Oświadczenie w sprawie „ataku hakerskiego” na Naczelną Izbę Lekarską

Oświadczenie

W związku z sugestiami prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, że ataki na system informatyczny Naczelnej Rady Lekarskiej są zbieżne z procedowaniem obywatelskiego projektu o dobrowolność szczepień i oświadczamy, że zarówno Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, jak Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Stowarzyszenia STOP NOP nie ma nic wspólnego z tą sytuacją.

Wysłaliśmy natomiast zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i Poznaniu z art. 19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli na skutek złożenia zawiadomień przeciw lekarzom posłom, którzy głosowali w Sejmie za projektem.

Ponownie podkreślamy, że projekt obywatelski skierowany do dalszego procedowania przez Sejm RP nie przewiduje likwidacji szczepień, stąd niezrozumiałe jest nazywanie go ?antyszczepionkowym? przez prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz walka z nim.

Postulat wielu rodziców, w szczególności tych których dzieci zostały dotknięte powikłaniami poszczepiennymi, dotyczy jedynie wprowadzenia dobrowolności obowiązkowych szczepień ochronnych (tych z art. 17 ust. 1 ustawy). Szczepienia te są wykonywane bez względu na istnienie zagrożenia epidemiologicznego.

Drugi rodzaj szczepień został przewidziany w ustawie na wypadek stwierdzenia zagrożenia lub też wystąpienia epidemii (art. 33 ustawy, tzw. ?szczepienia akcyjne?).

Nikt nie postuluje zniesienia ?szczepień akcyjnych?, ani zakazania wykonywania szczepień ?ochronnych?. Jedynie ogromna rzesza rodziców pragnie możliwości wyboru w zakresie wykonywania szczepień ochronnych.

W postulacie tym nie ma nic nadzwyczajnego, gdyż szczepienia ochronne są dobrowolne w 20 innych krajach Europy, np. w Niemczech i mimo to, nie są ogłaszane tam epidemie chorób zakaźnych.

Skoro jest ryzyko, rodzice chcą mieć prawo wyboru tak jak w innych cywilizowanych krajach.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP