Obowiązkowe szczepienie noworodków? Dwukrotnie robią to tylko dwa państwa

Poza Polską tylko w Bułgarii kalendarz szczepień przewiduje obowiązkowe szczepienie noworodków przeciw gruźlicy i WZW B w pierwszej dobie życia.

noworodki mapa

Gruźlica:

1.  Szczepienie noworodków tuż po urodzeniu: Bułgaria, Polska Węgry, Irlandia, Portugalia.

2. Nie szczepi się noworodków wcale w: Austrii, Belgii, Danii, Niemczech, Grecji, Islandii, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Hiszpanii.

3.  Tylko w grupach ryzyka: Cypr (kontakt z gruźlicą), Finlandia, Francja, Norwegia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, UK.

4. W pierwszym miesiącu życia:  Czechy, Estonia, Irlandia (od urodzenia do 1 miesiąca), Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Turcja (w 2 miesiącu życia).

WZW B

1) Szczepienie noworodków tuż po urodzeniu: Bułgaria, Polska, Estonia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania.

2) Nie szczepi się noworodków: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Grecja, Irlandia, Islandia, Litwa, Malta, Turcja.

3) Tylko grupy wysokiego ryzyka/matka HBs-dodatnia: Dania, Chorwacja, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, UK.

Dzieci szczepi się najczęściej po ukończeniu 2 miesiąca naWZWB w większości są to szczepionki „wieloskładnikowe” typuDTaP+IPV+HIB+WZWB .

Bibliografia:

1.                 http://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/2/8/1/CH1100/CMS1452867487477/impfplan.pdf 

2.                 ?Regulation No. 15 for the immunizations in theRepublic of Bulgaria?

3.                 http://javno-zdravlje.hr/kalendar-kontinuiranog-cijepljenja-u-hrvatskoj-u-2016-godini/

4.                 http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kasulikku/Nakkushaigused/vaktsiinisustistonabi.pdf

5.                 http://www.ktl.fi/attachments/suomi/osastot/roko/roto/finnish_vaccination_programme2011.pdf

6.                 http://www.invs.sante.fr/beh/2011/10_11/beh_10_11_2011.pdf

7.                 http://www.rki.de/cln_100/nn_195844/DE/Content/Infekt/Impfen/STIKO/Empfehlungen/Aktuelles/Impfkalender,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Impfkalender.pdf

8.                 http://www.landlaeknir.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4737

9.                 http://www.hpsc.ie/hpsc/A-Z/VaccinePreventable/Vaccination/Guidance/File,3066,en.pdf

10.             http://www.salute.gov.it/malattieInfettive/paginaInternaMenuMalattieInfettive.jsp?id=648&lingua=italiano&menu=vaccinazioni

11.             http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290262

12.             https://ehealth.gov.mt/HealthPortal/health_institutions/primary_healthcare/the_primary_child_health_and_immunisation_unit/the_schedule.aspx

13.             http://www.rivm.nl/en/infectious-diseases/topics/nip/index.jsp#Schedule

14.             http://www.fhi.no/dokumenter/85909fef3c.pdf

15.             http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/docs/c2007.pdf

16.             http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer/allmanna-vaccinationsprogrammet/

17.             Immunisation against infectious disease – 'TheGreen Book 2006

18.             PSO