Żądamy publikacji sprostowania od Faktów TVN

Redaktor Naczelny

Redakcji Fakty

Sz. Pan Adam Pieczyński

Ż ą d a n i e
publikacji sprostowania

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach ?StopNop?, w oparciu o art. 31a ustawy Prawa Prasowego (z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24) zwracamy sie? z żądaniem opublikowanie sprostowania informacji zawartej w programie ?Fakty? z dnia 12 lipca 2018 r., gdyż w programie przekazano odbiorcom informacje nieprawdziwe i wprowadzaja?ce bła?d.

S P R O S T O W A N I E

?Informujemy, że przygotowany projekt nie przewiduje likwidacji szczepień, stąd niezrozumiałe jest nazywanie autorów projektu ?antyszczepionkowcami?. Postulat wielu rodziców, w szczególności tych których dzieci zostały dotknięte powikłaniami poszczepiennymi, dotyczy jedynie wprowadzenia dobrowolności obowiązkowych szczepień ochronnych (tych z art. 17 ust. 1 ustawy). Szczepienia te są wykonywane bez względu na istnienie zagrożenia epidemiologicznego. Drugi rodzaj szczepień został przewidziany w ustawie na wypadek stwierdzenia zagrożenia lub też wystąpienia epidemii (art. 33 ustawy, tzw. ?szczepienia akcyjne?). Nikt nie postuluje zniesienia ?szczepień akcyjnych”, ani zakazania wykonywania szczepień ?ochronnych”. Jedynie ogromna rzesza rodziców pragnie możliwości wyboru w zakresie wykonywania szczepień ochronnych.
W postulacie tym nie ma nic nadzwyczajnego, gdyż szczepienia ochronne są dobrowolne w 20 innych krajach Europy, np. w Niemczech i mimo to, nie występują tam epidemie chorób zakaźnych. Dotychczasowe rozwiązanie jest nielogiczne, gdyż przymus wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych dotyczy samych dzieci w sytuacji, gdy nie ma szczepionki, która gwarantuje odporność na całe życie osoby zaszczepionej. Nadto nikt do dziś dnia nie oszacował kosztów leczenia powikłań poszczepiennych, a mimo to twierdzi się, że szczepienia są bezpieczne i bilans korzyści uzasadnia ich dalsze wykonywanie.
Nadto sformułowania zawarte w materiale jak ?Epidemia głupoty?, ?Mądrych inaczej przybywa? są obraźliwe.
Z tego względu żądamy ich usunięcia z materiału oraz przeprosin.
Skoro jest ryzyko, rodzice chcą mieć prawo wyboru tak jak w innych cywilizowanych krajach.?

Wskazuję, że brak publikacji sprostowania w przepisanym prawem terminie spowoduje skierowane sprawy na drogę postępowania sądowego.

Justyna Socha
Prezes Stowarzyszenia

Piotr Jawornik
Wiceprezes Stowarzyszenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach ?STOP NOP?
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań