Samorząd lekarski cenzuruje lekarzy – dr Jerzy Jaśkowski z zawieszonym prawem wykonywania zawodu

Dr Jerzy Jaśkowski z zawieszonym prawem wykonywania zawodu m.in. za krytykowanie niepopularnej i kontrowersyjnej szczepionki przeciw grypie.

Samorząd lekarski cenzuruje i godzi w godność lekarzy! Pozbawia pacjentów prawa do rzetelnej informacji medycznej!

Donosi o tym zdarzeniu czasopismo medyczne finansowane przez koncerny farmaceutyczne https://podyplomie.pl/medical-tribune/27896,mobilizacja-wiedzy-kontra-demonstracja krytykując protest rodziców małych pacjentów o prawo do świadomej zgody i wolność wyboru, z której korzystają obywatele 17 państw europejskich. Wymienione są również nazwiska kilku innych odważnych lekarzy, których izba lekarska próbuje zastraszyć.

Polska to kraj, w którym lekarzowi stającemu po stronie pacjenta i wierność etyce zawodu, samorząd może odebrać prawo do pracy. Ten sam samorząd, który bierze pieniądze od przemysłu.

Lekarze! Czy pozwolicie żeby sprowadzano Was do roli wyrobników, żeby odbierano Wam wszelkie prawa?

Czy pozwolicie zamykać sobie usta bez prawa do własnych obserwacji i opinii?

Po co studia, po co konieczność ciągłej edukacji, skoro i tak jesteście zmuszani do wygłaszania odgórnie narzuconych opinii, realizowania procedur opracowanych przez przemysł farmaceutyczny?

Pacjenci! Czy czujecie się bezpiecznie? Dzisiaj to kwestia szczepień, a za chwilę będzie to dotyczyło wszystkich leków i procedur medycznych. Kto nam powie prawdę?

Gdyby lekarze mogli mówić otwarcie, już dawno wszystko o co walczy STOP NOP mogło by się zmienić…

Rzetelna informacja o ryzyku, indywidualne podejście do naszych dzieci, wnikliwa obserwacja powikłań oraz wycofanie zbędnych i niebezpiecznych preparatów.

Nasza petycja „Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej” powstała żeby zapobiec niszczeniu lekarzy, jednak nie zatrzymała tego procesu. Wręcz przeciwnie sama ma zostać ocenzurowana.

PODPISZ PETYCJĘ O ZAPRZESTANIE TEGO PROCEDERU. STAŃ W OBRONIE LEKARZY
http://zmienmy.to/petycja/stop-lobbystom-koncernow-farmaceutycznych-w-administracji-publicznej/

STOP NOP WSPIERA PRAWNIE CENZUROWANYCH LEKARZY. PRZEKAŻ DAROWIZNĘ! http://stopnop.com.pl/przekaz-darowizne/

Wnioski z badania Cochrane Collaboration, na które powoływał się dr Jerzy Jaśkowski mówi:

?Ze względu na NISKĄ JAKOŚĆ dostępnych danych naukowych, nie można wyciągnąć wniosków na temat skuteczności szczepień przeciwko grypie wśród osób w wieku 65 lat lub starszych.?

Źródło: http://www.cochrane.org/pl/CD004876/szczepienia-ochronne-w-zapobieganiu-grypie-sezonowej-i-jej-powiklaniom-wsrod-osob-w-wieku-65-lat-ih
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004876.pub3/abstract;jsessionid=AC188D3C6C6E6FE9C5E1BE8C0A78D4FE.f02t03

received_10207401442033911