Czy szczepionki są bezpieczne? Sprawozdanie włoskiej komisji śledczej

Sprawozdanie końcowe IV komisji śledczej dotyczące odpadów promieniotwórczych uranu ustanowionej przez parlament włoski.

Po 25 latach otrzymujemy odpowiedzi:

? CZY SZCZEPIONKI SĄ BEZPIECZNE DLA NASZYCH DZIECI?
Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo.

? CZY SZCZEPIONKI MOGĄ POWODOWAĆ POWAŻNE SKUTKI UBOCZNE?
Raporty o powikłaniach są bardzo niedoszacowane, dlatego rzeczywisty wymiar problemu jest nieznany.

? CZY SZCZEPIONKI SĄ ZANIECZYSZCZONE?
Tak, nawet same firmy farmaceutyczne to potwierdzają.

? CZY WIELOKROTNE SZCZEPIENIA WPŁYWAJĄ NA ZDROWIE NASZYCH DZIECI?
Tak, szczepionka skojarzona lub podanie kilku szczepionek naraz potęguje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

? CZY SĄ TESTY POZWALAJĄCE WYKLUCZYĆ PRZECIWWSKAZANIA?
Tak, ale naszym dzieciom się ich odmawia.

#ICANTFORGET  #CORVELVA

Przez 18 lat specjalnie powołane komisje śledcze próbowały odnieść się do tysięcy przypadków poważnych chorób i śmierci wśród włoskiego personelu wojskowego, badając ich przyczyny i biorąc pod uwagę narażenie na wiele czynników ryzyka.

Wszystkie wątpliwości zostały odrzucone: szczepienie profilaktyczne jest jednym z patogenicznych czynników, które wywołały tę niepokojącą sytuację we włoskiej armii. Podczas swojej kampanii śledczej IV Komisja Parlamentarna zbadała przypadki, w których szczepienia doprowadziły do ??działań niepożądanych, z wystąpieniem chorób autoimmunologicznych i nowotworowych występujących w części populacji wojskowej niepodlegającej innym czynnikom ryzyka niż szczepienia.

Raport kończy się stwierdzeniem: „W świetle zebranych dowodów Komisja potwierdza istnienie statystycznie istotnego związku między chorobami nowotworowymi i limfoproliferacyjnymi a innymi chorobami (np. chorobami autoimmunologicznymi) oraz podawaniem szczepionek, zgodnie z przepisami o wojskowych szczepieniach profilaktycznych. Komisja uważa, że ??związku przyczynowego nie można wykluczyć.

Teraz, wreszcie po 25 latach, otrzymujemy odpowiedzi na następujące pytania:

Czy szczepionki są bezpieczne dla naszych dzieci?

Bezpieczeństwo szczepień jest bardzo ważne dla osób, które chcą się zaszczepić lub chcą zaszczepić swoje dzieci, zwłaszcza teraz, gdy szczepienia są wymuszane w całej Europie. Do dzisiaj niewiele badań może potwierdzić bezpieczeństwo szczepień. (str. 154)

Komisja wyraźnie wskazuje, że nadal istnieje wiele wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa szczepionek zatwierdzonych do celów wojskowych i cywilnych (które są takie same) we Włoszech (str. 157-158).

Ryzyko, że szczepionki mogą doprowadzić do problemów zdrowotnych, wzrasta, jeśli są podawane łącznie lub gdy organizm ludzki nie miał wystarczająco dużo czasu, aby wyeliminować z nich adjuwanty, substancje pomocnicze i zanieczyszczenia (str. 166, 143, 155). Podczas gdy nasi politycy mówią, że wspomniane zagrożenia nie są poparte żadnym badaniem medycznym, Komisja stwierdza teraz, że należy podawać tylko pojedyncze szczepionki. Obowiązkowe postępowanie medyczne, które może zagrozić zdrowiu dzieci, nie może być niejawne ani zmarginalizowane przez rząd i lekarzy (str. 139, 186).

Czy są dostępne jakieś testy przedszczepienne, które potrafią zapobiec niepożądanym reakcjom?

Czy możliwe jest zapobieganie poważnym działaniom niepożądanym szczepionek u zdrowych dzieci? (str 126, 184, 186)

Do dzisiaj otrzymywaliśmy tylko negatywne odpowiedzi.(str. 143, 170) od tych, którzy postawili nas w tej trudnej i nieprzyjemnej sytuacji. Podane wyjaśnienia nie wydają się być poparte czymkolwiek znaczącym naukowo.

Komisja pokazuje, jak ważne byłyby testy przed szczepieniami i postanowiła nie dopuścić do tego, aby żołnierze, którzy nie przeszli tych testów, zostali dopuszczeni do służby. (str. 155)

Komisja zwraca również uwagę, czy dokument podpisany przez wojsko w momencie szczepienia ma jakąkolwiek wartość, ponieważ jest to tylko badanie przesiewowe, które nie pozwala na poznanie, czy ich układ odpornościowy będzie w stanie bezpiecznie poradzić sobie ze szczepionkami.

Warto by było również wiedzieć, czy wielokrotne szczepienia mogą przytłoczyć układ odpornościowy. Z tego punktu widzenia, jaka może być reakcja odpornościowa na szczepionkę noworodków lub niemowląt bez wykonania jakiegokolwiek testu przed szczepieniem (str. 168 i kolejne)? Mimo że firmy farmaceutyczne zawsze sugerowały testy, aby zapobiec poważnym skutkom ubocznym, rząd nigdy nie promował ich wprowadzenia, wielokrotnie negując korzyści z ich użycia.

