List otwarty w sprawie cenzury filmu „Vaxxed („Wyszczepieni: od tuszowania faktów do katastrofy”)

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz

Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Mirosław Wysocki

Prezes TVN S.A. Jim Samples

List otwarty w sprawie cenzury filmu „Vaxxed („Wyszczepieni: od tuszowania faktów do katastrofy”)

W odpowiedzi na  list NIL, GIS i NIZP – PZH do Prezesa TVN dostępny na stronie http://www.nil.org.pl/aktualnosci/szczepienia.-nil,-gis-i-nizp-pzh-pisza-do-prezesa-tvn w sprawie planowanej przez Telewizję TVN na kanale TVN7 emisji filmu p.t. „Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe” („Wyszczepieni: od tuszowania faktów do katastrofy”), kolejny raz nie mamy wątpliwości, że działania te mają charakter cenzury medialnej, mającej na celu zamknięcie ust nie tylko stronie społecznej, reprezentującej poszkodowanych pacjentów, ale również lekarzom i naukowcom w dyskusji nad tak ważnym społecznie tematem, jak bezpieczeństwo programu szczepień dzieci i dorosłych.

Budzi nasze oburzenie, że przedstawiciele głównych urzędów tłumaczą swój atak na podstawowe prawa jako „dbałość o rzetelne informowanie opinii publicznej o zdrowotnych działaniach profilaktycznych, w tym promowanie szczepień wśród polskiego społeczeństwa”.

To nie pierwszy raz, gdy na wezwanie Naczelnej Rady Lekarskiej ocenzurowano publikację poświęconą skutkom szczepień. W ten sam sposób usunięto z anteny TVP odcinek programu  oraz program „Szeptem”, którego celem było rozpoczęcie otwartej debaty nad zmianą źle funkcjonującego systemu szczepień, narażającego bezpieczeństwo oraz zdrowie i życie dzieci oraz szczepionych dorosłych pacjentów.

Podobnie stało się w przypadku filmu „Vaxxed”. Urzędnicy wysokiego szczebla – funkcjonariusze publiczni –  wystosowali kolejny apel o wprowadzenie cenzury, posługując się przy tym fałszywymi informacjami.  Jesteśmy świadkami ocenzurowania głosu zarówno poszkodowanych, jak naukowców, którzy, chcą poinformować  opinię publiczną o oszustwie i tuszowaniu faktów naukowych, jakiego dopuścili się amerykańscy urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo programu szczepień. Oszustwie, które ma kolosalne znaczenie dla zdrowia dzieci.

Apel zawiera następujące przekłamania  i niedoprecyzowane informacje dotyczące Andrew Wakefielda, którego nie zaproszono do wzięcia udziału w debacie publicznej mimo jego wizyty w Polsce:

  1. Z Lancet wycofano tylko jeden artykuł. Cytat: „Pismo naukowe Lancet wycofało wcześniej opublikowane artykuły związane z jego działalnością,

Fakty:  pismo wycofało jedynie jedno badanie obserwacyjne stawiające hipotezę. Pozostałe badania przeprowadzone przez dr Andrew Wakefielda nigdy nie były kwestionowane przez korporacje lekarską GMC. Lista niektórych artykułów Andrew Wakefielda opublikowanych w The Lancet:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)75696-8/fulltext

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)61664-9/fulltext

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)61183-X/fulltext

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)74951-5/fulltext

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)77024-0/fulltext

  1. Sąd rehabilitował współautora artykułu, któremu stawiano takie same zarzuty jak Andrew Wakefieldowi. Cytat: „Twórcą tego filmu jest Andrew Wakefield, który za nieetyczne działania otrzymał naganę od brytyjskiego General Medical Council oraz zakaz wykonywania zawodu lekarza (…).”

Należy wyjaśnić, że dr Wakefield nie był jedynym autorem tego badania. Współautor pracy prof. John Walker Smith został oskarżony o to samo i tak samo pozbawiony licencji (był to głównie zarzut przeprowadzenia badań bez zgody komisji bioetycznej). Profesora było jednak stać na ogromne koszty obrony w wyniku czego dwa lata później wygrał z GMC, decyzja korporacji lekarskiej została unieważniona, przywrócono mu prawo wykonywania zawodu, oraz zarządzono reformy w GMC aby podobne skandaliczne nieprawidłowości nigdy więcej nie miały miejsca. Sąd apelacyjny uznał stanowisko Brytyjskiej Komisji Medycznej za błędne we wszystkich kluczowych kwestiach. W uzasadnieniu sąd określił pracę i wnioski GMC będące podstawą odebrania licencji lekarskiej, jako: wadliwe”, „błędne”, „nieuzasadnione”, „przewrotne/kłamliwe (ang. perverse), „dziwne”, „niezrównoważone”, „nie do utrzymania”.

Andrew Wakefield po zrujnowaniu jego kariery zawodowej nie posiadał środków do podjęcia obrony. Wyemigrował do USA i w późniejszym terminie tam złożył pozew o zniesławienie przez red. naczelną BMJ – Fionę Godlee i dziennikarza Briana Deer. Sąd jednak odrzucił wniosek ze względu na niewłaściwość miejscową.

(w załączeniu wyrok sądu rehabilitujący profesora J Walkera Smitha)

  1. Artykuł nie był fałszerstwem. Fałszerstwem jest historia wykreowana przez dziennikarza. Cytat: „Materiał ten ukazuje jednostronne działania i problem fałszowania badań nad zależnością między szczepionkami i autyzmem.”

