Niemiecki Komitet Korona: Szczepionka Biontech ma zostać natychmiast wycofana z rynku!

„Według naukowiec i biolog Vanessy Schmidt-Krüger, szczepionka mRNA stanowi poważne zagrożenie dla osłabionych ludzi.  Podejmowane są działania prawne przeciwko warunkowemu zatwierdzeniu szczepionki.

Od kilku tygodni w szczególności osoby starsze są szczepione szczepionką Pfizer / Biontech.  Komisja Europejska przyznała warunkowe dopuszczenie na krótko przed świętami Bożego Narodzenia – w tym przez szwajcarski instytut produktów leczniczych Swissmedic.

Jak niepoważna i niebezpieczna może być ta decyzja Vanessa Schmidt-Krüger wyjaśniła niedawno na 37 posiedzeniu „Komitetu Corona” (1), na którym przedstawiła wyniki swoich badań prawnikom Reinerowi Füllmichowi i Viviane Fischer.

Schmidt-Krüger oparła się na raporcie oceniającym Komitetu ds. Produktów Leczniczych dla Ludzi Europejskiej Agencji Leków w sprawie szczepionki Comirnaty BNT162b2 firmy Pfizer / Biontech. (2) Biolog zwróciła uwagę na kilka pytań bez odpowiedzi i zagrożeń.

Przedstawiła szczegółowy raport na temat zagrożeń, jakie stwarzają nanocząsteczki lipidów.  Powłoki nanocząstek lipidowych potrzebne są do wprowadzenia RNA do komórek. Ono następnie same wytwarza białko koronawirusa, dzięki czemu układ odpornościowy może wytworzyć przeciwciała przeciwko wirusowi.

Toksyczność

W oczach biologa komórki szczególnie technologia nanocząstek wiąże się z wieloma zagrożeniami. ?Właściwie to genialna technologia.  Problem w tym, że jest o wiele za wcześnie, aby stosować tę technologię na ludziach. Toksyczność jest nadal zbyt wysoka.”

Dlatego dla Schmidt-Krüger stosowanie szczepionki Pfizer / Biontech jest dziś nieproporcjonalne. Do tej pory technologia była wykorzystywana tylko w leczeniu pacjentów z rakiem. Tam jednak stosunek korzyści do ryzyka jest inny.

Zastosowanie tej technologii jest szczególnie niepokojące na tle faktu, że firma Pfizer / Biontech nie przeprowadziła żadnych badań dotyczących wpływu nanocząstek lipidów na zaszczepione osoby – przynajmniej nie ma na ten temat publicznych danych.

Brak badań na ludziach

Jak dotąd eksperymenty z nanocząsteczkami były przeprowadzane tylko na szczurach / myszach.  Stwierdzono, że nanocząsteczki lipidów mogą prowadzić do uszkodzenia DNA, a nawet raka płuc. Miało to miejsce między innymi u szczurów po tym, jak nanocząstki dotarły do ??płuc drogą inhalacji. To samo stwierdzono w przypadku innych narządów.

Nanocząsteczki lipidów były również szkodliwe dla dostarczania tlenu do zwierząt. ?Jeśli są przenoszone we krwi, może to prowadzić między innymi do zakrzepicy lub hemolizy? – wyjaśnia Schmidt-Krüger. To ostatnie oznacza, że ??czerwone krwinki rozpuszczają się, a tym samym występuje niedobór krwi.

Kruger zwrócił uwagę, że może to być szczególnie problematyczne dla osób z chorobami serca. ?A co z ludźmi, którzy mają choroby serca? Jeśli mięsień sercowy nie jest zaopatrywany w tlen, może to szybko doprowadzić do zawału serca ?- powiedział biolog komórkowy. Wszystko to powinno zostać dokładnie sprawdzone przez firmę Pfizer / Biontech. Ale tak się nie stało.

Wniosek Schmidt-Krügera jest następujący:

?Albo te testy nie zostały przeprowadzone na ludziach, ponieważ Pfizer / Biontech obawiał się tego, co by się wydarzyło.  Albo zrobili testy, ale nie ujawnili nam wyników.”

W każdym razie producenci szczepionek wiedzieli o zagrożeniach dla zwierząt, jakie stwarzają nanocząsteczki.

Rak możliwy

Biolog widzi zagrożenia nie tylko w nanocząstkach. Schmid-Krüger zwróciła również uwagę na zanieczyszczenie DNA w szczepionce, co potwierdziła firma Pfizer / Biontech i można o tym również przeczytać w raporcie oceniającym Komitetu ds. Produktów Leczniczych dla Ludzi Europejskiej Agencji Leków dotyczącym szczepionki BNT162b2 firmy Pfizer / Biontech.

Schmidt-Krüger powiedziała o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem DNA: ?Umożliwia to włączanie i wyłączanie genów.  Mogą się rozwijać komórki rakowe. Drzwi są szeroko otwarte ?.