Czy szczepionki mogą powodować poważne skutki uboczne?

Komisja podkreśla co nagłaśnialiśmy od lat. Najszczerszą odpowiedzią, którą nasz rząd powinien udzielić, byłoby: „nie wiemy” (str. 154, 156, 160), ponieważ nie monitorujemy, a także nie promujemy w ogóle spontanicznego zgłaszania. Zbyt wiele rodzin zostało zniszczonych, ponieważ ich dzieci doświadczyły jakiegoś poważnego działania niepożądanego po szczepieniu.

Nie we wszystkich przypadkach choroby te zostały rozpoznane jako konsekwencja szczepionek (str. 168, 174, 185). Nie mówimy o zwykłej kompensacji finansowej, która może być przydatna, ale mówimy o sprawiedliwości i prawdzie. Czekamy na przyznanie się do winy polityków i lekarzy. Te rodziny nie otrzymały rzetelnej informacji o ryzyku i korzyściach szczepienia od pediatry lub od lekarzy.

Oczywiście można uzyskać informacje o ryzyku związanym ze szczepieniami z własnej inicjatywy w książkach lub w Internecie, ale w rzeczywistości powinien to być obowiązek Izby Lekarskiej. Problem jest znacznie poważniejszy niż ludzie myślą.

Komisja dochodzeniowa wykazała, że ??skutki uboczne były monitorowane tylko w krótkiej perspektywie, dlatego też jedyne dostarczone informacje nie dotyczą chorób długotrwałych, które uznaje się za bez znaczenia.

Nasz rząd, który decyduje, kiedy i ile szczepionek musimy dać naszym dzieciom, uważa, że ??długoterminowe skutki uboczne szczepień nie zasługują na żadną uwagę (str. 185). Niedopuszczalne jest, aby miało to miejsce w cywilizowanym państwie. Zmuszanie ludzi w ten sposób oznacza brak szacunku dla nich i ich wolności, szczególnie jeśli pomyślimy o tych wszystkich rodzinach, które obserwowały zachorowanie swoich dzieci po szczepieniu.

Dowody dotyczące możliwego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szczepieniami a pewnymi niekorzystnymi skutkami są odrzucane przez urzędy zdrowia publicznego.

Czy szczepionki są zanieczyszczone?

Zanieczyszczenie szczepionek jest widoczne, wystarczy spojrzeć do tabel na stronach 157, 159, 169 i na stronie 165 raportu Komisji.

Nie tylko są one zanieczyszczone wieloma substancjami co deklarują same firmy farmaceutyczne, ale nie było chęci ze strony światowej polityki, by sięgnąć do specyficznych niezależnych analiz. Niemieckie, włoskie, francuskie i amerykańskie stowarzyszenia z biegiem lat przeprowadziły różne analizy szczepionek, prosząc różne organy kontrolne o zweryfikowanie niepokojących wyników w drodze określonych analiz. Za każdym razem te podstawowe żądania potwierdzenia tego faktu zostały zignorowane. Za każdym razem krytykowano metody analizy, ale nigdy nie były brane pod uwagę i porównywane z otrzymanym rezultatem. Odpowiedź na to pytanie powinna brzmieć: „Absolutnie tak, ale aby zrozumieć rzeczywisty wymiar, analizy powinny być przeprowadzane w niezależnych, niedotowanych, laboratoriach i bez konfliktu interesów„.

Ale pytanie w tym miejscu powinno faktycznie brzmieć: DLACZEGO?

Czy wielokrotne szczepienia wpływają na zdrowie naszych dzieci?

Nasz rząd narzuca 9 szczepień, warunkując tym przyjęcie włoskich dzieci do przedszkoli i żłobków, wskazując, że dzieci już zaszczepione wypełniają ten obowiązek.

Mogły już przechorować jedną lub więcej chorób, ale nie wszystkie objęte szczepionkami. W takim przypadku rozsądne byłoby podanie tylko niektórych konkretnych szczepionek, a nie bezużytecznej kombinacji. Ale we Włoszech pojedyncze szczepionki nie są dostępne i lekarze we wszystkich przypadkach podają skojarzone. Porozmawiajmy o szkodach powodowanych przez tę procedurę! W zeszłym miesiącu mass media stwierdziły, że nie występuje ryzyko, jeśli naturalnie uodpornione dziecko zostaje szczepione na tę samą chorobę.

Komisja ostro zaprzecza temu poglądowi, mówiąc: ?w celu zapobiegania poważnym skutkom ubocznym szczepień, tylko pojedyncze szczepionki powinny być podawane zamiast wielu, ponieważ wojskowi  jako dorośli, mogli już być immunizowani tylko na niektóre antygeny zawarte w szczepionkach skojarzonych.? ?Dlatego zaleca się zwracać uwagę na historię medyczną okresu przed szczepieniami u wszystkich pacjentów.? Niestety dla naszych dzieci nie ma prawie żadnej możliwości otrzymania szczepionki monowalentnej i nikt nie zleci im żadnych testów kwalifikacyjnych.

Źródło: Sprawozdanie Commissione Uranio Impoverito RELAZIONE FINALE

corvelva