Należy wyjaśnić, że wątek fałszerstwa w badaniu dr Wakefielda powielany przez media na całym świecie, wykreował z niczego dziennikarz o związkach finansowych z producentem szczepionki. Nie byli to naukowcy i praca nie była recenzowana.

(w załączeniu infografika dotycząca powiązań dziennikarza z przemysłem farmaceutycznym).

To właśnie film VAXXED, kótego możliwość obejrzenia odebrano polskim widzom pokazuje problem fałszowania badań, ale przez najwyższy urząd zajmujący się w USA bezpieczeństwem szczepień. Fałszerstwo CDC w sprawie związku szczepionki MMR z autyzmem, zostało po latach ujawnione przez wysokiego szczebla pracownika naukowego tego urzędu. W 2015 dr William Thompson nie mogąc znieść ciężaru udziału w tej naukowej zbrodni, przedstawił dokumenty będące dowodem fałszerstwa, i jest obecnie pod opieką prawną. Sprawą zajmuje się również kongres amerykański.

W związku z powyższym ponownie wzywamy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i wszystkich lekarzy, aby zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zapisami najwyższej rangi prawa krajowego i międzynarodowego, rzetelnie wywiązywali się z obowiązku informowania pacjentów o każdym znanym ryzyku szczepień, zaczynając od obowiązkowego udostępnienia ulotki szczepionki przed zabiegiem. Aby również tak jak prawo nakazuje rzetelnie rejestrowali wszystkie zdarzenia poszczepienne, oraz podjęli uczciwą debatę publiczną prowadzącą do koniecznych dla bezpieczeństwa osób szczepionych zmian.

Dowody karygodnych i przestępczych zaniedbań lekarskich, zagrażających zdrowiu i życiu wszystkich osób szczepionych w Polsce, zostały przedstawione najwyższym urzędnikom już ponad rok temu podczas debaty sejmowej „Obowiązek szczepień w Polsce” zorganizowanej we wrześniu 2015 r. przez obecnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego.

Od tego czasu terror wobec polskich rodzin i cenzura wobec lekarzy, którzy mówią głośno o problemach nasila się, a 6.04.2017 r. odbędzie się w warszawskim sądzie lekarskim sprawa przeciw biorącej udział w tej debacie lekarce dr Katarzynie Bross – Walderdoff, wypowiadającej się krytycznie o szczepieniu noworodków z problemami zdrowotnymi na wspomnianej sejmowej debacie (tylko w czterech państwach byłego bloku wschodniego szczepi się obowiązkowo noworodki dwiema szczepionkami w pierwszych chwilach życia).

W imieniu Stowarzyszenia „STOP NOP”, którego celem nie jest zwalczanie szczepień, lecz zmiana szkodliwego systemu, oczekujemy podjęcia uczciwego dialogu na temat pełnej dobrowolności, gwarantowanej każdemu człowiekowi wieloma aktami międzynarodowymi  i przepisami krajowymi, z jakiej od dziesięcioleci korzystają obywatele większości państw europejskich, oraz realizacji naszych postulatów:

 – oczyszczenia administracji publicznej z osób z konfliktem interesów, wykonujących płatne zlecenia na rzecz producentów szczepionek, co jest przyczyną wielu niebezpiecznych nieprawidłowości systemu zdrowia

– otwartej dyskusji ze środowiskiem ofiar szczepień i systemu szczepień na temat założeń skutecznej zmiany niedziałającego z powodu wpływów w/w osób systemu diagnozowania, rejestracji i leczenia NOP,

– natychmiastowego uruchomienia systemu odszkodowań dla ofiar powikłań poszczepiennych.

 Działania Naczelnej Izby Lekarskiej represjonującej lekarzy rzetelnie informujących pacjentów o ryzyku szczepień, propaganda nienawiści przeciwko ofiarom szczepień oraz cenzorskie zachowania władz NIL w celu utrzymania w Polsce przymusu szczepień w oparciu o podstawową niewiedzę społeczeństwa na temat możliwych powikłań poszczepiennych, stanowi dyskryminację i prześladowanie na podstawie prawa międzynarodowego, w celu pozbawienia obywateli Polski podstawowych praw.

Kuriozalna w kontekście przepisów jest też reakcja TVN na „wezwanie” wystosowane przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio odpowiedzialnych za istnienie i narastanie skandalicznych nieprawidłowości polskiego systemu szczepień. Przypominamy więc mediom, że na podstawie przepisów mają do zrealizowania ważne obowiązki wobec obywateli, i nie mają prawa poddawać się nielegalnym naciskom ze strony urzędników!

W obliczu wyżej przedstawionych  faktów, niedopuszczalnym jest, aby lekarze stali ramię w ramię z koncernami farmaceutycznymi przeciw ofiarom szczepień i systemu szczepień, których prawa i dobra zostały naruszone! To głęboko niemoralne, nieetyczne i świadczy o degeneracji przedstawicieli środowiska medycznego i urzędniczego.

W celu rozwiązania opisanych problemów, prosimy wszystkie zainteresowane osoby, lekarzy oraz reprezentantów odpowiedzialnych urzędów do podjęcia debaty w ramach prac Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych, w celu wypracowania założeń zmiany prawa.

 

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

 

Przemysław Cuske

Justyna Socha

Agnieszka Kutyłowska

Ewa Kucharska

Włodzimierz Pawelec

skrót wydarzeń i oskarżeńpowiązania