Jest to możliwe, jeśli linearyzowane DNA integruje się z genomem komórki gospodarza dzielącej się komórki. Byłoby to szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży i dzieci, ponieważ tam proces podziału komórek jest znacznie większy niż u dorosłych ludzi.  Zanieczyszczenie DNA ma miejsce, gdy DNA, które służy jako matryca do produkcji RNA, nie jest całkowicie rozbite.

Liczne awarie

Schmidt-Krüger odkryła również inne poważne zaniedbania ze strony Pfizer / Biontech. Zwróciła uwagę, że firmy biotechnologiczne zwiększyły dawkę szczepionki mRNA z 10 do 30 mikrogramów.

?Oznacza to, że skutki uboczne i ryzyko dla zaszczepionych są znacznie większe? – wyjaśnia Schmidt-Krüger. Ponieważ im wyższa dawka szczepionki, tym poważniejsze są skutki uboczne.  Ale niewiarygodne jest to, że zwiększona ilość nie zmienia skuteczności.

?Nie jest to naukowo uzasadnione? – powiedziała Schmidt-Krüger. Biolog opisała, jak to jest niezwykłe w następujący sposób: ?Gdybym miała złożyć wniosek dotyczący doświadczenia na zwierzętach i chciałbym zaszczepić zwierzęta 30 zamiast 10 mikrogramów, musiałabym odpowiednio uzasadnić wyższą dawkę. Ale nigdy nie ujdzie mi to na sucho, jeśli wiadomo, że ten sam efekt można osiągnąć również przy użyciu 10 mikrogramów ?.

Druga dawka może być bezpłatna

Oprócz wspomnianych już pominięć biolog stwierdziła również, że nie jest jasne, czy druga dawka szczepionki podana kilka tygodni po pierwszej byłaby korzystna. ?Biontech nie udowodnił, że druga dawka ma jakikolwiek wpływ? – powiedziała Schmidt-Krüger.

W pierwszej fazie klinicznej firma Pfizer / Biontech nie przeprowadziła żadnych badań w tym zakresie. Wiadomo jednak, że skutki uboczne, takie jak gorączka, wyczerpanie, ból głowy, bóle ciała i dreszcze, są bardziej nasilone po podaniu drugiej dawki.

 Skuteczność niejasna

Nie jest również jasne, czy szczepionka jest w ogóle skuteczna. Dzieje się tak, ponieważ utworzone białka mogą być nieodpowiednie.  Według Schmidt-Krügera tak zwana integralność RNA wynosiła 78% podczas pierwszej fazy klinicznej.

Oznacza to, że większość wyprodukowanych białek była skuteczna. Ale teraz, w trakcie masowej produkcji, to tylko 55 procent. To znaczy: prawie połowa utworzonego RNA jest nieodpowiednia.

Uskarżanie się

Raport przeglądowy Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków dotyczący szczepionki BNT162b2 firmy Pfizer / Biontech zwrócił uwagę na liczne niejasności dotyczące jakości szczepionki i procesów produkcji. W sumie raport wyraził sprzeciw wobec 29 punktów i sformułował 23 zalecenia dotyczące poprawy jakości szczepionki.

Aby otrzymać ostateczne zatwierdzenie, Pfizer / Biontech musi spełnić budzące zastrzeżenia warunki do lipca. Według Schmidt-Krüger Europejska Agencja Leków wykonała dobrą robotę dotyczącą szczepionki Pfizer / Biontech pod względem jakości, procesów produkcji i mechanizmów kontrolnych i była w związku z tym krytyczna. EMA wezwała do licznych ulepszeń w tych obszarach.

Niestety, nie miało to miejsca pod względem skutków przedklinicznych i ubocznych.  Europejska Agencja Leków nie miała tam prawie żadnych skarg.  ?Istnieje wiele skutków ubocznych, które w ogóle nie zostały krytycznie zakwestionowane w raporcie z oceny? – powiedziała Schmidt-Krüger.

Skarga na warunkowe dopuszczenie

Na podstawie informacji uzyskanych od Schmidt-Krüger, prawniczka Renate Holzeisen zapowiedziała już, że podejmie kroki prawne przeciwko obecnemu warunkowemu zatwierdzeniu szczepionki Biontech / Pfizer, wnosząc skargę o unieważnienie. W tym kontekście Holzeisen odniósł się do wymogów, które zgodnie z rozporządzeniem UE (3) musiałyby zostać spełnione, aby warunkowe dopuszczenie produktów leczniczych stosowanych u ludzi było możliwe.

Aby między innymi wprowadzić szczepionkę na rynek, ?stosunek korzyści do ryzyka leku? musi być dodatni. Jednak biorąc pod uwagę aktualne informacje, nie jest to w ogóle możliwe, ponieważ nadal istnieje wiele niejasności dotyczących skutków ubocznych szczepionki.

Żródło: https://corona-transition.org/pfizer-biontech-impfstoff-soll-sofort-vom-markt-zuruckgezogen-werden

1.https://vimeo.com/505597003

2.https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu

3.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507&from=EN