Minister Patryk Jaki: Sąd rodzinny za odmowę szczepień to nadużycie i ingerencja w autonomię rodziny

Przez media przetoczyła się historia próby ograniczenia władzy rodzicielskiej za odmowę szczepień noworodka. W rzeczywistości podanie rodziców do sądu rodzinnego było aktem zemsty ze strony przychodni, ponieważ rodzice złożyli skargi na lekarza, który zignorował ciężkie powikłania poszczepienne u ich dziecka. Rozmowa z matką >>>TUTAJ

Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki stoi na stanowisku, że

(…) abstrahując od oceny etycznej tak głębokiej ingerencji w autonomię życia rodzinnego, należy uznać za nadużycie składanie przez państwowych inspektorów sanitarnych wniosków do sądu opiekuńczego o ograniczenie, a tym bardziej pozbawienie władzy rodzicielskiej w przypadku kiedy rodzice odmawiają dokonywania szczepień obowiązkowych dzieci.

Ponadto wszelkie próby takiej ingerencji były umarzane przez sądy rodzinne. Sygnatury takich spraw to np. IX Nsm 56/13, III Nsm 245/13, I 1Ca 220/13 oraz III Nmo 134/14.

jakiobraz1

jakiobraz2

Całe pismo: Minister Patryk Jaki do GIS w sprawie sądów rodzinnych za odmowę szczepień

OŚWIADCZENIE STOP NOP W ZWIĄZKU Z PRÓBAMI ODBIERANIA DZIECI ZA ODMOWĘ SZCZEPIEŃ

Stowarzyszenie STOP NOP organizuje opiekę prawną dla każdej rodziny, którą zgłoszono do sądu rodzinnego. Na przestrzeni ostatnich lat miały miejsce sporadyczne próby ingerencji we władzę rodzicielską za odmowę szczepień. Wszystkie zostały umorzone.

W takiej sytuacji należy rozważyć również podjęcie kroków prawnych przeciw osobie (lekarzowi, urzędnikowi), który fałszywie oskarżył rodziców dziecka.

Rodziny mogą liczyć na naszą pomoc. Wsparcie profesjonalnego prawnika otrzymała również rodzina spod Inowrocławia, której sprawa została wczoraj nagłośniona w mediach.

 

Jednak żeby doprowadzić do zmian systemowych potrzebujemy pomocy! Liczymy na Waszą obecność 3 czerwca o godz. 12:00 w Warszawie pod Ministerstwem

 

Zdrowia przy ul. Miodowej na proteście przeciw przymusowi szczepień!

 

Jest ryzyko musi być wybór!