Lekarz odmówił pomocy nieszczepionemu dziecku? Złamał prawo! Odpowiedź od NFZ, RPO, RPD i RPP

STOP NOP otrzymało odpowiedź na (kliknij link>>>) Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa ? pozbawiania dzieci prawa do opieki medycznej.

W ostatnim czasie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP zgłaszają się osoby poszkodowane z terenu całego kraju ? osoby wobec których placówki medyczne, z powodu realizacji praw człowieka i praw pacjenta do decydowania o poddaniu się lub nie, związanej z ryzykiem utraty zdrowia lub życia interwencji medycznej w postaci szczepień, zastosowały przestępczą odmowę świadczenia dla dziecka opieki zdrowotnej i gwarantowanych usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYRZUCANIA DZIECI Z PRZYCHODNI

W zwiazku z powszechnymi juz na terenie Polski zamachami lekarzy i kierownictw placowek medycznych przeciwko dzieciom, na podstawowe prawo do zdrowia i równego dostępu do gwarantowanych swiadczen medycznych, prosimy rodziny którym z powodu niezaszczepienia lekarz i/lub placówka medyczna odmówili świadczenia gwarantowanych usług medycznych, o pilne przesyłanie do nas pisemnych oświadczeń wraz z kopiami ewentualnie posiadanej dokumentacji w tej sprawie. W każdym takim przypadku należy starać się o wyegzekwowanie od lekarza/placówki stanowiska NA PIŚMIE, bądź zabezpieczyć się nagraniami rozmów z personelem, w których pojawiają się tego typu groźby.
Zgłoszenia zawierające opis sprawy i koniecznie dokładne dane placówki, lekarza, osoby poszkodowanej, oraz Wasz podpis, przysyłajcie nam na adres:

stopnop@gmail.com

Przesłanie do nas oświadczenia o łamaniu prawa jest równoznaczne z upoważnieniem Stowarzyszenia STOP NOP do podjęcia działań prawnych z użyciem otrzymanych dokumentów, informacji i danych osobowych.

Otrzymaliśmy następujące odpowiedzi.

nfz wyrzucanie dzieci1nfz wyrzucanie dzieci2

 

rpo wyrzucanie dzieci rpo wyrzucanie dzieci2

 

rpd wyrzucanie dzieci

Kliknij link>>> Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta na temat wyrzucania dzieci z przychodni.