Naczelna Izba Lekarska: ryzyko szczepień jest znikome – wniosek o informację

W związku z absurdalnym stanowiskiem NIL dot. szczepień:


wysłaliśmy następujące pismo z pytaniami.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września  2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji publicznej poprzez:

1) Udostępnienie wszelkich dokumentów związanych ze STANOWISKIEM Nr 1/18/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 20 kwietnia 2018 r. W sprawie stosowania szczepionek w praktyce medycznej.

2. Odpowiedź na pytanie jaki jest skład zespołu ekspertów ds. oceny aktualnych dowodów naukowych dotyczących szczepień ochronnych oraz zaleceń dotyczących ich stosowania w praktyce medycznej? Prosimy również o udostępnienie oświadczeń o braku konfliktu interesu polegającego na wykonywaniu usług dla producentów szczepionek.

3. Przedstawienie dowodów naukowych, że ‚szczepienia są najlepszą znaną metodą profilaktyki chorób zakaźnych dla wszystkich osób, niezależnie od wieku’.

4. Przedstawienie dowodów, że ‚szczepionki spełniają obecnie najwyższe standardy bezpieczeństwa i ryzyko związane z ich stosowaniem jest znikome’.

5. Przedstawienie dowodów, że lekarze mają dostęp do ‚rzetelnej wiedzy naukowej na temat szczepionek i szczepień’ oraz ich działań niepożądanych podczas edukacji oraz gdy już podejma pracę w zawodzie.

6. Przedstawienie definicji „aktualnej wiedzy medycznej” jaka mieli na myśli autorzy ww. stanowiska.

7. Skąd pan Andrzej Matyja, kierując pismo do Ministra Zdrowia z jego negatywną oceną, znał treść obywatelskiego projektu dot. dobrowolności szczepień, skoro Marszalek Sejmu jeszcze nie poinformowal nas o prawidlowej liczbie podpisow i nadaniu numeru druku sejmowego?

OSWoS STOP NOP

Ponadto nowy szef NIL, pan Andrzej Matyja wystosował pismo do ministra zdrowia w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o dobrowolność szczepień o następującej treści.