkiem społeczno-prawnym. Celem odpowiedzialności rodzicielskiej są troska o dziecko i zaspokajanie jego potrzeb, przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie oraz wypełnianie obowiązku alimentacyjnego. Jest realizowana, w szczególności, przez wykonywanie obowiązków i praw w zakresie pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, reprezentacji, utrzymywania relacji osobistych, ustalania pochodzenia dziecka, jego imienia i nazwiska, miejsca pobytu. Odpowiedzialność rodzicielska odnosi się odpowiednio do osób, które na mocy orzeczenia sądu ponoszą wobec dziecka taką odpowiedzialność jak rodzice. Projekt Kodeksu rodzinnego reguluje również odpowiedzialność rodziców dziecka pozostających w konkubinacie.

– czytamy na stronie RPD http://brpd.gov.pl/aktualnosci/rpd-prezentuje-nowy-oczekiwany-spolecznie-kodeks-rodzinny

18 lipca Marek Michalak wyraził również swoje stanowisko dotyczące obywatelskiego projektu o dobrowolność szczepień, pod którym zebraliśmy ponad 121 tys. podpisów poparcia.

Natomiast wszelkie działania, których konsekwencją byłoby obniżenie wskaźników wszczepialności dzieci w Polsce są z całą pewnością niekorzystne i zaprzeczają podstawnemu prawu dziecka do ochrony jego zdrowia i życia, dlatego też Rzecznik Praw Dziecka jest przeciwny postulatowi  likwidacji obowiązku szczepień ochronnych.

– czytamy na stronie rzecznika, który powołuje się na stanowisko prof. Teresy Jackowskiej świadczącej usługi dla przemysłu farmaceutycznego. http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/wiedza-o-szczepieniach-jest-niezbedna

Marek Michalak ignoruje fakty przedstawione w uzasadnieniu obywatelskiego projektu, że badanie ASSET zlecone przez Komisję Europejską dowodzą, iż obowiązek nie ma wpływu na liczbę szczepionych dzieci, a realizowany w Polsce przymus administracyjny przy jednoczesnym ignorowaniu zgłoszeń NOP przez lekarzy łamie prawa człowieka oraz dziecka.

Uzasadnienie obywatelskiej ustawy, która w ciągu trzech misięcy ma trafić do sejmu jest tutaj http://stopnop.com.pl/uzasadnienie-ustawy/